Νόμο για προστασία των καταναλωτών κατά τις διαδικτυακές αγορές ψήφισε η Βουλή

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε με 42 ψήφους υπέρ εναρμονιστικό νόμο για την προστασία των καταναλωτών κατά τις διαδικτυακές αγορές.

Με το νόμο επιτυγχάνεται πλήρης εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων διασφαλίζεται περισσότερη διαφάνεια στις διαδικτυακές αγορές με την επιβολή στους εμπορευόμενους πρόσθετων υποχρεώσεων ενημέρωσης, ρυθμίζεται η απαγόρευση συγκεκριμένων παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών και εισάγονται αποτελεσματικότερες και πιο πρακτικές κυρώσεις για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των κανόνων προστασίας σε σχέση με τους καταναλωτές.

Στο νόμο προβλέπεται μεταξύ άλλων η υποχρέωση του δικαστηρίου να εξετάζει αυτεπάγγελτα τον καταχρηστικό χαρακτήρα οποιασδήποτε συμβατικής ρήτρας η οποία ενδεχομένως να περιλαμβάνεται σε σύμβαση που είναι αντικείμενο υπόθεσης που εκδικάζεται ενώπιόν του.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy