Η πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ για τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου και η παραχώρηση δικαιώματος στο Υπουργικό Συμβούλιο για αποξένωση ποταμιών, ρυακιών, μονοπατιών, αργακιών κλπ. για χάρη μεγάλων αναπτύξεων φαίνεται, σύμφωνα με στοιχεία που κατέχει η «Χ», να συνδέεται άμεσα και να φωτογραφίζει συγκεκριμένη αίτηση για ανάπτυξη από μεγαλοεπιχειρηματία γης που έχει στενή σχέση με τον πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου.

Η πρόταση νόμου που κατέθεσε ο ΔΗΣΥ στη Βουλή προνοεί ότι το Υπουργικό Συμβούλιο θα δύναται υπό όρους και προϋποθέσεις, για σκοπούς ανάπτυξης οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας, να παραχωρήσει, να ανταλλάξει ή άλλως πώς να αποξενώσει οποιοδήποτε ρυάκι, ποταμό, φυσικό υδραγωγό, αργάκι, μονοπάτι, δρόμο ή/και πεζοδρόμιο, τα οποία αποτελούν ακίνητη ιδιοκτησία της Δημοκρατίας ή ακίνητη ιδιοκτησία που έχει περιέλθει στη Δημοκρατία και τα οποία κρίνονται άνευ χρησιμότητας. Η πρόταση νόμου αφορά περιπτώσεις μεγάλων αναπτύξεων «και για το σκοπό αυτό λογίζονται ως τέτοιες οι αναπτύξεις με εμβαδόν που υπερβαίνει τα πέντε χιλιάδες (5.000) τετραγωνικά μέτρα».

Απόρριψη αίτησης για ανάπτυξη σε τεμάχιο που διασχίζεται από μονοπάτια και αργάκι

Η πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ φαίνεται να φωτογραφίζει αίτηση συγκεκριμένης εταιρείας για οικιστική και τουριστική ανάπτυξη σε μεγάλο τεμάχιο γης που καταλήγει στη δημόσια παραλία στον Κόλπο των Κοραλλίων στον Δήμο Πέγειας. Η αίτηση είχε αρχικά απορριφθεί από την Πολεοδομική Αρχή αφού συγκρούεται με τις πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου Πάφου και της νομοθεσίας για τα δημόσια μονοπάτια και αργάκια.
Μεταξύ άλλων το συγκεκριμένο τεμάχιο γης διασχίζεται από τρία δημόσια μονοπάτια και ένα αργάκι.

Η πρόταση για παραχώρηση ποταμιών, μονοπατιών και αργακιών έχει όνομα

Ακολούθως η εταιρεία ανάπτυξης γης κατέθεσε ιεραρχική προσφυγή στην Υπουργική Επιτροπή, η οποία μετά από δύο συνεδρίες (23/04/2018 και 08/05/2018) ανέτρεψε την απόφαση της Πολεοδομικής Αρχής, παρ’ όλο που ο Δήμος Πέγειας είχε έντονες ενστάσεις και η Πολεοδομία διαφωνούσε.

Σύμφωνα με απόσπασμα από τα πρακτικά, η Υπουργική Επιτροπή «αποφάσισε ομόφωνα να αποδεχθεί την Ιεραρχική Προσφυγή και να εξουσιοδοτήσει την Πολεοδομική Αρχή όπως επανεξετάσει την υποβληθείσα αίτηση, νοουμένου ότι καταργηθούν ή μετατοπιστούν τα δημόσια μονοπάτια και αργάκι».

Μετά την Υπουργική Επιτροπή έρχεται το «σπρώξιμο» από τον ΔΗΣΥ

Η τελευταία παράμετρος που τίθεται στην απόφαση και αφορά τα μονοπάτια και το αργάκι αποτελεί ουσιαστικά τον μεγάλο σκόπελο για επανεξέταση της αίτησης, αφού μετά την απόφαση της Υπουργικής Επιτροπής παρακάμφθηκαν τόσο η Πολεοδομική Αρχή όσο και η Τοπική Αρχή (Δήμος Πέγειας).

Εδώ έρχεται να «σπρώξει» ο ΔΗΣΥ με την πρόταση νόμου που προνοεί ότι το Υπουργικό Συμβούλιο θα μπορεί να αποξενώνει ποτάμια, ρυάκια, μονοπάτια, αργάκια κλπ. με σκοπό να διευκολύνονται οι μεγάλες αναπτύξεις.
Αυτή τη στιγμή και εν αναμονή της ψήφισης ή καταψήφισης της πρότασης νόμου από τη Βουλή, η εταιρεία βρίσκεται σε ανοικτό διάλογο με τον δήμαρχο και το ΔΣ της Πέγειας. Ωστόσο ο δήμος ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να παραχωρήσει άδεια για την ανάπτυξη επικαλούμενος τις πρόνοιες της νομοθεσίας. Από την πλευρά της η εταιρεία ερμηνεύει με τον δικό της τρόπο τη νομοθεσία και ζητά αδειοδότηση από την Τοπική Αρχή.

Στην κρίση της Βουλής το θέμα

Από δω και πέρα λοιπόν επαφίεται στην κρίση της Βουλής εάν θα δοθεί η δυνατότητα στο Υπουργικό Συμβούλιο να χαρίζει ποτάμια, μονοπάτια, αργάκια κλπ. σε επιχειρηματίες γης για να κτίζουν μεγαλεπήβολα έργα με κέρδη πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί σύντομα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.

Σπύρος Σωτηρίου

Μας έχεις Like στο Facebook ;