Νομοθεσία για επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων ενέκρινε το ΕΚ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Τρίτη, στο Στρασβούργο, σχεδιασμούς για αντιμετώπιση της λειψυδρίας μέσω της επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων για σκοπούς γεωργικής άρδευσης.

Η νέα νομοθεσία καθορίζει τα ελάχιστα επίπεδα ποιότητας για τα επεξεργασμένα λύματα, που θα χρησιμοποιούνται για άρδευση.

Επίσης, καθορίζει τις υποχρεώσεις των διαχειριστών παραγωγής, διανομής και αποθήκευσης καθώς και τα μέτρα διαχείρισης ρίσκου.

Η νομοθεσία εγκρίθηκε με 588 ψήφους υπέρ, 23 εναντίον και 66 αποχές. Οι διαπραγματεύσεις με τους Ευρωπαίους αξιωματούχους για το θέμα αυτό θα ξεκινήσουν, αφού καθοριστεί η θέση του Συμβουλίου.

Τα επεξεργασμένα λύματα θα χρησιμοποιούνται για την άρδευση επισιτιστικών καλλιεργειών, μεταποιημένων επισιτιστικών καλλιεργειών και άλλων καλλιεργειών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει μέσα σε πέντε χρόνια κατά πόσον τα επεξεργασμένα λύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με άλλους τρόπους.

Θέση των Ευρωβουλευτών είναι πως στο μεταξύ τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν όπως τα επεξεργασμένα λύματα χρησιμοποιούνται και με άλλους τρόπους, όπως η επαναχρησιμοποίηση βιομηχανικών υδάτων για περιβαλλοντικούς σκοπούς και για σκοπούς εγκαταστάσεων, νοουμένου ότι υπάρχει επαρκής προστασία της ανθρώπινης υγείας, των ζώων και του περιβάλλοντος.

Η Εισηγήτρια του θέματος, Ευρωβουλευτής Σιμόνα Μποναφέ ανέφερε πως «πρέπει να κινηθούμε προς μια κυκλική οικονομία και στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε και επαναχρησιμοποιούμε το νερό».

Είπε πως «θα μπορούσαμε να επαναχρησιμοποιήσουμε 6,6 δισ. κυβικά μέτρα νερού μέχρι το 2025, σε σύγκριση με τώρα που χρησιμοποιούνται 1,1 δισ. κυβικά μέτρα το χρόνο».