Νομοθετικό «πραξικόπημα» η κατάργηση δήμων χωρίς δημοψηφίσματαΗ αμετακίνητη στάση της κυβέρνησης να μην αποδεχθεί τη διεξαγωγή τοπικών δημοψηφισμάτων, φέρνει αντιδράσεις από τους κατοίκους περιοχών.

Μάλιστα με επιστολή τους οι ομάδες Πρωτοβουλίας για τη Διάσωση του Δήμου Πέγειας και Γεροσκήπου αποδομούν το επιχείρημα της κυβέρνησης και τη γνωμάτευση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Οι κάτοικοι μεταξύ άλλων σημειώνουν ότι «το άρθρο 5 της Ευρωπαϊκής Χάρτας Τ.Α., που αναφέρεται στην προστασία των εδαφικών ορίων των Τοπικών Αρχών, ξεκαθαρίζει ότι: “Αλλαγές των εδαφικών ορίων Τοπικής Αρχής δεν πρέπει να γίνονται χωρίς να ζητηθεί και ληφθεί προηγουμένως η γνώμη των ενδιαφερόμενων τοπικών κοινοτήτων, πιθανώς με δημοψήφισμα όπου τούτο επιτρέπεται από το νόμο”. Στην κυπριακή νομοθεσία (Ν. 111/85) προβλέπεται η διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Η κυβέρνηση προσπαθεί να πετύχει έντεχνα την κατάργηση του υφιστάμενου νόμου, θεωρώντας με αυτό τον τρόπο ότι 1) δεν δεσμεύεται για την πραγματοποίησή τους και 2) συμμορφώνεται με τη συγκεκριμένη δέσμευση του Χάρτη».

Προσθέτουν ότι «το άρθρο 3 της Χάρτας κατοχυρώνει το δικαίωμα ενεργούς συμμετοχής των κατοίκων των επηρεαζόμενων περιοχών στα των τοπικών υποθέσεων, ακόμα και μέσω της διεξαγωγής δημοψηφισμάτων».

Μάλιστα, διαπιστώνεται ότι «το ΥΠΕΣ δεν έχει δώσει όλη την αναγκαία πληροφόρηση στο αρμόδιο όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης, στην προσπάθειά του, προφανώς, να αποκτήσει νομιμοποίηση για τις αυθαίρετες ενέργειές του, παραπλανώντας έτσι και τη Βουλή».