Πρόστιμο 1,2 εκατ. ευρώ σε εννέα εταιρείες έτοιμου σκυροδέματος

Νόθευση διαγωνισμών σε έργα του δημοσίου αξίας εκατομμυρίων ευρώ εντόπισε η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ), η οποία χθες ανακοίνωσε την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 1,2 εκατ. ευρώ σε εννέα εταιρείες σκυροδέματος.

Η ΕΠΑ πραγματοποίησε αυτεπάγγελτη έρευνα αναφορικά με πιθανολογούμενες συμπράξεις στις οποίες προέβησαν οι εννέα εταιρείες, για τη χειραγώγηση διαγωνισμών του Τμήματος Δημοσίων Έργων, που αφορούσαν έργα στη Λεμεσό αξίας εκατομμυρίων ευρώ. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή εξέτασε τρεις διαγωνισμούς και αποφάνθηκε ότι σε όλες τις περιπτώσεις υπήρξε «νόθευση αναφορικά με την προμήθεια και μεταφορά έτοιμου σκυροδέματος κατηγορίας C15, C20, C25 και C30».

Μάλιστα τα μέλη της ΕΠΑ κατέληξαν ομόφωνα στο συμπέρασμα ότι επιβάλλεται η επιβολή προστίμου σε όλες τις εμπλεκόμενες εταιρείες, ενώ δύο μέλη (η πρόεδρος Λουκία Χριστοδούλου και ο Άριστος Αριστείδου Παλούζας) εξέφρασαν την άποψη ότι σε κάποιες εταιρείες το πρόστιμο έπρεπε να είναι ακόμη μεγαλύτερο απ’ αυτό το οποίο τους επιβλήθηκε.

Οι εταιρείες και το πρόστιμο

Οι εταιρείες στις οποίες επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο είναι οι ακόλουθες:

• ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ – διοικητικό πρόστιμο ύψους 175,5 χιλ. ευρώ.

• ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ – διοικητικό πρόστιμο ύψους 128,5 χιλ. ευρώ.

• BETOMAN – διοικητικό πρόστιμο ύψους 76,8 χιλ. ευρώ.

• ALFA CONCRETE διά της οικονομικής της διαδόχου ALFA BETON – διοικητικό πρόστιμο ύψους 312,3 χιλ. ευρώ.

• ATHINODOROU & POULLAS – διοικητικό πρόστιμο ύψους 207,6 χιλ. ευρώ.

• TOP MIX – διοικητικό πρόστιμο ύψους 21,9 χιλ. ευρώ.

• SKYRAMIX – διοικητικό πρόστιμο ύψους 50 χιλ. ευρώ.

• I & S KRITONIS – διοικητικό πρόστιμο ύψους 114,4 χιλ. ευρώ. • ΨΑΡΟΥΔΗΣ – διοικητικό πρόστιμο ύψους 68,7 χιλ. ευρώ.

Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα όπως υποχρεώσει τις πιο πάνω εταιρείες «να παύσουν αμέσως τις διαπιστωθείσες παραβάσεις» και να αποφύγουν οποιαδήποτε επανάληψή τους.

Η σχετική απόφαση της Επιτροπής, η οποία δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, είναι ημερομηνίας 18/7/2018.

Όπως αναφέρεται, η απόφαση η οποία αριθμεί πέραν των 360 σελίδων, θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής εν ευθέτω χρόνω.

Οι διαγωνισμοί

Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω διαγωνισμοί είχαν προκηρυχθεί από το Τμήμα Δημοσίων Έργων με σημείο επαφής το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λεμεσού, την περίοδο 2011-2012.

Ο πρώτος διαγωνισμός φέρει αριθμό Δ.Τ.Δ.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 6/2012 και προκηρύχθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2011.

Ο δεύτερος διαγωνισμός φέρει αριθμό Δ.Τ.Δ.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 15/2012 και προκηρύχθηκε στις 3 Φεβρουάριου 2012. Και ο τρίτος διαγωνισμός φέρει αριθμό Δ.Τ.Δ.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 54/2012 και προκηρύχθηκε στις 10 Ιουνίου 2012.

Όλοι οι διαγωνισμοί αφορούσαν την προμήθεια και μεταφορά έτοιμου σκυροδέματος σε έργα του Τμήματος Δημοσίων Έργων σε πεδινές και ημιορεινές περιοχές της Λεμεσού.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου