Την υποχρέωση κάθε πολίτη έναντι του συνόλου του κυπριακού λαού και προς όφελος της κοινωνίας, να ενημερώνει και να καταγγέλλει ό,τι έρχεται εις γνώση του αναφορικά με πράξεις διαφθοράς, ενθαρρύνει η Κυβέρνηση με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 18 Μαΐου 2017 να καταθέσει ένα καθοριστικής σημασίας νομοσχέδιο, που αφορά στην προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν περιστατικά διαφθοράς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (whistle-blowers).

Σε σημερινή ανακοίνωση το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης αναφέρει ότι το νομοσχέδιο συμβάλλει ουσιαστικά στη διευκόλυνση των Αρχών για συγκέντρωση πληροφοριών που αφορούν πράξεις διαφθοράς ενώ ταυτόχρονα, προστατεύει τον κάθε πληροφοριοδότη, ενισχύοντας περαιτέρω το νομικό οπλοστάσιο για αποκάλυψη υποθέσεων διαφθοράς.


Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το νομοσχέδιο αποτελεί ένα μέτρο για την προστασία των πληροφοριοδοτών, το οποίο περιλαμβάνεται στην εξαγγελθείσα Εθνική Στρατηγική κατά της Διαφθοράς του προγράμματος διακυβέρνησης.

«Η προστασία των καταγγελλόντων για πράξεις διαφθοράς έχει κομβική σημασία για την αποκάλυψη και αποτελεσματική διερεύνηση και δίωξη της εγκληματικής δράσης στον τομέα αυτό, και η συμπλήρωση του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου προστασίας μαρτύρων, σ’ ό,τι αφορά ειδικότερα τους πληροφοριοδότες αδικημάτων διαφθοράς όπου παρουσιάζεται ιδιαίτερη δυσκολία εξιχνίασης, θα ενισχύσει τις ανακριτικές και διωκτικές αρχές στο έργο τους», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Επισημαίνεται ότι το νομοσχέδιο έτυχε σε βάθος διαβούλευσης με τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ώστε οι ρυθμίσεις να συμπληρώνουν τα μέτρα προστασίας -δικονομικά και φυσικά- για μάρτυρες και συνεργαζόμενους με τη δικαιοσύνη, που ήδη προβλέπονται με σχετική νομοθεσία, με μέτρα επαγγελματικής προστασίας.

Πρόκειται για το δέκατο-τέταρτο στη σειρά νομοσχέδιο που έχει ετοιμάσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και προωθεί η Κυβέρνηση προς ψήφιση στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με στόχο τη διαφάνεια, την προαγωγή της χρηστής διοίκησης και λογοδοσίας, την πρόληψη και αντιμετώπιση της διαφθοράς στον τόπο μας, σημειώνεται.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι στο πλαίσιο της Στρατηγικής ετοιμάζονται άλλα τέσσερα νομοσχέδια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης εκ των οποίων τα δύο βρίσκονται ήδη στο στάδιο του νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία και αναμένεται σύντομα να σταλούν για έγκριση προς το Υπουργικό Συμβούλιο.

Η Πολιτεία, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ενθαρρύνει τον καταγγέλλοντα καθώς το νομοσχέδιο προνοεί εκτός από τα συμπληρωματικά μέτρα προστασίας σε πρόσωπα που καταγγέλλουν πράξεις διαφθοράς, και για μέτρα επιείκειας για εκείνους οι οποίοι εμπλέκονται, αλλά συνεργάζονται πλήρως με τις Αρχές για την πλήρη αποκάλυψη και δίωξη όλων των υπαιτίων ή ενεχομένων σε πράξεις διαφθοράς.