Ο Δεκέμβριος του 2017 κατατάσσεται ως ο 15ος ξηρότερος Δεκέμβριος από το 1901, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, ενώ βάσει των προκαταρκτικών βροχομετρικών στοιχείων που διαθέτει το Τμήμα για το μήνα Δεκέμβριο του 2017, το ύψος της βροχής έφτασε μόλις τα 35.2mm ή 33% της κανονικής (περίοδος αναφοράς κανονικής βροχόπτωσης: 1961-1990).

Το Τμήμα Μετεωρολογίας αναφέρει πως η μηνιαία βροχόπτωση ήταν πολύ πιο κάτω από την κανονική, ιδιαίτερα στα νοτιοανατολικά και ανατολικά παράλια, ενώ σημειώνει ότι η βροχόπτωση γενικά κυμάνθηκε ανάλογα με την περιοχή μεταξύ 3% και 49% της κανονικής.


Χιονόπτωση σημειώθηκε στις 5, 24 και 30, 31 του μήνα, ενώ χαλάζι σημειώθηκε στις 5 του μήνα.

Η συνολική βροχόπτωση κατά την περίοδο Οκτώβριος 2017-Δεκέμβριος 2017 ήταν περίπου 129.5 mm ή 68% της κανονικής. Γενικά, η συνολική βροχόπτωση ήταν κάτω από την κανονική σε όλες σχεδόν τις περιοχές.