Ο Ανδρέας Περσιάνης στο Διοικητικό Συμβούλιο της EnergeanH εταιρεία παραγωγής φυσικού αερίου Energean plc ανακοίνωσε την τοποθέτηση του Ανδρέα Περσιάνη ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους στο Διοικητικό της Συμβούλιο.

Ο κ. Περσιάνης αντικαθιστά τον David Bonnano στην διοίκηση ενώ θα συμμετέχει και στην Επιτροπή Ελέγχου και Διαχείρισης Ρίσκου (Audit & Risk Committee) του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.  Η τοποθέτηση του κ. Περσιάνη, μαζί με την τοποθέτηση της Kimberley Wood επίσης ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους στο Δ.Σ. της Energean, εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική του ομίλου για μεγαλύτερη ανεξαρτησία και διαφοροποίηση στη σύνθεση της διοίκησης, στη βάση των υψηλότερων κριτηρίων για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση (Environmental, Social & Governance – ESG) τα οποία αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα για την Energean.  Επιπλέον, οι συγκεκριμένες αλλαγές λαμβάνουν υπόψιν τη διαμόρφωση των αναγκών του ομίλου μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Edison E&P, η οποία εγκρίθηκε πρόσφατα από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Energean.

«Προσβλέπω ιδιαίτερα στη συνεργασία με τον Ανδρέα και στην αξιοποίηση της πολύτιμης γνώσης του για την περιοχή της Μεσογείου», δήλωσε Karen Simon, Πρόεδρος της Energean, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Είναι ξεχωριστή η προσδοκία να υπηρετήσω το Διοικητικό Συμβούλιο μίας τόσο δυναμικής και αναπτυσσόμενης εταιρείας και να συμβάλλω στην στρατηγική ανάλυση και με την εμπειρία μου από τις χρηματοδοτικές αγορές σε μία τόσο σημαντική συγκυρία για την Energean”, δήλωσε ο κ. Περσιάνης.