Ο αντίκτυπος των µέτρων κατά του COVID-19 στη δηµοκρατία

Η συγκεκριµένη συζήτηση και πρόταση ψηφίσµατος στο Ευρωκοινοβούλιο προέκυψε µετά από ερώτηση προς την Επιτροπή του Ισπανού Σοσιαλδηµοκράτη Juan Fernando López Aguilar. Η ερώτηση ουσιαστικά καταπιάνεται µε τις εξουσίες έκτακτης ανάγκης που συγκεντρώθηκαν στις κυβερνήσεις µετά από την κρίση του κορονοϊού και αφορά τον αρνητικό αντίκτυπο στις ατοµικές ελευθερίες και θεµελιώδη δικαιώµατα. Ιδιαίτερα σήµερα που η κρίση οξύνεται ξανά, εποµένως αναµένεται τα µέτρα και οι εξουσίες αυτές να ενισχυθούν.

Μέσα από την ερώτηση τέθηκαν τα πιο κάτω ερωτήµατα προς την Επιτροπή:

– Κατά πόσο θα συνεχίσει να ελέγχει και να αξιολογεί συστηµατικά τα κράτη-µέλη και να δηµοσιοποιεί τα αποτελέσµατα.

– Λαµβάνοντας υπόψιν τα διαφορετικά µέτρα που λαµβάνονται από τα κράτη-µέλη εάν θα παρέχει καθοδήγηση σε διαδικασία ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών µεταξύ τους.

– Εάν η Επιτροπή θα µεριµνήσει ώστε µέτρα που πλέον δεν κρίνονται ως απαραίτητα να καταργηθούν και να αποκατασταθούν πλήρως τα δηµοκρατικά και θεµελιώδη δικαιώµατα και το κράτος δικαίου. Τι θα κάνει εκεί που οι κυβερνήσεις δεν προχωρούν στην κατάργηση.

Κατά τη διάρκεια της ολοµέλειας υπερψηφίστηκε κείµενο, που συνόψιζε το έργο της Οµάδας Παρακολούθησης της ∆ηµοκρατίας, του Κράτους ∆ικαίου και των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της επιτροπής LIBE (που δηµιουργήθηκε το 2018) µε επίκεντρο τα έκτακτα µέτρα που λαµβάνονται για τον περιορισµό της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Πιο συγκεκριµένα, το ψήφισµα  αφορά τον αντίκτυπο και τους περιορισµούς στο δικαίωµα της ελεύθερης κυκλοφορίας, της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης, καθώς και το δικαίωµα στην οικογενειακή ζωή, το δικαίωµα ασύλου, την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων και τα δικαιώµατα των κρατουµένων.

Στο ψήφισµα αναφέρεται ότι τα περιοριστικά µέτρα δεν πρέπει να εισάγουν διακρίσεις ή να τυγχάνουν εκµετάλλευσης από τις κυβερνήσεις για την επιβολή περιορισµών στα θεµελιώδη δικαιώµατα των πολιτών τους και τις καλεί να δείξουν «αυτοσυγκράτηση» κατά τον περιορισµό της ελεύθερης κυκλοφορίας. Ταυτόχρονα, τονίζει την ανάγκη να εφαρµόζουν µια σειρά µέτρων που να µειώνουν τον αρνητικό αντίκτυπο των µέτρων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για τους Ροµά που επηρεάστηκαν δυσανάλογα από τα έκτακτα µέτρα, ιδιαίτερα αυτοί που ζουν σε αποκλεισµένους και περιθωριοποιηµένους χώρους. Στη συνέχεια τονίζεται η ανάγκη καταπολέµησης των αρνητικών στερεοτύπων και στάσεων γενικά, αφού δυστυχώς τα φαινόµενα αυτά έχουν ενισχυθεί κατά τη διάρκεια της πανδηµίας.

Σηµαντικό είναι ότι αναγνωρίζεται το κόστος για την ψυχική υγεία, το άγχος κ.λπ. για τους εργαζοµένους στην πρώτη γραµµή της πανδηµίας, όπως και το άγχος και η αβεβαιότητα που δηµιουργεί η περίπτωση απώλειας εισοδήµατος και δουλειάς για το σύνολο των εργαζοµένων.

Ο Didier Reynders, εκ µέρους της Επιτροπής, υπογράµµισε τη δύσκολη κατάσταση την οποία βιώνει η Ευρώπη σήµερα και τα προβλήµατα που µπορούν να προκύψουν για το κράτος δίκαιου. Κάλεσε τα κράτη-µέλη να εφαρµόζουν ισορροπηµένα µέτρα, µε σεβασµό στο κράτος δίκαιου και τη δηµοκρατία γενικότερα.

Όσον αφορά την παραπληροφόρηση, µε παρέµβαση της GUE/NGL στη συζήτηση της επιτροπής, τονίζεται ότι ο καταλληλότερος τρόπος να παλέψεις ενάντιά της είναι µέσα από την προστασία του δικαιώµατος στην πληροφορία και στην ελευθερία της έκφρασης, την υπο στήριξη στον πλουραλισµό των µέσων, την ανεξαρτησία των δηµοσιογράφων και την προστασία των whistleblowers.

Η θέση της GUE/NGL, εξαρχής και κατά τη διάρκεια της συζήτησης ήταν να παρθούν µέτρα αναλογικά και προσωρινά που να υπόκεινται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Την ίδια ώρα κατήγγειλε τα αυξηµένα κρούσµατα ρατσισµού και διακρίσεων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια εφαρµογής των µέτρων.

Η Malin Björk, ευρωβουλευτής της GUE/NGL, τόνισε ότι η υγειονοµική κρίση προκαλεί κρίση στο κράτος δίκαιου και ότι ο περιορισµένος ρόλος του ΕΚ δεν βοηθάει στο να εφαρµόζει τον απαραίτητο έλεγχο. Τόνισε ότι πολλοί άνθρωποι περιθωριοποιούνται, ιδιαίτερα σε κάποιες χώρες όπου η καταπάτηση των δικαιωµάτων είναι πιο έντονη και ανέφερε ότι χρειάζεται ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για να µπορέσει η Ευρώπη να διαχειριστεί επαρκώς αυτά τα ζητήµατα.

Συµπληρώνοντας, ο Urban Crespo, επίσης ευρωβουλευτής της GUE/NGL, τόνισε ότι ο αυταρχισµός στην ΕΕ υπήρχε από πριν και µέσω της κρίσης βρήκε το άλλοθι που έψαχνε για να κτυπήσει τις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Επεσήµανε ότι στα lockdowns µπορούν να εντοπιστούν ταξικά χαρακτηριστικά. Επιπρόσθετα, µέσα από τα µέτρα που λαµβάνονται φτωχοποιούνται οι εργαζόµενοι, ενώ η Παιδεία και η Υγεία υποβαθµίζονται. Τέλος, υποστήριξε ότι το πρόβληµα είναι οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές και αυτό πρέπει να διορθωθεί.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy