Ο χρόνος εξαντλείται επικίνδυνα για το Κυπριακό

Δεν έχει απαντηθεί τι καινούργιο μπορεί να φέρει η συμμετοχή εκπροσώπου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Ο χρόνος εξαντλείται επικίνδυνα και ως Πρόεδρος πλέον της Δημοκρατίας, ο κ. Χριστοδουλίδης οφείλει να προβεί σε ορθές εκτιμήσεις ως προς το ποιες πρωτοβουλίες παρέχουν κίνητρα στην Τουρκία και στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, τονίζει στη «Χα­ραυγή» η νομικός – διεθνολόγος και μέλος του Γραφείου Κυπριακού της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, Σταύρη Καλοψιδιώτη.

Σημειώνει πως η εμπλοκή της Ε.Ε. στο Κυπριακό, την οποία το ΑΚΕΛ πάντοτε υποστήριζε, δεν μπορεί να είναι μονοσήμαντη. Υπενθυμίζει παράλ­ληλα πως η επίλυση του Κυπριακού είναι ανέφικτη έξω από το πλαίσιο του ΟΗΕ. Από την πλευρά του ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του ΔΗΣΥ, Μιχάλης Τσικαλάς, δηλώνει ότι η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να προβάλλεται ως προϋπό­θεση, αλλά ως καταλύτης.

Την ίδια ώρα, σημειώνει στη «Χαραυγή», η συμφωνημένη βάση λύσης εδράζεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου Ασφαλείας, και ως εκ τούτου τα Ηνωμένα Έθνη θα συνεχίσουν να έχουν το ρόλο που ήδη έχουν όσον αφορά το Κυπριακό, ενώ η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις συνομιλίες μπορεί να διασφαλίσει ότι οι πολιτικές συμφωνίες θα συμβαδίζουν με το κοινοτικό κεκτημένο.

Συνεντεύξεις στον Μιχάλη Μιχαήλ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

  1. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δηλώνει ετοιμότητα να διαμορφώσει θετική ατζέντα προς την Τουρκία για να απελευθερωθούν κίνητρα που θα τη φέρουν στο τραπέζι των συνομιλιών. Διαπιστώνετε να γίνονται κάποια βήματα προς αυτή την κατεύθυνση;
  2. Πόσο εφικτή είναι η εμπλοκή της Ευρωπα­ϊκής Ένωσης στη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού; Δεν υπάρχει κίνδυνος να ξεφύγει η διαδικασία από το πλαίσιο του Σ.Α. του ΟΗΕ;
  3. Σας ανησυχεί μια ενδεχόμενη αλλαγή γραμμής στο Κυπριακό συνεπεία του αποτελέσματος των επικείμενων εκλογών στην Τουρκία;

ΣΤΑΥΡΗ ΚΑΛΟΨΙΔΙΩΤΟΥ:  Οφείλει ο Πρόεδρος να λάβει σοβαρά υπόψη τον παράγοντα ενέργεια και την πολιτική ισότητα

Kalopsidioti Stavri

1 Το ζητούμενο πίσω από την ανάληψη πρω­τοβουλιών είναι η επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων που να επαναφέρουν το Κυπριακό σε τροχιά λύσης στη συμφωνημένη βάση. Ο χρόνος εξαντλείται επικίνδυνα και ως Πρόεδρος πλέον της Δημοκρατίας, ο κ. Χριστο­δουλίδης οφείλει να προβεί σε ορθές εκτιμήσεις ως προς το ποιες πρωτοβουλίες παρέχουν πραγ­ματικά κίνητρα στην Τουρκία και στην τουρ­κοκυπριακή κοινότητα. Ως εκ τούτου, η θετική ατζέντα, την οποία εμείς πάντα υποστηρίζαμε, δεν μπορεί να είναι μονοσήμαντη.

Οι ευρωτουρκικές σχέσεις βρίσκονται εδώ και χρόνια σε μια πορεία αβεβαιότητας, όχι λόγω Κυπριακού. Οφείλει λοιπόν ο Πρόεδρος να λά­βει σοβαρά υπόψη άλλους δύο παράγοντες, που αυταπόδεικτα μπορούν πιο άμεσα να παρέχουν κίνητρα για επανέναρξη των διαπραγματεύσε­ων. Κι αυτοί οι δύο παράγοντες δεν είναι άλλοι από την ενέργεια και τον απόλυτο σεβασμό στην πολιτική ισότητα των Τουρκοκυπρίων, όπως την ορίζει ο ΟΗΕ και είχε συμφωνηθεί μέχρι και το τέλος της Διάσκεψης του Κραν Μοντανά. Η πρό­ταση του ΑΚΕΛ, η οποία δυστυχώς αντιμετωπί­στηκε με χλευασμό και διαστρέβλωση από τον τέως Πρόεδρο Αναστασιάδη, περιλαμβάνει και τα δύο, βρίσκει απήχηση ανάμεσα στις δυνάμεις που θέλουν λύση και αντιμετωπίζεται διεθνώς θετικά. Το λιγότερο, λοιπόν, που μπορεί να κάνει ο κ. Χριστοδουλίδης είναι να την μελετήσει και μετρώντας τις προοπτικές που μπορεί να δημι­ουργήσει, να την αξιοποιήσει ως βασική συνι­στώσα της θετικής ατζέντας που διακηρύσσει ότι θέλει να προωθήσει.

2 Είναι πασιφανές ότι η Κυπριακή Δημοκρα­τία έχει την ανάγκη όλων των δυνητικών συμμάχων και την εμπλοκή όσων μπορούν να συμβάλουν εποικοδομητικά στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού, περιλαμβανομένης της ΕE. Δεν είναι όμως νέο αυτό το στοιχείο, ούτε κοντή μνήμη έχουμε. Στη Διάσκεψη της Γενεύ­ης συμμετείχε ο κ. Γιούνκερ. Στο Κραν Μοντανά ήταν παρούσα στο καταληκτικό δείπνο η ίδια η κα Μογκερίνι, με την ιδιότητα της Ύπατης Εκ­προσώπου Εξωτερικής Πολιτικής και αντιπροέ­δρου της Κομισιόν. Στις συνομιλίες ήταν παρών και ο κ. Βαν Νούφελ για σκοπούς εναρμόνισης με το κεκτημένο.

Το τι καινούργιο μπορεί να φέρει η συμμετο­χή εκπροσώπου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν έχει απαντηθεί. Όπως δεν έχουμε ενημερω­θεί λεπτομερώς για το σύνολο της πρότασης του Προέδρου της Δημοκρατίας, ακόμη και μετά τη σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου. Αυτό όμως που με βεβαιότητα μπορούμε να υπομνήσουμε είναι ότι η επίλυση του Κυπριακού είναι ανέ­φικτη έξω από το πλαίσιο του ΟΗΕ. Όχι μόνο γιατί οι παράμετροι του ΟΗΕ διασφαλίζουν ότι η λύση θα εδράζεται στο διεθνές δίκαιο, στις υφι­στάμενες συμφωνίες και στο διαπραγματευτικό κεκτημένο, ή γιατί η Τουρκία αντιμετωπίζει με καχυποψία έναν οργανισμό στον οποίο είναι κράτος-μέλος η Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά γιατί και η ίδια η ΕΕ δεν θέλει και δεν μπορεί ως εκ της φύσεως της να αναλάβει έναν τέτοιο ρόλο. Οι πειραματισμοί και οι ανερμάτιστες περι­πλανήσεις δεν έχουν καμία θέση στις πρωτοβου­λίες που καλούμαστε να αναλάβουμε.

3 Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με βεβαι­ότητα ποια θα είναι η στάση της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής ηγεσίας μετά τις επι­κείμενες εκλογές. Αυτό όμως ουδόλως αφαιρεί από την υποχρέωση της δικής μας πλευράς να εξαντλήσει, όπως έχω ήδη περιγράψει, την προ­σπάθεια για δημιουργία αντικειμενικών προϋ­ποθέσεων, ώστε να εγκαταλειφθεί η ρητορική για δύο κράτη και κυριαρχική ισότητα και να καταστεί εφικτή η επανέναρξη των συνομιλιών. Αυτό όχι μόνο μπορούμε, αλλά και επιβάλλεται να το πράξουμε πειστικά και επίμονα, προτού νέα τετελεσμένα καταστήσουν οριστική τη διχο­τόμηση της πατρίδας μας.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΙΚΑΛΑΣ: Η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην προβάλλεται ως προϋπόθεση, αλλά ως καταλύτης

Tsikalas

1 Είναι γεγονός, και δεν μπορούμε παρά να το σημειώσουμε ότι το σύνολο των μηνυμάτων και από τον διεθνή παράγοντα, ακόμη και πριν τις εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου της Δημοκρατίας, έδειχναν προς την κατεύθυνση των εξελίξεων στο Κυ­πριακό μετά το πέρας των εκλογών σε Κύπρο, Ελλάδα και Τουρκία.

Σε αυτό το πλαίσιο, και το είχαμε δηλώσει σε όλους τους τόνους, πρέ­πει να είμαστε έτοιμοι για επανεκκί­νηση του διαλόγου και άρα να πρά­ξουμε ό,τι είναι δυνατόν προς αυτή την κατεύθυνση.

Το μείζον λοιπόν αυτή την ώρα εί­ναι να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια αμοιβαία κατάσταση οφέλους για όλα τα μέρη, γνωρίζοντας τι θέλει η Τουρκία και ως προς τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εντοπίζοντας και επιπρόσθετα ση­μεία κοινού οφέλους και πεδία που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως κίνητρα, ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σταδιακά στον επιθυ­μητό στόχο που είναι η επίλυση του κυπριακού προβλήματος, μέσα στις γνωστές παραμέτρους που ως Δημο­κρατικός Συναγερμός έχουμε πολλές φορές αναφέρει.

2 Πόσο εφικτή είναι η εμπλοκή της Ε.Ε. στη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού; Ως Δημοκρατικός Συνα­γερμός, ως η παράταξη που πέτυχε την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊ­κή Ένωση, δεν θα μπορούσαμε να μη συμφωνούμε με τον ενεργότερο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπρι­ακό, λειτουργώντας ενισχυτικά από την πλευρά μας και προτάσσοντας κάθε διπλωματικό μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας προς αυτό το σκοπό. Φτάνει αυτή η εμπλοκή της Ευρωπα­ϊκής Ένωσης να μην προβάλλεται ως προϋπόθεση, αλλά ως καταλύτης.

Την ίδια ώρα, σε σχέση με το δεύ­τερο σκέλος του ερωτήματός σας, η συμφωνημένη βάση λύσης εδράζε­ται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου Ασφαλείας, και ως εκ τούτου τα Ηνωμένα Έθνη θα συνεχίσουν να έχουν το ρόλο που ήδη έχουν όσον αφορά το Κυπριακό.

Από την άλλη, η παρουσία της Ευ­ρωπαϊκής Ένωσης στις συνομιλίες μπορεί να διασφαλίσει ότι οι πολιτι­κές συμφωνίες θα συμβαδίζουν με το κοινοτικό κεκτημένο.

Με άλλα λόγια, είναι ξεκάθαρο ότι είναι διακριτοί οι ρόλοι και δεν τίθε­ται σε καμία περίπτωση ζήτημα διολί­σθησης ή απομάκρυνσης των Ηνωμέ­νων Εθνών από τη διαδικασία.

3 Το αποτέλεσμα των εκλογών στην Τουρκία θα είναι ένα δεδομένο το οποίο θα έχουμε ενώπιόν μας και θα πρέπει να το μελετήσουμε, όποιο και να είναι αυτό.

Ωστόσο η δική μας βούληση για λύση του Κυπριακού, για επανένωση και απελευθέρωση της χώρας μας, οφείλει να παραμένει αταλάντευτη μπροστά στις εξελίξεις στην Τουρκία.

Δεν πάμε με τον άνεμο, αλλά πα­τώντας γερά στη γη, γνωρίζοντας τι επιδιώκουμε και προσπαθώντας να είμαστε όσο πιο εποικοδομητικοί και πειστικοί γίνεται στην προσπάθειά μας αυτή, ώστε από κοινού με τον δι­εθνή παράγοντα να καταφέρουμε να πετύχουμε τον επιθυμητό στόχο.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy