Ο δείκτης χρέους των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 30% και των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών κατά 57% τα τελευταία πέντε χρόνια

Ο δείκτης χρέους, δηλαδή το χρέος ως ποσοστό επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), των νοικοκυριών παρουσιάζει μείωση που αγγίζει το 30% και των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών το 57% τα τελευταία πέντε χρόνια, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Τράπεζα, σχετικά με τους τριμηνιαίους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς που δημοσίευσε τη Δευτέρα.

Συγκεκριμένα, το ενεργητικό των νοικοκυριών σε χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθε στο τέλος Δεκεμβρίου 2021 στα 57,9 δισ. ευρώ εκ των οποίων το 61% αφορά μετρητά, καταθέσεις και δάνεια, 2% αφορά χρεόγραφα, 20% μετοχές και 17% λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία. Το χρέος τους ανήλθε στο τέλος Δεκεμβρίου 2021 στα 20,1 δισ. ευρώ με τον σχετικό δείκτη χρέους να βρίσκεται στο 86% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), παρουσιάζοντας μικρή μείωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο λόγω της αύξησης του ΑΕΠ. Ωστόσο, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2016 ο δείκτης χρέους των νοικοκυριών παρουσιάζει αισθητή μείωση που αγγίζει το 30%.

Παρομοίως, το αντίστοιχο ενεργητικό των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών ανήλθε στα 65,7 δισ. ευρώ με αναλογία 17% σε μετρητά και καταθέσεις, 5% σε δάνεια, 1% σε χρεόγραφα, 48% σε μετοχές και 29% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία. Το χρέος του τομέα στο τέλος Δεκεμβρίου 2021 ανήλθε στα 36,2 δισ. ευρώ με το δείκτη χρέους να βρίσκεται στο 155% του ΑΕΠ, σημειώνοντας μικρή μείωση σε  σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο κυρίως λόγω της αύξησης του ΑΕΠ. Σε σύγκριση όμως με τον Δεκέμβριο του 2016 ο δείκτης  χρέους των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών παρουσιάζει αισθητή μείωση που αγγίζει το 57%.

Μικρή αύξηση παρουσιάζει και το ενεργητικό των ασφαλιστικών εταιρειών, το οποίο όσον αφορά αμιγώς χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθε στα 4,3 δισ. ευρώ και είναι κατανεμημένο ως εξής: 11% σε μετρητά και καταθέσεις, 3% σε δάνεια, 24% σε χρεόγραφα, 49% σε μετοχές και 14% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Αντίστοιχα, οι επενδυτικοί οργανισμοί διαθέτουν ενεργητικό σε χρηματοοικονομικά μέσα 8,2 δισ. ευρώ επενδυμένο 5% σε μετρητά και καταθέσεις, 13% σε δάνεια και χρεόγραφα, 80% σε μετοχές και 3% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Οι επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά μέσα των συνταξιοδοτικών ταμείων ανήλθαν στα 3,9 δισ. ευρώ και αφορούν κυρίως μετρητά και καταθέσεις σε ποσοστό 26%, 15% σε δάνεια, 3% σε χρεόγραφα, 44% σε μετοχές και 11% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy