Ο δήμος Παραλιμνίου ισοπέδωσε τον κόλπο «Σειρήνα»

Από τον Ιανουάριο του 2016, το κομμάτι της ακτογραμμής που είναι γνωστό και ως παραλία Σειρήνα (τοπική ονομασία Κουμούλλη), στον Πρωταρά, βρίσκεται «υπό ανακαίνιση». Για άλλη μια φορά, ο Δήμος Παραλιμνίου επεμβαίνει εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας (ΖΠΠ), αυθαιρετεί εις βάρος του περιβάλλοντος, οικειοποιείται τα οικολογικά κοινά όλων μας και τα καταστρέφει με στόχο την εμπορευματοποίηση τους.

Η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών επικοινώνησε με το Τμήμα Περιβάλλοντος για να διευκρινίσει κατά πόσο ο Δήμος Παραλιμνίου έχει εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες για τις εργασίες που διεξάγονται στην παραλία Σειρήνα. Όπως έχουμε πληροφορηθεί από τον αρμόδιο λειτουργό της Περιβαλλοντικής Αρχής, ο Δήμος Παραλιμνίου έχει εξασφαλίσει άδεια για συγκεκριμένες εργασίες, οι οποίες αφορούν «τα όμβρια, την ευστάθεια των πρανών και τα κατά περιόδους στάσιμα νερά». Ωστόσο, οι παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί παραβιάζουν ξεκάθαρα τους όρους της σχετικής άδειας. Αυτό επιβεβαιώνεται από το Τμήμα Περιβάλλοντος, λειτουργοί του οποίου έχουν διαπιστώσει τις παραβιάσεις κατά την πρόσφατη επίσκεψη τους στην περιοχή. Η επιτόπια διερεύνηση έχει επιβεβαιώσει ότι τα έργα έγιναν πέραν του χώρου που έχει καθοριστεί στα σχέδια, τα οποία έχουν υποβληθεί προς το Τμήμα Περιβάλλοντος από τον Δήμο Παραλιμνίου. Με βάση τα όσα έχουμε πληροφορηθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος, τόσο η Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου, ως η καθ’ ύλην αρμόδια αρχή, όσο και ο Δήμος Παραλιμνίου είναι ενήμεροι για τη διάπραξη αυθαιρεσιών και παρανομιών.

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις θυμίζουν τις εργασίες που έκανε ο Δήμος Παραλιμνίου ακριβώς πριν από δύο χρόνια, στην παραλία Κάππαρη, όπου μέσω της καταστροφής της φυσικής ακτογραμμής «πέτυχε» την εκμετάλλευση και εμπορευματοποίηση της παραλίας για οικονομικό όφελος, χωρίς καμία σχετική άδεια ή μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

H Πρωτοβουλία για την Διάσωση των Φυσικών Ακτών καταδικάζει τις συστηματικές, αυθαίρετες και παράνομες επεμβάσεις στις παραλίες και τις ακτογραμμές από τον Δήμο Παραλιμνίου, αλλά και τη συνεχή άρνηση της Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου, ως της καθ’ ύλην αρμόδιας αρχής, να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Παρά το γεγονός ότι οι παράνομες παρεμβάσεις στις ακτογραμμές και τις παραλίες δεν είναι πρόσφατο φαινόμενο, τα τελευταία δύο χρόνια έχουν γίνει τακτικό φαινόμενο, κυρίως στην επαρχία Αμμοχώστου (Παραλίμνι, Αγία Νάπα και Σωτήρα), καθώς οι παραβάτες δεν τιμωρούνται.

Η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών καλεί τις αρμόδιες αρχές – συγκεκριμένα το Τμήμα Περιβάλλοντος και την Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου – να τοποθετηθούν δημόσια σχετικά με το εάν οι εργασίες του Δήμου Παραλιμνίου στην παραλία Σειρήνα γίνονται σύμφωνα με την γνωμάτευση τις Περιβαλλοντικής Αρχής, αλλά και να δηλώσουν τα μέτρα που πρόκειται να λάβουν έτσι ώστε να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όσοι παρανομούν σε βάρος της κοινής φυσικής μας κληρονομιάς και να αποκατασταθεί το φυσικό περιβάλλον από τις οποιεσδήποτε αυθαίρετες και παράνομες παρεμβάσεις.

Τέλος, η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών υπενθυμίζει ότι, τον Σεπτέμβριο του 2014, η Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας δημοσίευσε την έκθεση «Διαχείριση Παραλιών της Κύπρου», η οποία είναι το αποτέλεσμα «διαχειριστικού ελέγχου» της ανεξάρτητης αρχής. Ειδικά όσον αφορά τις «επεμβάσεις εντός της ΖΠΠ και της θαλάσσιας ζώνης», παρατίθενται οι σχετικές επισημάνσεις και εισηγήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, οι οποίες εξακολουθούν να παραγνωρίζονται και να παραβιάζονται από τον Δήμο Παραλιμνίου και την Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου:

 1. Καθορισμός ΖΠΠ
  Επισήμανση: Παραχωρούνται αρκετές χαλαρώσεις για ανέγερση οικοδομής ή κατασκευάσματος εντός της ΖΠΠ και σε περίπτωση εντοπισμού παράνομης επέμβασης ή μη συμμόρφωσης στους όρους της παραχωρηθείσας χαλάρωσης, δεν λαμβάνονται αποτελεσματικά μέτρα για αποκατάσταση της παρανομίας. Ως αποτέλεσμα, η επίτευξη των στόχων που θέτει η νομοθεσία, σε σχέση με τον καθορισμό της ΖΠΠ (προστασία ή διατήρηση του χαρακτήρα και ανέσεων της παραλίας ή η προσέγγιση της από το κοινό) τίθεται υπό αμφισβήτηση.
  Εισήγηση: Η ανοχή των παράνομων επεμβάσεων εντός της ΖΠΠ θα πρέπει να τερματιστεί και να καθοριστεί στρατηγική που να διέπει τη χορήγηση χαλαρώσεων εντός της ΖΠΠ, τη διαμόρφωση και αξιοποίηση των παραλιών και την αντιμετώπιση των παρανομιών, με συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
 2. Παραχώρηση χαλάρωσης για διενέργεια επεμβάσεων εντός της ΖΠΠ
  Επισημάνσεις: Η τεκμηρίωση, από την αρμόδια Αρχή, της εξαιρετικής σημασίας και των λόγων δημοσίου συμφέροντος, που να δικαιολογεί τη χορήγηση χαλάρωσης, είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ανεπαρκής. Επιδεικνύεται μεγάλη ανοχή στις περιπτώσεις εκ των υστέρων υποβολής αιτήσεων για εξασφάλιση των απαιτούμενων εγκρίσεων για επεμβάσεις στη ΖΠΠ, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της ανέγερσης ή έχουν ήδη υλοποιηθεί, αφού αντί να τιμωρούνται οι παρανομούντες, τους παρέχεται εκ των υστέρων κάλυψη. Επιδεικνύεται μεγάλη ανοχή, από την αρμόδια αρχή, στις περιπτώσεις όπου δεν τηρούνται οι όροι που επιβλήθηκαν με τη χαλάρωση ή την άδεια πολεοδομίας και οικοδομής. Εντοπίστηκαν κατασκευές εντός της ΖΠΠ, ακόμα και σε κρατικά τεμάχια γης, τα οποία δεν ήταν εκμισθωμένα, για τις οποίες δεν φαίνεται να υποβλήθηκε αίτημα για εξασφάλιση σχετικής χαλάρωσης από το Υπουργικό Συμβούλιο και συνεπώς είναι παράνομες.
  Εισηγήσεις: Στις έκτακτες και εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου δύναται να παραχωρηθεί, βάσει της νομοθεσίας, χαλάρωση, θα πρέπει να τεκμηριώνεται δεόντως, στην εισήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Υπουργικό Συμβούλιο και στην Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο τρόπος με τον οποίο εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον, όπως αναφέρεται και σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα. Δεδομένης και σχετικής γνωμάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα, σύμφωνα με την οποία «αποκλείεται η εκ των υστέρων επίκληση της έννοιας του δημοσίου συμφέροντος, με σκοπό τη νομιμοποίηση παρανομίας», η αρμόδια αρχή πρέπει να λαμβάνει μέτρα κατά των παρανομιών και όχι να τις νομιμοποιεί με τη χορήγηση εκ των υστέρων έγκρισης, γεγονός που επιβραβεύει τους παρανομούντες. Η αρμόδια αρχή πρέπει να εφαρμόσει συστήματα παρακολούθησης της συμμόρφωσης των αιτητών με τους όρους των παραχωρηθείσων χαλαρώσεων και να προβαίνει στις δέουσες ενέργειες στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Η αρμόδια αρχή πρέπει να εφαρμόσει διαδικασίες συστηματικών επιθεωρήσεων για καταγραφή παράνομων επεμβάσεων εντός της ΖΠΠ και να λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για αποκατάσταση της νομιμότητας.
 3. Επεμβάσεις εντός της θαλάσσιας ζώνης
  Επισημάνσεις: Εντοπίστηκαν νέες περιπτώσεις παράνομων επεμβάσεων εντός της θαλάσσιας ζώνης, οι οποίες ήταν σε γνώση των αρμοδίων, χωρίς ωστόσο να ληφθούν μέτρα κατά των παρανομούντων. Οι περισσότερες επεμβάσεις που εντοπίστηκαν εντός της θαλάσσιας ζώνης αφορούν κατασκευές προβόλων, οι οποίες χρονολογούνται από προηγούμενες δεκαετίες.
  Εισηγήσεις: Οι νέες περιπτώσεις παράνομων επεμβάσεων εντός της θαλάσσιας ζώνης θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με την ανάλογη αυστηρότητα. Θα πρέπει να αξιολογηθεί η επίδραση που έχουν οι παλαιότερες παράνομες επεμβάσεις εντός της θαλάσσιας ζώνης σε φαινόμενα διάβρωσης ή καταστροφής θαλάσσιων οικοσυστημάτων.
 4. Αρμοδιότητες Επαρχιακών Διοικήσεων για επεμβάσεις εντός της ΖΠΠ και της θαλάσσιας ζώνης
  Επισήμανση: Δεν διενεργείται σε συστηματική βάση, από όλες τις Επαρχιακές Διοικήσεις, καταγραφή των παράνομων επεμβάσεων εντός της ΖΠΠ, ούτως ώστε να λαμβάνονται έγκαιρα μέτρα για αποκατάσταση της νομιμότητας.
  Εισήγηση: Οι Επαρχιακές Διοικήσεις πρέπει να καταγράφουν, συστηματικά, τις παράνομες επεμβάσεις εντός της ΖΠΠ και να λαμβάνουν τέτοια μέτρα που να λειτουργούν αποτρεπτικά στην επανάληψη του φαινομένου.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.