Ο Έφορος Φορολογίας υπεύθυνος για την επιβολή και είσπραξη τέλους 0,4% για σκοπούς ΚΦΙΚΒ

Ο Έφορος Φορολογίας είναι ο υπεύθυνος για την επιβολή και είσπραξη τέλους 0,4% για σκοπούς του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ), αναφέρει το Τμήμα Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωση το Τμήμα Φορολογίας αναφέρει ότι με βάση τον περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών τροποποιητικό (Αρ. 2) Νόμο του 2022 (Ν172(I)/2022) με ημερομηνία δημοσίευσης 18/11/2022, στις περιπτώσεις μεταβίβασης, δυνάμει πώλησης, ακίνητης ιδιοκτησίας ή και μετοχών εταιρείας, η οποία δεν είναι εισηγμένη σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο Χρηματιστήριο Αξιών και η οποία άμεσα ή έμμεσα είναι ιδιοκτήτρια ακίνητης ιδιοκτησίας, καταβάλλεται από τον πωλητή τέλος ύψους 0,4% για πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας, επί του τιμήματος πώλησης και για πώληση μετοχών εταιρείας, επί της τελευταίας εκτιμημένης, από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας αξίας, της ακίνητης ιδιοκτησίας, που αναλογεί στις μετοχές που πωλούνται.

Το Τμήμα Φορολογίας αναφέρει ότι για σκοπούς εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας, έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επιβολή και είσπραξη του τέλους αυτού.

Προσθέτει ότι για υποθέσεις που αφορούν την περίοδο από 22/02/2021 (Ν.12(Ι)/2021) μέχρι 18/11/2022, ο Έφορος Φορολογίας προτίθεται να παραχωρήσει εύλογο χρονικό διάστημα για διευθέτηση της σχετικής υποχρέωσης χωρίς την επιβολή τόκων και χρηματικών επιβαρύνσεων.

Τέλος, το Τμήμα Φορολογίας αναφέρει ότι σχετική ανακοίνωση θα εκδοθεί σε μεταγενέστερο χρόνο και προτρέπει το κοινό να μην προστρέξει στα γραφεία του Τμήματος για διευθέτηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν εντός της πιο πάνω περιόδου (22/02/2021 – 18/11/2022).

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.