Ο EMA συνιστά την έγκριση ενισχυτικών δόσεων του Comirnaty από την ηλικία των 12 ετών

Η Επιτροπή για τα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης του EMA (CHMP) συνέστησε ότι μπορεί να χορηγηθεί ενισχυτική δόση του εμβολίου Comirnaty για τη νόσο COVID-19, όπου αυτή κρίνεται ως κατάλληλη, σε εφήβους ηλικίας από 12 ετών.

Το Comirnaty έχει ήδη αδειοδοτηθεί στην ΕΕ ως αρχικό εμβολιαστικό σχήμα 2 δόσεων σε εφήβους  (καθώς και σε ενήλικες και παιδιά ηλικίας από 5 ετών) και  η ενισχυτική δόση του εμβολίου είναι επί του παρόντος αδειοδοτημένη για άτομα ηλικίας από 18 ετών.

Η γνωμοδότηση της CHMP πραγματοποιείται έπειτα από την αξιολόγηση προκαταρκτικών δεδομένων ασφάλειας και αποτελεσματικότητας από μία κλινική δοκιμή ενισχυτικής δόσης του εμβολίου σε άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω, καθώς και σχετικής δημοσιευμένης βιβλιογραφίας και μετεγκριτικών δεδομένων σε συνδυασμό με πραγματικά στοιχεία από τη χρήση ενισχυτικών δόσεων σε νεαρούς αποδέκτες στο Ισραήλ.

Η χορήγηση ενισχυτικών δόσεων σε εμβολιασμένα άτομα (δηλαδή σε άτομα που έχουν ολοκληρώσει τον αρχικό εμβολιασμό τους) εφαρμόζεται για να αποκατασταθεί η προστασία αφού αυτή έχει εξασθενήσει. Η Επιτροπή έκρινε ότι τα διαθέσιμα στοιχεία ήταν επαρκή για να συμπεράνει ότι η ανοσολογική απόκριση σε μια ενισχυτική δόση στους εφήβους θα ήταν τουλάχιστον ισοδύναμη με αυτή των ενηλίκων. Δεν εντοπίστηκαν νέα θέματα για την ασφάλεια από τα διαθέσιμα δεδομένα.

Περαιτέρω δεδομένα αναμένονται από μελέτες και αναλύσεις σε εφήβους τους επόμενους μήνες. Ο EMA θα συνεχίσει να παρακολουθεί και να αξιολογεί τα στοιχεία και να ενημερώνει τις πληροφορίες του προϊόντος ή να λαμβάνει άλλα κατάλληλα ρυθμιστικά μέτρα όπως απαιτείται.

Η απόφαση του Οργανισμού θα υποστηρίξει τις εθνικές εκστρατείες εμβολιασμού σε εκείνα τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να προσφέρουν ενισχυτικούς εμβολιασμούς σε εφήβους. Ωστόσο, στην απόφαση για το εάν και πότε θα προσφερθούν ενισχυτικές δόσεις σε αυτή την ηλικιακή ομάδα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη παράγοντες όπως η εξάπλωση και η πιθανή σοβαρότητα της νόσου (ειδικά με την παραλλαγή Omicron) σε νεότερα άτομα, ο γνωστός κίνδυνος παρενεργειών (ιδιαίτερα η πολύ σπάνια αλλά σοβαρή επιπλοκή της μυοκαρδίτιδας) και η ύπαρξη άλλων προστατευτικών μέτρων και περιορισμών. Όπως και με τις προηγούμενες αποφάσεις για τον εμβολιασμό, θα εναπόκειται επομένως στους εμπειρογνώμονες που καθοδηγούν τις εκστρατείες εμβολιασμού σε κάθε κράτος μέλος να συμβουλεύσουν σχετικά με τη βέλτιστη απόφαση και το χρονοδιάγραμμα για τη χώρα τους.

Η γνωμοδότηση της CHMP θα διαβιβαστεί τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα εκδώσει τελική απόφαση σύντομα.

Το Comirnaty είναι ένα εμβόλιο για την πρόληψη της νόσου COVID-19. Το εμβόλιο αυτό περιέχει ένα μόριο που ονομάζεται αγγελιοφόρο RNA (mRNA) με οδηγίες για την παραγωγή μιας πρωτεΐνης, γνωστής ως πρωτεΐνης ακίδας, που υπάρχει φυσικά στον SARS-CoV-2, τον ιό που προκαλεί την COVID-19. Το εμβόλιο λειτουργεί προετοιμάζοντας τον οργανισμό να αμυνθεί ενάντια στον SARS-CoV-2. Περισσότερες πληροφορίες για το εμβόλιο είναι διαθέσιμες εδώ.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.