Φήμες λένε πως ο νέος Υπουργός Υγείας είναι υπέρ του ΓεΣΥ. Του μονοασφαλιστικού, για να ακριβολογούμε. Συμμετέχει στο ΔΣ του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης και υπερασπίζεται με σθένος την εισαγωγή ενός Σχεδίου Υγείας που είναι ισότιμο και καθολικό.

Πολλά λέγονται και βεβαίως καμία πρόθεση υπάρχει προς αμφισβήτησή τους. Άλλωστε ο καθένας θα κριθεί από τις πράξεις του. Από το έργο που θα επιτελέσει, από τις αποφάσεις (τις πολιτικές) που θα λάβει και από τη βούληση που θα επιδείξει.

Η Κύπρος έχει ανάγκη το ΓεΣΥ. Και γι’ αυτό θα πρέπει να παλέψει με θεούς και δαίμονες. Για τον κόσμο που υποφέρει περιμένοντας στις ουρές στα νοσοκομεία. Για την Κύπρο που είναι η μόνη χώρα στην ΕΕ χωρίς σύστημα υγείας. Για ένα Σύστημα Υγείας που θα αναβαθμίσει και θα αναπτύξει τις υπηρεσίες υγείας στον τόπο μας.

Λόλα