Ο Καθηγητής του ΤΕΠΑΚ και Συντονιστής Έρευνας του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης, Φαίδων Κυριακίδης,

Έλα στο Google News

Ο Καθηγητής του ΤΕΠΑΚ και Συντονιστής Έρευνας του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης, Φαίδων Κυριακίδης, συμμετείχε στη συγγραφική ομάδα μελέτης της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη χρήση νέων τεχνολογιών στην εκτίμηση δασικών αποθεμάτων άνθρακα

Η Παγκόσμια Τράπεζα χρηματοδότησε (μέσω ανοικτής προκήρυξης, αξιολόγησης και τελικά ανάθεσης στην κοινοπραξία FOCASTOCK), τη διεξαγωγή μελέτης αναφορικά με την ετοιμότητα καινοτόμων τεχνολογιών – της Τηλεπισκόπησης, της Γεωστατιστικής, της Τεχνητής Νοημοσύνης και του Υπολογιστικού Νέφους – καθώς και αναφορικά με τους τρόπους με τους οποίους οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να συνδυαστούν, για την ανάπτυξη νέων διαδικασιών υπολογισμού και μείωσης των δασικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η χρησιμότητα τέτοιων νέων διαδικασιών έγκειται στη βελτίωση των χρηματοδοτικών εργαλείων αναφορικά με το κλίμα, καθώς και στην υποβοήθηση κυβερνήσεων και κοινωνικών εταίρων στην παρακολούθηση της εφαρμογής περιβαλλοντικών πολιτικών και στην αξιολόγηση της κατάστασης δασικών εκτάσεων ανά το παγκόσμιο.

Η κοινοπραξία FOCASTOCK απαρτιζόταν από την GMV Aerospace and Defense, το University of Edinburgh, το Insight Centre for Data Analytics του University College Cork, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τη Federica Chiappe Consulting.

Από πλευράς ΤΕΠΑΚ, στην κοινοπραξία συμμετείχε ο Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, Δρ. Φαίδων Κυριακίδης, ως εμπειρογνώμονας σε θέματα Γεωστατιστικής. Ο Δρ. Κυριακίδης διατελεί και Συντονιστής Έρευνας του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης.

Στη συγγραφή της παραπάνω μελέτης συνέβαλλαν συμβουλευτικά και 86 εμπειρογνώμονες παγκόσμιας εμβέλειας κατά τη διάρκεια διαδικτυακού συνεδρίου που συνδιοργανώθηκε από την κοινοπραξία FOCASTOK και την Παγκόσμια Τράπεζα το Νοέμβριο του 2020.

Η μελέτη είναι  διαθέσιμη από τον Ιούνιο του 2021 στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/305171624007704483/assessment-of-innovative-technologies-and-their-readiness-for-remote-sensing-based-estimation-of-forest-carbon-stocks-and-dynamics

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.