Ο κορονοϊός βρήκε επιχειρήσεις και νοικοκυριά βουτηγμένα στα χρέη9 δισ. ευρώ ΜΕΔ στις τράπεζες και άλλα τόσα στις εταιρείες εξαγοράς

Η κρίση του κορονοϊού βρήκε επιχειρήσεις και νοικοκυριά βουτηγμένα στα χρέη, αφού τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις τράπεζες ανέρχονται στα 9,97 δισ. ευρώ, ενώ υπάρχουν άλλα τόσα στις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων.

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, τα οποία δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα, τον Δεκέμβριο το σύνολο των δανείων στις τράπεζες, τα οποία αφορούν εγχώριες εργασίες, ανήλθε στα 32,12 δισ. ευρώ. Μάλιστα απ’ αυτά τα 8,97 δισ. ευρώ είναι μη εξυπηρετούμενα (ποσοστό 27,9%), εκ των οποίων μόνο 4 δισ. ευρώ βρίσκονται κάτω από πρόγραμμα αναδιάρθρωσης.

Στα νοικοκυριά το σύνολο των δανείων στις τράπεζες ανήλθε στα 13,17 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 4,64 δισ. ευρώ είναι μη εξυπηρετούμενα (ποσοστό 35,2%). Μάλιστα απ’ αυτά μόνο 2,07 δισ. ευρώ βρίσκονται κάτω από πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, ενώ τα υπόλοιπα κινδυνεύουν άμεσα με εκποίηση.

Επίσης στις επιχειρήσεις το σύνολο των δανείων ανήλθε στα 16,19 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3,97 δισ. ευρώ είναι μη εξυπηρετούμενα (ποσοστό 24,5%). Μάλιστα απ’ αυτά μόνο 1,75 δισ. ευρώ βρίσκονται κάτω από πρόγραμμα αναδιάρθρωσης.

Βαρύ φορτίο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σημειώνεται ότι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το σύνολο των δανείων ανήλθε στα 10,75 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3,40 δισ. ευρώ είναι μη εξυπηρετούμενα (ποσοστό 31.6%). Μάλιστα απ’ αυτά μόνο 1,47 δισ. ευρώ βρίσκονται κάτω από πρόγραμμα αναδιάρθρωσης.

Ο τομέας με τα περισσότερα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι το εμπόριο (1,27 δισ. ευρώ ΜΕΔ από σύνολο δανείων ύψους 3,35 δισ. ευρώ, ήτοι ποσοστό 38%). Ακολουθούν οι κατασκευές (1,03 δισ. ευρώ από σύνολο 2,30 δισ. ευρώ, ήτοι 44,5%), ο τομέας της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (481,7 εκατ. ευρώ από σύνολο 2,17 δισ. ευρώ ήτοι 22,2%), οι μεταποιητικές βιομηχανίες (304 εκατ. ευρώ από σύνολο 2,84 δισ. ευρώ, ήτοι 10,7%) και ο τομέας της μεταφοράς και αποθήκευσης (278,5 εκατ. ευρώ από σύνολο 1,30 δισ. ευρώ, ήτοι ποσοστό 21,4%).

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας στο τέλος Δεκεμβρίου 2019 σημειώθηκε περαιτέρω πτώση κατά 561 εκατ. ευρώ ή 5,9% στο σύνολο των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε σύγκριση με το τέλος Σεπτεμβρίου 2019. Αναφέρεται επίσης ότι η καθοδική πορεία των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2019 οφείλεται κυρίως σε αυξημένες διαγραφές χορηγήσεων που γίνονται στα πλαίσια αναδιαρθρώσεων και συνήθως αφορούν ποσά για τα οποία προϋπάρχουν προβλέψεις επισφάλειας στους λογαριασμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι σωρευμένες προβλέψεις των τραπεζών ανήλθαν στα 4,94 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 4,80 δισ. ευρώ αφορούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου