Αν και με καθυστέρηση αρκετών χρόνων, ο καθαρισμός του πρώην αγγλικού οικισμού «Βερεγγάρια», που άρχισε πριν μερικούς μήνες, φτάνει επιτέλους στο τέλος του, όπως τουλάχιστον διαβεβαιώνει ο εργολάβος, θέτοντας χρονοδιάγραμμα μέχρι τον ερχόμενο Μάιο. Βέβαια το γεγονός ότι δεν έχει περιληφθεί στο συμβόλαιο και η αποξήλωση του αμιάντου που βρίσκεται κάτω από το οδόστρωμα με τη μορφή αποχετευτικών σωλήνων κι άλλων εγκαταστάσεων, είναι ένα θέμα.

Ωστόσο, μετά και το αίτημα που υπέβαλε ο οικείος Δήμος Πολεμιδιών και τις παρεμβάσεις που αναμένεται ότι θα γίνουν και από άλλους φορείς της Λεμεσού προς τα αρμόδια υπουργεία, θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι θα δοθεί κάποια λύση χωρίς να επιβαρυνθούν εκείνοι στους οποίους ο ίδιος ο Πρόεδρος έταξε εκτάσεις στην τεράστια προνομιούχα περιοχή που κάλυπτε ο οικισμός.

Κατά βάση, αυτοί που δικαιούνται (για μια σειρά από λόγους) να διεκδικούν μερίδιο για δημιουργία υποδομών και αναπτύξεων στην περιοχή και περιμένουν την υλοποίηση της προεδρικής υπόσχεσης, είναι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου που έχει επείγουσες στεγαστικές ανάγκες σε διάφορες μορφές και βέβαια ο Δήμος και η ευρύτερη περιοχή των Πολεμιδιών που για πολλά χρόνια (αφότου οι Άγγλοι εγκατέλειψαν τον οικισμό και μετέφεραν τους υπηκόους τους στη Επισκοπή) υπέφεραν από τη βρομιά των ερειπίων του «Βερεγγάρια» και ταυτόχρονα πλήρωναν με την υγεία και την ασφάλειά τους το αντίτιμο των αρνητικών συνεπειών που δημιουργούσαν οι διαλυμένες κατασκευές αμιάντου.

Οποιεσδήποτε άλλες βλέψεις και σχεδιασμοί που προφανώς υπάρχουν από την κυβέρνηση και τον κομματικό της περίγυρο (κατά καιρούς διατυπώθηκαν ιδέες για την αξιοποίηση (ουσιαστικά την εκποίηση) «κρατικών φιλέτων» (στα οποία περιλαμβάνεται και η περιοχή του οικισμού «Βερεγγάρια»), θα πρέπει να διαγραφούν από τα μυαλά και τις επιδιώξεις των κυβερνώντων.

Ο οικισμός «Βερεγγάρια» δεν χρειάζεται ιδιώτες επενδυτές ούτε… προχωρημένες αναπτύξεις για να πάρει τα πάνω του. Εκείνο που χρειάζονται τα Πολεμίδια και η ευρύτερη περιοχή της Λεμεσού, αυτό που ζητά και περιμένει ο κόσμος, είναι να αποκατασταθεί πλήρως όλη η έκταση, να μην αφεθεί το παραμικρό ίχνος απειλής είτε από υπολείμματα αμιάντων είτε από άλλα οχληρά και επιβλαβή υλικά, και να αξιοποιηθεί η περιοχή με υποδομές και αναπτύξεις προς όφελος του συνόλου των πολιτών και όχι κάποιων επιχειρηματιών. Κι αυτό θα διεκδικήσουν μέχρι τέλους οργανωμένοι και μη κάτοικοι της Λεμεσού.

Προβληματίζει ο «υπόγειος» αμίαντος στον οικισμό «Βερεγγάρια»

  • Σωλήνες υδροδότησης και αποχετεύσεων δεν περιλαμβάνονται στο συμβόλαιο αποξήλωσης του οικισμού

 

Με ταχύτατους ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού του πρώην οικισμού «Βερεγγάρια» στα Πολεμίδια και όπως προγραμματίζεται ο καθαρισμός και η απομάκρυνση όλων των υποστατικών και άλλων κατασκευών από αμίαντο θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα ερχομένου Μαΐου.

Σχετική διαβεβαίωση δόθηκε από τον εργολάβο που ανέλαβε την αποξήλωση των αμιάντων, σε πρόσφατη επίσκεψη που πραγματοποίησαν στην περιοχή λειτουργοί του Τμήματος Δημοσίων Έργων μαζί με τον δήμαρχο Πολεμιδιών.

Φαίνεται, ωστόσο, ότι και μετά την πλήρη αποξήλωση των αμιάντων, όπως προνοείται στο συμβόλαιο, θα συνεχίσουν να υπάρχουν κάποια προβλήματα, τα οποία, προφανώς, θα κληθούν να αντιμετωπίσουν ο Δήμος, το ΤΕΠΑΚ και άλλοι φορείς, στους οποίου, με βάση σχετικές εξαγγελίες της κυβέρνησης, θα παραχωρηθούν κάποια τμήματα της τεράστιας περιοχής που καλύπτουν τα «Βερεγγάρια» για αξιοποίηση.

Ειδικότερα, πέραν από τις κατοικίες και τα άλλα υποστατικά που στεγάζονταν με αμιάντους και περιλαμβάνονται στο συμβόλαιο αποξήλωσης, υπάρχουν και άλλες εγκαταστάσεις και υποδομές από αμίαντο που ο καθαρισμός τους δεν περιλαμβάνεται στο συμβόλαιο. Πρόκειται συγκεκριμένα για κατασκευές από αμίαντο που βρίσκονται είτε πάνω στους δρόμους που διασχίζουν τον οικισμό είτε κάτω από το οδόστρωμα όπως οι σωλήνες υδροδότησης και αποχετεύσεων.

Το θέμα έχει τεθεί από τον Δήμαρχο Πολεμιδιών σε πρόσφατη συνάντηση με την Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων με επιδίωξη να γίνουν κάποιες κινήσεις, ώστε ο εργολάβος να αναλάβει τον καθαρισμό και αυτών των αμιάντων πάνω και κάτω από το δρόμο.

Σε αντίθετη περίπτωση, τις εργασίες αυτές θα κληθούν να επωμισθούν εκείνοι στους οποίους θα παραχωρηθούν εκτάσεις στον οικισμό «Βερεγγάρια» για σκοπούς αναπτύξεων, κάτι που σημαίνει επιπρόσθετο κόστος αλλά και καθυστέρηση στην έναρξη των αξιοποιήσεων και αναπτύξεων που σχεδιάζονται.

Όπως είναι γνωστό, έκταση γης 80.000 τ.μ. παραχωρείται, σύμφωνα και με την υπόσχεση που έδωσε ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στις Αρχές του ΤΕΠΑΚ,  στο Πανεπιστήμιο για να δημιουργηθούν φοιτητικές εστίες 450 κλινών, ανοικτοί χώροι αθλοπαιδιών και πρασίνου, κέντρο καινοτομίας και έρευνας, καθώς και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες που θεωρούνται αναγκαίες για την κάλυψη σημαντικών αναγκών και καλύτερη λειτουργία του ΤΕΠΑΚ.

Μέρος του οικισμού προορίζεται να δοθεί στον Δήμο Πολεμιδιών, ο οποίος στα σχέδια αξιοποίησης περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός μεγάλου πάρκου, ενώ κάποια έκταση επιδιώκεται να χρησιμοποιηθεί για άλλες δημοτικές αναπτύξεις. Θεωρείται δε βέβαιο ότι θα γίνουν και κάποιες παραχωρήσεις σε ιδιώτες με σκοπό τη δημιουργία εμπορικών και άλλων αναπτύξεων.

Χρήστος Χαραλάμπους