«Ο Οικοδόμος»: Κέντρο εκπαίδευσης και πιστοποίησης για τον τομέα κατασκευών

«Τέκνο» της παγκύπριας απεργίας του 2012, που στόχο έχει την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη θεσμοθέτηση επαγγελματικής ταυτότητας που να προστατεύει τους εργαζόμενους

Του Γιάννη Κακαρή


Κατεβάστε το  Dialogos App
Apple | Android | HuaweiΈνας χρόνος συµπληρώνεται αυτόν τον µήνα από τη λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης «Ο Οικοδόµος» ΚΕΠΟ. Το Κέντρο αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες κατακτήσεις των τελευταίων χρόνων για τους εργαζόµενους στην οικοδοµική βιοµηχανία, η οποία επιτεύχθηκε µετά την παγκύπρια απεργία του 2012-13 που διήρκεσε 22 µέρες.

Αρχικά, στις 23/9/2013 υπογράφηκε κοινοπραξία µεταξύ του Συνδέσµου Εργολάβων και των συντεχνιών της ΠΕΟ και της ΣΕΚ, η οποία αποφάσισε να δηµιουργήσει ένα φορέα εκπαίδευσης. Κατόπιν επιστηµονικής µελέτης που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2014, λήφθηκε η απόφαση για τη δηµιουργία του Κέντρου «Ο Οικοδόµος».

Το Κέντρο ξεκίνησε και επίσηµα τη λειτουργία του τον Ιούνιο του 2021 και τον πρώτο χρόνο λειτουργίας των προγραµµάτων του εκπαιδεύτηκαν 119 άτοµα. Σε αυτό γίνεται εκπαίδευση τόσο για γνώση του αντικειµένου όσο και για τα θέµατα ασφάλειας και υγείας και δίνεται πιστοποίηση στους εργαζόµενους, µε αποτέλεσµα να καταπολεµάται η ανειδίκευτη εργασία που πλήττει τα δικαιώµατα των εργαζοµένων.

Μεταξύ άλλων, στόχοι του Κέντρου είναι να εντοπιστούν οι ανάγκες για κατάρτιση στην οικοδοµική βιοµηχανία, η ανάπτυξη και υποστήριξη καινοτόµων εκπαιδευτικών προγραµµάτων, η ανάπτυξη και υποστήριξη καινοτόµων πρακτικών σε τοµείς της οικοδοµικής βιοµηχανίας, η κατάρτιση των εργαζοµένων για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων που µε τη χρήση τους να διευκολύνουν την προσωπική τους ανέλιξη και την πρόοδο του τοµέα.

Το Κέντρο λειτουργεί και σαν εξεταστικό κέντρο πρότυπων επαγγελµατικών προσόντων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Με τη δουλειά του συµβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση του υφιστάµενου και νέου προσωπικού. Επίσης αυξάνει την παραγωγικότητα.

«Ο Οικοδόµος» έχει αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί στο πλαίσιο του συστήµατος επαγγελµατικών προσόντων από την ΑΝΑ∆ στα εξής πρότυπα: Οικοδοµικά, Κατασκευή καλουπιών, Επεξεργασία και τοποθέτηση χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, ∆ιεύθυνση και εποπτεία έργου, Ξηρά δόµηση, Χρωµατισµοί και διακοσµητικά επιχρίσµατα και Εκπαιδευτής επαγγελµατικής κατάρτισης. Η πιστοποίηση στα πιο πάνω προσόντα γίνεται δωρεάν.

Προγράµµατα και σχεδιασµός

Τον πρώτο χρόνο έχουν υλοποιηθεί προγράµµατα κατάρτισης στη ∆ιεύθυνση και εποπτεία έργου και τα Οικοδοµικά. Πρόσφατα υλοποιήθηκε 3ήµερο πρόγραµµα για την τοποθέτηση θερµοµονωτικών υλικών σε κτίρια για ενεργειακά αποδοτικές κατασκευές, µε στόχο τη µηδενική ενεργειακή κατανάλωση. Η εκπαίδευση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος erasmus+ «bricks of skils», στο οποίο συµµετέχουν 6 χώρες.

Για το δεύτερο εξάµηνο του 2021 έχουν σχεδιαστεί προγράµµατα για Οικοδοµικά, Ξηρά δόµηση, ∆ιεύθυνση και εποπτεία έργου, Πρακτική διασφάλισης ποιότητας έργων θέµατα ασφάλειας και υγείας στα κατασκευαστικά έργα, Προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών, Μετρήσεις ποσοτήτων, Χρήση χωροβάτη και Ποιοτικοί έλεγχοι δοµικών υλικών.

Σε όλα τα προγράµµατα κατάρτισης δίνεται ιδιαίτερη σηµασία στα θέµατα ασφάλειας και υγείας για την προστασία των εργαζοµένων.

Επαγγελµατική ταυτότητα

Πρόσφατα πραγµατοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του Κέντρου µε την Υπουργό Εργασίας, κατά την οποία αποφασίστηκε ότι απώτερος σκοπός είναι όλοι οι εργαζόµενοι που µπαίνουν στα εργοτάξια να έχουν µια ταυτότητα ότι πέρασαν από προγράµµατα ασφάλειας και υγείας. Σκοπός είναι η µείωση των εργατικών ατυχηµάτων.

Πολύ καλός ο απολογισµός του πρώτου χρόνου

Σε δηλώσεις του στη «Χαραυγή», ο διευθυντής του Κέντρου Εκπαίδευσης «Ο Οικοδόµος», Γιώργος Χριστοφόρου, αξιολογώντας την πρώτη χρονιά λειτουργίας του Κέντρου τη χαρακτήρισε «ως πάρα πολύ καλή», αφού, όπως είπε, «το Κέντρο ξεκίνησε να γίνεται γνωστό», σηµειώνοντας ότι υπάρχει συνεχής επαφή και ενηµέρωση των εργαζοµένων µέσω της ΟΣΕΟΚ και των συντεχνιών, κάτι που δηµιουργεί αυξανόµενο ενδιαφέρον και συµµετοχή στα προγράµµατα που προσφέρει.

Πρόσθεσε ότι για εµπλουτισµό των προγραµµάτων κατάρτισης δηµιουργείται στις εγκαταστάσεις του Κέντρου, που βρίσκεται στο Πέρα Χωρίο Νήσου, βιβλιοθήκη προδιαγραφών και δειγµάτων δοµικών υλικών της αγοράς για χρήση από τους καταρτιζόµενους.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά µε τα προγράµµατα και τις διαδικασίες οι ενδιαφερόµενοι για πιστοποίηση στα πρότυπα επαγγελµατικά προσόντα µπορούν να επικοινωνήσουν µε τις συντεχνίες τους ή και µε το κέντρο «Ο Οικοδόµος» στο email: [email protected], τηλέφωνο 22522052.

Μ. Παπανικολάου: Μόνο µέσα από την οργάνωση µπορούν να έρθουν καλύτερες µέρες

Ο Γ.Γ. της Συντεχνίας των Οικοδόµων, Ξυλουργών, Μεταλλωρύχων και Γενικών Εργατών Κύπρου της ΠΕΟ, Μιχάλης Παπανικολάου, σηµείωσε ότι το ζήτηµα απόκτησης επαγγελµατικής ταυτότητας και πρότυπων επαγγελµατικών προσόντων ήταν ένα από τα ζητήµατα που τέθηκαν ως προµετωπίδα στην παγκύπρια απεργία του 2012-2013. Στη συµφωνία του Φεβρουαρίου του 2013, µεταξύ εργοδοτών και συντεχνιών, τέθηκαν οι βάσεις για το τι θα ακολουθούσε στη συνέχεια.

Όπως εξήγησε, ο «Οικοδόµος», «εκτός από εκπαίδευση και πιστοποίηση, θα δίνει και επαγγελµατική ταυτότητα. «Θα είναι το όχηµα που θα µας βοηθήσει να να δοθεί αυτή η πιστοποίηση σε όλους τους εργαζόµενους. Στόχος στο µέλλον να µη δικαιούται κάποιος να εισέλθει στη δουλειά αν δεν έχει την απαιτούµενη και πιστοποιηµένη επαγγελµατική κατάρτιση. Αυτή η πρακτική ακολουθείται και σε άλλες ανεπτυγµένες χώρες. Επίσης θα συµβάλει στη βελτίωση των ικανοτήτων των εργαζοµένων», συµπλήρωσε.

Ως παράδειγµα, έφερε ότι για να γίνει κάποιος σήµερα επαγγελµατίας οδηγός, πρέπει να κατέχει επαγγελµατική άδεια οδήγησης.

Αναµένεται, είπε, εντός των επόµενων 1-2 χρόνων να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.

Ως εκ τούτου, ο Μ. Παπανικολάου ανέφερε ότι οι συλλογικοί αγώνες του 2013 απέδειξαν πως µέσα από την οργάνωση µπορούν να τεθούν στόχοι που να επιτυγχάνονται για να προστατευτούν οι εργαζόµενοι, να βελτιωθούν οι εργασιακές συνθήκες, οι συνθήκες διαβίωσης και να αναπτυχθεί ο κλάδος.

Κάλεσε τους εργαζόµενους και ειδικά τους νέους «να οργανώνονται στις συντεχνίες, γιατί µόνο µέσα από την οργάνωση θα καταφέρουµε να δηµιουργήσουµε ένα ευνοϊκό µέλλον»

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.

Κατεβάστε το  Dialogos App
Apple | Android | Huawei