Ο ΟΝΕΚ παραχωρούσε χορηγίες χωρίς να ακολουθούνται διαδικασίες

Λάθη και παραλείψεις διαπιστώνει για τον Οργανισμό η Ελεγκτική Υπηρεσία

 

Λάθη, αδυναμίες και παραλείψεις σε σχέση με τη λειτουργία του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) εντοπίζει η Ελεγκτική Υπηρεσία Κύπρου, στην έκθεσή της για τον ΟΝΕΚ που έδωσε την Τετάρτη στη δημοσιότητα.

Τονίζει ότι παρ’ όλο που γενικά παρατηρείται βελτίωση, εντοπίστηκαν και πάλι λάθη, αδυναμίες και παραλείψεις σε σχέση με τη λειτουργία του Οργανισμού, ιδιαίτερα όσον αφορά την καταβολή χορηγιών προς τους διάφορους δικαιούχους, με αποτέλεσμα να μη διασφαλίζεται, σε όλες τις περιπτώσεις, η κανονικότητα των δαπανών ή/και τα συμφέροντα του Οργανισμού.

Στα κυριότερά της ευρήματα η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει ότι ο Προϋπολογισμός του Οργανισμού για το 2018 ετοιμάστηκε και εγκρίθηκε με καθυστέρηση, με αποτέλεσμα οι οποιεσδήποτε δαπάνες διενεργήθηκαν από 1.3.2018 μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσής του (5.4.2018) να μην είναι νομοθετικά καλυμμένες.

Σημειώνεται ότι στις 31.12.2019, ποσό ύψους €994.048, που αφορά το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Νέα Γενιά σε Δράση», το οποίο ολοκληρώθηκε, παρέμεινε κατατιθέμενο σε τραπεζικό λογαριασμό και θα πρέπει να αξιοποιηθεί μέσω των Προϋπολογισμών των επόμενων ετών.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εντόπισε περιπτώσεις επιχορηγήσεων που καταβλήθηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Πρωτοβουλίες Νέων» και «Φοιτητική Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», για τις οποίες δεν εφαρμόστηκαν πλήρως οι πρόνοιες των σχετικών Οδηγών που εξέδωσε ο Οργανισμός, με αποτέλεσμα να προκύπτουν αμφιβολίες ως προς την κανονικότητά τους.

«Επισημάναμε ότι δεν θα πρέπει να καταβάλλονται χορηγίες σε περιπτώσεις όπου προκύπτουν αμφιβολίες ως προς την υλοποίηση των επιχορηγούμενων δραστηριοτήτων», αναφέρεται.

Στην έκθεση αναφέρεται επίσης ότι για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των έργων υποδομής και γραφείων του ΟΝΕΚ, ο ανάδοχος δεν προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά/παραστατικά έγγραφα που καθορίζονται στη σύμβαση, με αποτέλεσμα ο Οργανισμός να μην καταβάλλει οποιανδήποτε πληρωμή από τις 3.7.2017 μέχρι και τις 17.10.2019.

Επιπλέον, παρατήρησε ελλιπή παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου, αφού συγκεκριμένοι όροι εντολής δεν φαίνεται να υλοποιήθηκαν από τον ανάδοχο. Επισημάνθηκε ότι οι εκθέσεις του Εσωτερικού Ελεγκτή πρέπει να τυγχάνουν της δέουσας σημασίας και να τίθενται απευθείας ενώπιον του ΔΣ, για ενημέρωση και λήψη διορθωτικών μέτρων.

Διαπιστώθηκε επίσης μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες των Κανονισμών για το θεσμοθετημένο ωράριο από το προσωπικό που εργάζεται στη Λεμεσό, και για λειτουργό άλλης επαρχίας παραμένει σε εκκρεμότητα για πολλά χρόνια το έλλειμμα 158 ωρών εργασίας.

Επίσης, αναφέρεται ότι ο Οργανισμός παραχώρησε χορηγίες για στήριξη προγραμμάτων ή δραστηριοτήτων οργανισμών/σωματείων, για τα οποία ήταν συνδιοργανωτής, χωρίς να ακολουθηθούν οι ενδεδειγμένες διαδικασίες.

Παράλληλα, δεν προωθήθηκαν ακόμα ενέργειες για εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης από τον Οργανισμό, για να διαπιστωθεί κατά πόσον οι συνεισφορές στο Σχέδιο Συντάξεων των υπαλλήλων είναι αρκετές για κάλυψη των μελλοντικών του υποχρεώσεων.

Ολόκληρη η Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/annualso_gr/annualso_gr?OpenForm#

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.