Ο πόλεμος δεν αφήνει τον δρόμο της προσφυγιάς να κλείσει…