Ο ρόλος των ΜΚΟ πρέπει να είναι συµπληρωµατικός των υπηρεσιών του κράτους

Η αξιοπρεπής διαβίωση του κόσµου που απαρτίζει µια κοινωνία αποτελεί κύρια ευθύνη του κράτους

 

Ανάµεσα στις προτεραιότητες του ΣΥΚΕΣΟ η διαφύλαξη των δικαιωµάτων του παιδιού, η προώθηση της ισότητας των φύλων και η αντιµετώπιση της έµφυλης βίας

 

Της

Ελένης Κωνσταντίνου

Υποστήριξη και ενίσχυση ατόµων ή οικογενειών που αντιµετωπίζουν προβλήµατα, µέσω τηλεφωνικής γραµµής και προσωπικών συναντήσεων, παρέχει το Συµβουλευτικό Κέντρο Στήριξης της Οικογένειας (ΣΥΚΕΣΟ). Μέσα από µια πληθώρα δράσεων το ΣΥΚΕΣΟ από την ηµέρα λειτουργίας του µέχρι και σήµερα βρίσκεται κοντά στους πολίτες και προωθεί µεταξύ άλλων τη διαφύλαξη των δικαιωµάτων του παιδιού, την προώθηση της ισότητας των φύλων, την αντιµετώπιση της έµφυλης βίας κι άλλα.

Για τη λειτουργία του ΣΥΚΕΣΟ και τις προκλήσεις που υπάρχουν σήµερα είχαµε την ευκαιρία να συνοµιλήσουµε µε τη λειτουργό προγραµµάτων Άντρεα Κώστα, η οποία επεσήµανε µεταξύ άλλων πως τα προβλήµατα δυστυχώς πληθαίνουν αντί να µειώνονται.

Αυξάνονται τα περιστατικά που αναζητούν στήριξη

«∆υστυχώς τα προβλήµατα της κοινωνίας αυξάνονται συνεχώς αντί να µειώνονται. Τα τηλεφωνήµατα που λαµβάνουµε ως Οργανισµός αφορούν κυρίως περιστατικά, τα οποία αναζητούν στήριξη και καθοδήγηση. Η στήριξη αυτή µπορεί να αφορά είτε ανάγκες σε υλικά αγαθά είτε καθοδήγηση και συγκεκριµένες πληροφορίες για διαδικαστικά ζητήµατα. Οι γυναίκες λειτουργοί του Οργανισµού µας ασχολούνται κυρίως µε περιστατικά τα οποία έχουν ανάγκη παροχής τροφίµων και ρουχισµού ή/και µε περιστατικά έµφυλης βίας κατά των γυναικών. Αυτό που εντοπίζεται έντονα και στις δύο κατηγορίες βοήθειας που παρέχουµε είναι η έλλειψη πληροφόρησης».

Σοβαρή έλλειψη ενηµέρωσης

«Κατ’ αρχάς τα άτοµα που απευθύνονται σε εµάς για παροχή τροφίµων ή ρουχισµού έχουν όλα το ίδιο χαρακτηριστικό, λαµβάνουν δηλαδή βοήθηµα από τις Υπηρεσίες, ωστόσο αυτό δεν είναι αρκετό ούτε για κάλυψη των βασικών αναγκών για αξιοπρεπή διαβίωση. Ή ακόµη, πολλές φορές, είναι άτοµα τα οποία µπορεί να εργάζονται, ωστόσο ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες πληθυσµού οι οποίες δεν αµείβονται αρκετά ώστε να µπορούν να καλύψουν τις απαραίτητες καθηµερινές, λειτουργικές ανάγκες τους.

Από την άλλη, τα άτοµα που επικοινωνούν µαζί µας, τα οποία είναι θύµατα βίας, δεν έχουν την ενηµέρωση για το ποια βήµατα πρέπει να ακολουθήσουν ώστε να ζητήσουν στήριξη.

Πολλές φορές αντιµετωπίζουµε και περιστατικά τα οποία έχουν αποταθεί για βοήθεια σε διάφορες υπηρεσίες, ωστόσο λόγω της υποστελέχωσης ή της µη ύπαρξης κρατικών δοµών φιλοξενίας θυµάτων βίας δεν βρίσκουν τη στήριξη που χρειάζονται κι έτσι το ζήτηµα ανάγεται σε ζήτηµα επιβίωσης».

Ερωτηθείσα για τον ρόλο των υπηρεσιών στήριξης σήµερα, µε τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει ο κόσµος, η Άντρεα Κώστα επισηµαίνει πως οι προκλήσεις που αντιµετωπίζει ο κόσµος αυξάνονται κυρίως λόγω της απουσίας επαρκώς στελεχωµένων κρατικών υπηρεσιών που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας. Το γεγονός αυτό διαιωνίζει τα υφιστάµενα προβλήµατα και µε την πάροδο των χρόνων τα πολλαπλασιάζει. Υπογραµµίζει, µάλιστα, ότι η αξιοπρεπής διαβίωση του κόσµου που απαρτίζει µια κοινωνία αποτελεί κύρια ευθύνη του κράτους.

Οι ΜΚΟ πρέπει να συµπληρώνουν τις κρατικές υπηρεσίες

Σε σχέση µε το εάν οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις καλούνται να καλύψουν το κενό που υπάρχει από πλευράς κράτους, η Άντρεα Κώστα υπογραµµίζει πως οι ΜΚΟ ούτε είναι αλλά ούτε θα έπρεπε να θεωρούνται αποκλειστικά υπεύθυνες να δηµιουργούν ένα πλέγµα καθοδήγησης και υποστήριξης, σε άτοµα που αντιµετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις.

«Οι ΜΚΟ δεν έχουν τις κατάλληλες υλικοτεχνικές δοµές, χρηµατοδότηση ή/και καµιά φορά ακόµη και την επιστηµονική κατάρτιση ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν στις ιδιαιτερότητες κάθε ευάλωτης οµάδας πληθυσµού. Το ίδιο το κράτος θα έπρεπε να αναλαµβάνει τη στήριξη αυτών των ανθρώπων και τη διασφάλιση των δικαιωµάτων τους.

Οι επαγγελµατίες που έρχονται σε επαφή µε άτοµα που αντιµετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις πρέπει να είναι επαρκώς καταρτισµένοι και εφοδιασµένοι µε επιστηµονικά εργαλεία ώστε να µπορούν να χειριστούν τις όποιες προκλήσεις. Η συγκεκριµένη, διαρκής εκπαίδευση και στελέχωση αυτών των υπηρεσιών βρίσκεται υπό την ευθύνη του κράτους. Το να εργοδοτείται κάποιος ως λειτουργός σε υπηρεσίες πρόνοιας δεν σηµαίνει ότι οι γνώσεις που έχει τη στιγµή της πρόσληψης µπορούν να ανταποκριθούν σε ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της προσφοράς των υπηρεσιών του.

Πρέπει οι λειτουργοί της πρώτης γραµµής να βρίσκονται σε µια διαρκή διαδικασία εκπαίδευσης και προσωπικής αναβάθµισης των γνώσεων και των ικανοτήτων, ώστε να είναι έτοιµοι/ες πάντα να ανταποκρίνονται σε νέες προκλήσεις που εµφανίζονται στις σύγχρονες κοινωνίες. Βέβαια αυτό ισχύει και στην περίπτωση των ΜΚΟ.

Ωστόσο, καµιά φορά βλέπουµε πως ενώ υπάρχουν οι επαγγελµατίες µε την κατάλληλη επιστηµονική κατάρτιση, το ίδιο το σύστηµα δεν τους αφήνει να λειτουργήσουν ιδανικά, εφόσον η υποστελέχωση λειτουργεί κατασταλτικά ως προς την αποτελεσµατικότητα της δουλειάς των επιστηµονικά καταρτισµένων λειτουργών που απαρτίζουν τις υπηρεσίες».

Εν κατακλείδι, σύµφωνα µε την Άντρεα Κώστα, ο ρόλος των ΜΚΟ πρέπει να είναι συµπληρωµατικός των υπηρεσιών του κράτους και σε καµία περίπτωση να µην καταλήγουν οι ευθύνες να βαραίνουν -αδικαιολόγητα- τις µη κυβερνητικές οργανώσεις και οι κρατικές υπηρεσίες να οδηγούνται σε κλείσιµο και παραγκωνισµό.

 

Πώς µπορεί κάποιος να ζητήσει βοήθεια
Το Συµβουλευτικό Κέντρο Στήριξης της Οικογένειας (ΣΥΚΕΣΟ) ιδρύθηκε το 2007, µε στόχο την παροχή συµβουλευτικής καθοδήγησης σε άτοµα, οµάδες και οικογένειες.
Μαζί µε τις άλλες δράσεις του, διαθέτει την τηλεφωνική γραµµή βοήθειας 70001110, η οποία λειτουργεί σε 24ωρη βάση. Άτοµα τα οποία θα ήθελαν να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες του οργανισµού θα µπορούσαν, επίσης, να απευθυνθούν στο τηλέφωνο +357 22514024.
Το κοινό µπορεί να έρθει σε επαφή µε το ΣΥΚΕΣΟ και µέσω των Μέσων Κοινωνικής ∆ικτύωσης που διαθέτει σε Facebook και Instagram. «Είναι χρήσιµο, επίσης, να αναφέρουµε πως ως Οργανισµός ανταποκρινόµαστε σε περιστατικά σε παγκύπριο επίπεδο και δεν λειτουργούµε µόνο στην επαρχία της Λευκωσίας, στην οποία στεγάζεται το Συµβουλευτικό Κέντρο», αναφέρει η Άντρεα Κώστα, λειτουργός προγραµµάτων ΣΥΚΕΣΟ.

 

 

Ποιες υπηρεσίες προσφέρει το Συµβουλευτικό Κέντρο Στήριξης της Οικογένειας; 

Το ΣΥΚΕΣΟ, αξιοποιώντας την εµπειρογνωµοσύνη των επιστηµόνων που αποτελούν το Επιστηµονικό Συµβούλιό του αλλά και το ευρύ δίκτυο συνεργατών του, στοχεύει στη στενή παρακολούθηση της κοινωνικής πολιτικής, µε απώτερο στόχο τη συµβολή του στη διαµόρφωση και την εφαρµογή της. Την ίδια στιγµή έχει ως στόχο τη δηµιουργία ενός δικτύου φορέων που θα στηρίζουν δράσεις που αφορούν άτοµα, οµάδες και οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο ΣΥΚΕΣΟ λειτουργεί Συµβουλευτικό Κέντρο για την υποστήριξη και ενίσχυση ατόµων ή οικογενειών που αντιµετωπίζουν προβλήµατα µέσω τηλεφωνικής γραµµής και προσωπικών συναντήσεων.

Ταυτόχρονα, υλοποιεί προγράµµατα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο σε συνεργασία µε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σωµατεία, κρατικούς και ηµικρατικούς οργανισµούς. Ανάµεσα στις προτεραιότητές του βρίσκονται η διαφύλαξη των δικαιωµάτων του παιδιού, η προώθηση της ισότητας των φύλων, η αντιµετώπιση της έµφυλης βίας, η ενδυνάµωση και κατάρτιση των νέων σε θέµατα ισότητας, αποδοχής της διαφορετικότητας και η ευρύτερη καλλιέργεια αντιλήψεων της αλληλεγγύης και του σεβασµού.

Αξιοποιώντας δυνάµεις νέων εθελοντών και εθελοντριών που βρίσκονται σε επαφή µε τον Οργανισµό, διοργανώνονται εκστρατείες συλλογής και διανοµής ειδών πρώτης ανάγκης σε άτοµα και οικογένειες που αντιµετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.