Ο ρόλος του πολιτισµού, της εκπαίδευσης, των MME και του αθλητισµού στην καταπολέµηση του ρατσισµού

  • Καθημερινή ενημέρωση

    Κάθε πρωί η επικαιρότητα στο inbox σου.

Στην Oλοµέλεια Μαρτίου τέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση έκθεση που ετοίµασε η  Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισµού για το ρόλο του πολιτισµού, της εκπαίδευσης, των µεσών ενηµέρωσης και του αθλητισµού στην καταπολέµηση του ρατσισµού. Η Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισµού επιδίωξε µε αυτή την έκθεση να ασχοληθεί µε το ζήτηµα του ρατσισµού από διαφορετικές οπτικές γωνίες και έτσι να ετοιµαστεί µια συνολική έκθεση επί του θέµατος.


Ανάγκη ολιστικής προσέγγισης του προβλήµατος

Η έκθεση χωρίζεται σε 5 βασικές ενότητες: γενικό πλαίσιο, πολιτισµός, εκπαίδευση, µέσα ενηµέρωσης και αθλητισµός. Η έκθεση καλεί την ΕΕ και τα κράτη-µέλη σε µια ολιστική προσέγγιση στο ζήτηµα. Τα κράτη-µέλη πρέπει να έχουν σχέδια δράσης για καταπολέµηση του ρατσισµού και των διακρίσεων.

Πολιτισµός


Στην έκθεση δίνεται έµφαση στην ανάγκη για προώθηση του πολιτισµού και του ρόλου του για αντιµετώπιση του ρατσισµού και της ανάγκης ενσωµάτωσης αυτών των ατόµων στα πολιτιστικά πράγµατα στην ΕΕ και στα κράτη-µέλη. Ακόµη, τονίζεται η ανάγκη επιστροφής έργων πολιτιστικής κληρονοµιάς στα κράτη και τις κοινότητες που αυτά ανήκουν.

Εκπαίδευση

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα θέµατα εκπαίδευσης. Είναι ξεκάθαρο το µήνυµα, να σταµατήσει η πολιτική του διαχωρισµού µαθητών στα σχολεία και να υπάρξει µηδενική ανοχή σε φαινόµενα ρατσισµού και αποκλεισµού. Τονίζεται η σηµασία της διδασκαλίας της ιστορίας που να προωθεί τη συνοχή. Με τροπολογία της Αριστεράς γίνεται αναφορά στην έκθεση στον θετικό αντίκτυπο που έχουν στην ιστορία και ανάπτυξη της Ευρώπης οι διάφορες φυλετικές κοινότητες. Επίσης, στην έκθεση τονίζεται η ανάγκη διαφύλαξης του κοσµικού χαρακτήρα της δηµόσιας εκπαίδευσης µε σεβασµό στην πολιτιστική και θρησκευτική ταυτότητα του καθενός.


Η έκθεση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις ίσες ευκαιρίες για εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, προωθώντας την κοινωνική ένταξη. Επιπρόσθετα, στα θέµατα εκπαίδευσης γίνεται αναφορά στη συµµετοχή εκπαιδευτών από διάφορες φυλετικές κοινότητες και στην ανάγκη συνεχούς επιµόρφωσης των εκπαιδευτών.

Μέσα ενηµέρωσης

Στα ζητήµατα των µέσων ενηµέρωσης υπάρχουν συγκεκριµένες αναφορές για τα φαινόµενα ρατσισµού, τόσο στα συµβατικά µέσα όσο και στο διαδίκτυο. Υιοθετήθηκε τροπολογία για την παύση χρηµατοδότησης από ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια µέσων ενηµέρωσης που προωθούν τη ρητορική µίσους και την ξενοφοβία.


Επιπρόσθετα, γίνεται κριτική στην υπερπροβολή εγκληµάτων που διαπράττονται από µετανάστες και η έκθεση καταδικάζει τη ρατσιστική ρητορική κάποιων µέσων ενηµέρωσης που στιγµατίζουν µετανάστες για διάφορα οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα.

Αθλητισµός

Στα ζητήµατα αθλητισµού είναι ξεκάθαρη η αναφορά για µηδενική ανοχή σε φαινόµενα ρατσισµού και ξενοφοβίας τόσο στον επαγγελµατικό όσο και στον ερασιτεχνικό αθλητισµό. Προτείνει την εισαγωγή προγραµµάτων ενσωµάτων ξένων αθλητών στον αθλητισµό, όπως επίσης ότι πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή σε άτοµα µε περιορισµένες ευκαιρίες, όπως γυναίκες, µετανάστες, άτοµα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας κ.λπ. Τέλος, υπάρχει κάλεσµα στα κράτη-µέλη να αναπτύξουν τις δυνατότητες αθλητικής ενασχόλησης χωρίς αποκλεισµούς και να διασφαλίσουν χρηµατοδότηση προς όλους ανεξαρτήτως εθνικής, φυλετικής, αναπηρίας ή κοινωνοικονοµικής κατάστασης.


Η έκθεση υπερψηφίστηκε µε µεγάλη πλειοψηφία στην Ολοµέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. 495 ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ, 109 κατά και 92 αποχές. ∆εν στήριξαν την έκθεση οι ακροδεξιοί και οι Συντηρητικοί του Ευρωκοινοβουλίου.

Υπερψήφισε η Οµάδα της Αριστεράς

Σκιώδης εισηγητής από την Οµάδα της Αριστεράς ήταν ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ, Νιαζί Κιζίλγιουρεκ. Είχε καταθέσει πέραν τον είκοσι τροπολογιών εκ µέρους της Οµάδας της Αριστεράς και υπέγραψε και µια σειρά άλλων τροπολογιών µαζί µε την εισηγήτρια, κα Yenbou από την οµάδα των Πρασίνων.


Το σύνολο των εισηγήσεων της Αριστεράς είχαν ενσωµατωθεί στο κείµενο στο στάδιο των διαπραγµατεύσεων.

Μέσα από τις τροπολογίες της Αριστεράς εντάχθηκαν στο κείµενο ξεκάθαρες αναφορές για το ρατσισµό που αντιµετωπίζουν µετανάστες, πρόσφυγες και αιτητές ασύλου και υπερψηφίστηκε τροπολογία που αναφέρεται στην εργασιακή εκµετάλλευση που δέχονται αυτά τα άτοµα.

Επιπρόσθετα, υπάρχει ξεκάθαρη αναφορά για το ρόλο που διαδραµατίζουν φασιστικά και ακροδεξιά κινήµατα και ότι πρέπει να αντιµετωπιστούν.


Με εισήγηση της Οµάδας της Αριστεράς γίνεται αναφορά στην ανάγκη συνεχούς εκπαίδευσης των δηµοσιών υπαλλήλων και ειδικότερα των σωµάτων ασφαλείας µε στόχο την εξάλειψη φαινοµένων ρατσισµού και ξενοφοβικών συµπεριφορών.

Η Οµάδα της Αριστεράς σύσσωµη υπερψήφισε την έκθεση.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.