Ο Συλλούρης διαβεβαιώνει ότι η Βουλή συμβάλλει στην κατάλυση της διαπλοκής και της διαφθοράς

Ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης διαβεβαίωσε ότι η Βουλή συμβάλλει στο μέγιστο δυνατό βαθμό στην κατάλυση της διαπλοκής και της διαφθοράς.

Σε χαιρετισμό σε σεμινάριο που διοργανώνουν το Ίδρυμα Φημονόη και ο Σύνδεσμος Cyprus Association of Public Affairs and Lobbying Professionals με θέμα: «Χρηστή Διοίκηση για διαφάνεια και καταπολέμηση της διαφθοράς και ο ρόλος των γυναικών», ο κ. Συλλούρης ανέφερε ότι είναι εμφανές ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς έχει υποστεί σοβαρό πλήγμα και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για τη διατήρηση της δημοκρατίας εντός ενός ευνομούμενου κράτους.

Ανέφερε πως η Βουλή, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της, λαμβάνει σε νομοθετικό επίπεδο διάφορα μέτρα με σαφή στόχο την πάταξη της διαφθοράς , προσθέτοντας ότι μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων και μέσω της άσκησης του δέοντος κοινοβουλευτικού ελέγχου, η Βουλή έχει καθήκον να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για πάταξη και εξάλειψη, ει δυνατόν, της διαφθοράς, σε συντονισμό με όλους τους αρμόδιους φορείς, γιατί η προσπάθεια πρέπει να είναι πολύπλευρη και συλλογική.

Ο κ. Συλλούρης αναφέρθηκε σε σειρά μέτρων μεταξύ άλλων στην ενίσχυση περαιτέρω του ελέγχου που ασκείται από τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, την παραχώρηση της εξουσίας στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, όπως κατά την άσκηση των εργασιών τους ζητούν πληροφορίες, γραπτές ή προφορικές, από τις διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, από τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και από τους ιδιώτες και την προσαγωγή εγγράφων, τονίζοντας ότι η κατάθεση ψευδών ή η άρνηση προσαγωγής των ζητηθέντων εγγράφων ή η άρνηση των προσώπων αυτών να προσέλθουν ενώπιον των επιτροπών, πιθανόν να συνιστά διάπραξη του ποινικού αδικήματος της περιφρόνησης της Βουλής.

Αναφέρθηκε εξάλλου στο νόμο περί του Ασυμβίβαστου, στο νόμο περί του Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από Πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα , στο Πόθεν Εσχες, στη νομοθεσία που αφορά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων και στη νομοθεσία που αφορά την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών.

Ο Πρόεδρος της Βουλής ανέφερε ότι το Σώμα έχει βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό τον υφιστάμενο μηχανισμό δημοσιοποίησης αλλά και ελέγχου των στοιχείων των πολιτικών, των κρατικών αξιωματούχων και των υψηλόβαθμων δημόσιων υπαλλήλων και επεξεργάζεται περαιτέρω τροποποίηση της νομοθεσίας για την ενδυνάμωση των μηχανισμών αυτών σε επίπεδο κοινοβουλευτικών επιτροπών, ενώ έχει ανατεθεί σε εσωτερικό συνεργάτη η διεξαγωγή σχετικής μελέτης.

Επίσης είπε ότι η διαφάνεια στη νομοθετική διαδικασία εξασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, μέσω της ανοικτής φύσης των συνεδριών της ολομέλειας και των επιτροπών, τη δημοσίευση των ημερήσιων διατάξεων των συνεδριών αυτών και των εκθέσεων των επιτροπών και τη ζωντανή μετάδοση των εργασιών της ολομέλειας στην ιστοσελίδα της Βουλής. Αναφέρθηκε εξάλλου και στην προώθηση από τη Βουλή της θέσπισης Κώδικα Δεοντολογίας των Βουλευτών που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ εντός του τρέχοντος έτους.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο κ. Συλλούρης είπε ότι ο μικρός αριθμός γυναικών σε ηγετικές θέσεις καθιστά δύσκολη την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων και ότι πρέπει τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να προωθήσουν διαφανείς διαδικασίες που να μην αποτρέπουν την παρουσία γυναικών σε ηγετικές θέσεις.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.