ΟΑΥ: 5167 επισκέψεις σε ιατρούς του ΓεΣΥ σήμεραΟ Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ενημερώνει για τους αριθμούς επισκέψεων σε ιατρούς, τους αριθμούς εκτελέσεων συνταγών φαρμάκων και εργαστηριακών εξετάσεων, παραπεμπτικών σε ΕΙ και απαιτήσεων για επισκέψεις και για άλλες δραστηριότητες, που αφορούν την ημέρα 04/06/19 μέχρι τις 17:00 το απόγευμα:

Σύμφωνα με τον ΟΑΥ το σύνολο επισκέψεων δικαιούχων σε ιατρούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι 5167, οι παραγγελίες εργαστηριακών εξετάσεων είναι 1671, οι συνταγές Φαρμάκων που εκδόθηκαν είναι 3570. τα παραπεμπτικά προς ΕΙ είναι 1296, το σύνολο των εκτελέσεων συνταγών φαρμάκων είναι 2064, το σύνολο των εκτελέσεων εργαστηριακών εξετάσεων ήταν 278.

Το σύνολο απαιτήσεων για επισκέψεις και για άλλες δραστηριότητες από καταλόγους δραστηριοτήτων τους είναι 1044.