ΟΑΥ και ΠΙΣ αναγνώρισαν την κοινή τους ευθύνη για βελτίωση των υπηρεσιών φροντίδας υγείας

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) και Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ), σε χθεσινή τους συνάντηση, αναγνώρισαν ότι, μαζί και με την πολιτεία, είναι κοινός τους στόχος και κοινή τους ευθύνη η βελτίωση και αναβάθμιση του επιπέδου ποιότητας των υπηρεσιών φροντίδας υγείας που προσφέρονται στους Κύπριους πολίτες  στα πλαίσια του ΓεΣΥ.

Σύμφωνα με σημερινή από κοινού ανακοίνωση, πραγματοποιήθηκε χθες σε κλίμα συναντίληψης και αλληλοκατανόησης συνάντηση του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) και του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ).

Οι  δύο οργανισμοί αναγνώρισαν ότι, μαζί και με την πολιτεία, είναι κοινός τους στόχος και κοινή τους ευθύνη η βελτίωση και αναβάθμιση του επιπέδου ποιότητας των υπηρεσιών φροντίδας υγείας που προσφέρονται στους Κύπριους πολίτες  στα πλαίσια του ΓεΣΥ.

Συμφώνησαν ότι αυτό εξασφαλίζεται κυρίως από την προώθηση και την εφαρμογή ποιοτικών προτύπων, πρωτοκόλλων και κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών που να βασίζονται και να ενισχύουν την τεκμηριωμένη ιατρική πρακτική (evidence-based medicine).

Αναγνώρισαν πρόσθετα ότι τα πρωτόκολλα, κατευθυντήριες γραμμές κτλ πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στην κυπριακή πραγματικότητα χωρίς να αποκλείει την ανατροφοδότηση και συνεργασία με διεθνούς κύρους οργανισμούς που ασχολούνται με την ιατρική/κλινική ποιότητα.

Συμφώνησαν περαιτέρω ότι πρωταρχικό ρόλο επιστημονικής διαμόρφωσης και προσαρμογής θα πρέπει να έχει η κυπριακή ιατρική επιστημονική κοινότητα μέσω του ΠΙΣ (Επιστημονική Επιτροπή) και των επιστημονικών εταιρειών, ενώ πρωταρχικό ρόλο στην τεχνική προσαρμογή στα συστήματα και τις διαδικασίες του ΓεΣΥ θα έχει ο ΟΑΥ.

Ενδεικτικά, ο ΟΑΥ θα συντονίζει την ανάπτυξη των απαραίτητων δεικτών ποιότητας με γνώμονα την παρακολούθηση και ανάπτυξη κινήτρων για την εφαρμογή των πρωτοκόλλων αυτών στα πλαίσια του συστήματος υγείας.

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση ΟΑΥ και ΠΙΣ, σε κάθε περίπτωση η στενή συνεργασία των δύο φορέων σε όλα τα επίπεδα είναι επιβεβλημένη.

Στην βάση των πιο πάνω, αποφάσισαν όπως προχωρήσουν από κοινού, στην ανάπτυξη της υποδομής και των μηχανισμών που θα οδηγήσουν στη θεσμοθέτηση της διαδικασίας για την υιοθέτηση, προσαρμογή, έλεγχο και ανάπτυξη ενός πλαισίου συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των ιατρικών υπηρεσιών στα πλαίσια του ΓεΣΥ.

Η συνεργασία περιλαμβάνει τη δημιουργία κοινής Τεχνικής Επιτροπής για τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων (Επιστημονικών Εταιρειών, ΠΙΣ, ΟΑΥ και Υπουργείου Υγείας ) και την αξιολόγηση των σχετικών προτάσεων / εισηγήσεων  για την υιοθέτηση και την προσαρμογή διεθνών κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών και πρωτοκόλλων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση ΟΑΥ και ΠΙΣ, οι εργασίες της Τεχνικής Επιτροπής θα ξεκινήσουν άμεσα.

Συνάντηση ΟΚΥπΥ με συντεχνίες

Στο μεταξύ, σήμερα πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Γενικού Εκτελεστικού Διευθυντή ΟΚΥπΥ και Εκπροσώπων των Συντεχνιων ΣΕΚ και ΠΕΟ, όπου συζητήθηκαν διεξοδικά διαφορά θέματα που απασχολούν το ωρομίσθιοι προσωπικό.

Με το πέρας της συζήτησης, κάποια από αυτά έχουν επιλυθεί και για κάποια άλλα αποφασίσθηκε να συνεχισθεί ο διάλογος.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.