Οδεύουμε προς 14ημερο Lockdown – Δεν την…γλιτώνει το Πάσχα

Ðïëßôåò êÜíïõí âüëôá óôï êÝíôñï ôçò ó÷åäüí Üäåéáò Ëåõêùóßáò, 14 Éáíïõáñßïõ 2021. Óå éó÷ý ôÝèçêå áðü ôçí ÊõñéáêÞ ôï ãåíéêü áðáãïñåõôéêü óôéò ìåôáêéíÞóåéò ðïëéôþí ðëçí ïñéóìÝíùí åîáéñÝóåùí, ìå óôü÷ï ôç ìåßùóç ôçò äéáóðïñÜò ôïõ êïñùíïúïý óôçí Êýðñï. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Προς lockdown δύο εβδομάδων προσανατολίζεται η Κυβέρνηση με τις αποφάσεις ωστόσο να λαμβάνονται αύριο με τον Πρόεδρο να συναντάται απόψε με την επιδημιολογική ομάδα προκειμένου να ακούει ο ίδιος τις εισηγήσεις τους προτού οδηγηθούν αυτές, αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Διαβάστε επίσης: Αύριο οι αποφάσεις για τα νέα μέτρα – Ορατό το Lockdown

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Αναπληρωτή Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Παναγιώτη Σεντώνα δεν λήφθηκε απόφαση σε σχέση με περιοριστικά μέτρα κατά της πανδημίας, «ενόψει του γεγονότος ότι συνεκλήθη για σήμερα στις 7μμ στο Προεδρικό Μέγαρο σύσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας με τα μέλη της επιδημιολογικής συμβουλευτικής επιτροπής προκειμένου να ακούσει τις απόψεις της επιτροπής».

Κατά την αυριανή σύσκεψη του Εθνικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς για την επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα και θα ακούσει τις απόψεις τους.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Υπουργός Υγείας πρότεινε νέο lockdown με διάρκεια δύο εβδομάδες, με αφορμή και το κλείσιμο των σχολείων για τις γιορτές του Πάσχα. Ενώπιον του Υπουργικού παρουσιάστηκε και η πρόταση των μελών της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Ομάδας που προβλέπει επέκταση των υφιστάμενων μέτρων μέχρι τις 15 Μαΐου με διαφοροποιήσεις εντούτοις στα πρωτόκολλα για τον εκκλησιασμό ενόψει Πάσχα και τα γυμναστήρια. Επιπλέον προτάθηκε η παράταση μίας εβδομάδας στις διακοπές των μαθητών προκειμένου να εξαλειφθούν οι αλυσίδες στα σχολεία.

Ανησυχίες για αντιδράσεις

Η συζήτηση για το νέο lockdown περιστρέφεται και γύρω από την αντίδραση τόσο του κόσμου όσο και της εκκλησίας ενόψει Πάσχα. Υπενθυμίζεται εξάλλου πως οι ίδιες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες υπήρξαν και πέρσι κατά το Πάσχα με το Κράτος και την αστυνομία να μην μπορεί να επιβληθεί στις συναθροίσεις σε εκκλησίες και σπίτια.

Προσμετρήθηκε και το γεγονός ότι η υπομονή των πολιτών εξαντλήθηκε και ένα νέο lockdown θα ήταν η σταγόνα που θα ξεχειλούσε το ποτήρι.

Εντούτοις η κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων και ο αντίκτυπος που έχει στην Κύπρο από τον διεθνή παράγοντα με επίκεντρο τον τουρισμό και το σύστημα υγείας, είναι αυτά που οδηγούν Κυβέρνηση και ειδικούς να προσανατολίζονται σε νέο lockdown.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.