Οδηγοί προσοχή: Κλείνει μέρος της Λεωφ. Μακαρίου στη Λεμεσό

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λεμεσού, Τμήμα Δημοσίων ΄Εργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και ΄Εργων, σε συνεργασία με το Δήμο Λεμεσού ανακοινώνουν ότι στη Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ παρά τη φωτοελεγχόμενη συμβολή με την οδό Αγίας Ζώνης, από την Παρασκευή 11/10/2019 μέχρι και την Κυριακή 13/10/2019,θα εκτελούνται εργασίες από την Α.Η.Κ.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα γίνουν οι εξής κυκλοφοριακές διευθετήσεις:

(α) Tην Παρασκευή 11/10/2019 και την Κυριακή 13/10/2019, μεταξύ των ωρών 07:00 – 17:00,θα είναι κλειστή η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας της Λεωφ. Μακαρίου με ανατολική κατεύθυνση μήκους 100μ. περίπου από τη συμβολή της με την οδό Πλάτωνος μέχρι τη φωτοελεγχόμενη συμβολή με την οδό Αγίας Ζώνης. Η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα.

(β) Το Σάββατο 12/10/2019, μεταξύ των ωρών 07:00 – 17:00, τμήμα της οδού Πλάτωνος μήκους 100μ. περίπου, βόρεια της Λεωφόρου Μακαρίου θα είναι κλειστό. Η τροχαία κίνηση επί της οδού Πλάτωνος θα διοχετεύεται στο πέριξ δευτερεύον οδικό δίκτυο.

Η διαχείριση της τροχαίας θα διεξάγεται με αστυνόμευση.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων, ο Δήμος Λεμεσού και η Α.Η.Κ. απολογούνται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλούν το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και να συμμορφώνεται με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.

Το κοινό μπορεί να ενημερωθεί για τις πιο πάνω προγραμματισμένες εργασίες μέσω της ιστοσελίδας www.traffic4cyprus.org.cy στην οποία δίνεται χαρτογραφική απεικόνιση των εργασιών και των επιπτώσεων τους στην κυκλοφορία κατά τη διάρκεια τους.