Οδικός χάρτης για επανεκκίνηση των αεροδρομίων και του τουρισμού

Επαναλειτουργία ξενοδοχείων από 1η Ιουνίου και πτήσεις από 9η Ιουνίου

Επαναλειτουργία των ξενοδοχείων από την επόμενη Δευτέρα 1η Ιουνίου και σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων στις πτήσεις μία εβδομάδα αργότερα και συγκεκριμένα από την 9η Ιουνίου, προνοεί ο οδικός χάρτης ο οποίος εγκρίθηκε χθες από την αρμόδια Επιτροπή.

Η επανέναρξη των πτήσεων θα γίνει σε δύο φάσεις, η πρώτη από 9 – 19 Ιουνίου και η δεύτερη από 20 Ιουνίου και έπειτα. Επίσης έγινε διαχωρισμός των χωρών προέλευσης των επισκεπτών σε δύο κατηγορίες, για τις οποίες θα εφαρμόζονται διαφορετικά πρωτόκολλα, ενώ υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές για τους Κύπριους πολίτες και τους διαμένοντες στην Κύπρο όσον αφορά τη διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων.

Οι δύο κατηγορίες χωρών είναι οι ακόλουθες: 

Α: Ελλάδα, Μάλτα, Βουλγαρία, Νορβηγία, Αυστρία, Φινλανδία, Σλοβενία, Ουγγαρία, Ισραήλ, Δανία, Γερμανία, Σλοβακία, Λιθουανία.

Β: Ελβετία, Πολωνία, Ρουμανία, Κροατία, Εσθονία, Τσεχία.

Πρώτη φάση

Στην πρώτη φάση από 9 – 19 Ιουνίου όσοι προέρχονται από τις δύο πιο πάνω κατηγορίες χωρών θα πρέπει να προσκομίζουν κατά την επιβίβασή τους στο αεροπλάνο πιστοποιητικό εργαστηριακού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε εντός 72 ωρών πριν την αναχώρηση, με αρνητικό αποτέλεσμα.

Δεύτερη φάση

Στη δεύτερη φάση από 20 Ιουνίου και έπειτα δεν θα απαιτείται πιστοποιητικό για την πρώτη κατηγορία χωρών, ενώ για τη δεύτερη κατηγορία θα συνεχίσουν να ισχύουν τα ίδια δεδομένα.

Κύπριοι 

Οι Κύπριοι πολίτες και οι νόμιμα διαμένοντες στην Κύπρο και στις δύο φάσεις θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τον εργαστηριακό έλεγχο κατά την άφιξή τους στην Κύπρο. Ωστόσο σ’ αυτή την περίπτωση και μέχρι τη γνωστοποίηση του αποτελέσματος, θα πρέπει να παραμένουν σε αυτοπεριορισμό στο σπίτι τους.

Σημειώνεται επίσης ότι τόσο για τους Κυπρίους όσο και για τους ξένους οι οποίοι έρχονται από χώρες στις οποίες τεκμηριωμένα οι Αρχές αδυνατούν να παρέχουν υπηρεσία εργαστηριακών αναλύσεων για εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων που επιθυμούν να ταξιδέψουν προς Κύπρο, θα παρέχεται η υπηρεσία στην Κύπρο κατά την άφιξη.

Επισημαίνεται ακόμη ότι σε κάθε περίπτωση το κόστος του εργαστηριακού ελέγχου, καθώς και το κόστος της καραντίνας/αυτοπεριορισμού και μεταφορικών εκεί όπου υπάρχει, θα το καταβάλλει ο επιβάτης.

Επισκέπτες από άλλες χώρες

Όσον αφορά τις χώρες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις δύο κατηγορίες, θα επιτρέπονται πτήσεις προς την Κυπριακή Δημοκρατία μόνο για επιβάτες οι οποίοι είναι Κύπριοι υπήκοοι, νόμιμα διαμένοντες στην Κύπρο και άτομα τα οποία θα λαμβάνουν από το κράτος ειδική άδεια. Σημειώνεται ωστόσο ότι θα είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν σε αυτοπεριορισμό στο σπίτι τους για 14 μέρες. Επίσης, θα απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εργαστηριακού ελέγχου. Εναλλακτικά ο έλεγχος θα μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά την άφιξη στην Κύπρο, αλλά σ’ αυτή την περίπτωση οι επιβάτες θα είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν σε χώρο που θα υποδειχτεί για μία μέρα ή μέχρι τη γνωστοποίηση του αποτελέσματος.

Τέλος η καραντίνα για επαναπατρισθέντες

Εν τω μεταξύ από τη Δευτέρα 25 Μαΐου καταργείται η υποχρεωτική καραντίνα για όσους φιλοξενούνται σε ειδικούς χώρους. Ωστόσο θα πρέπει να παραμείνουν σε αυτοπεριορισμό στο σπίτι τους για τις μέρες που υπολείπονται, ανάλογα με την κατηγορία της χώρας από την οποία προήλθαν.

Επίσης, όσοι επαναπατρισθούν την επόμενη περίοδο από 25 Μαΐου – 8 Ιουνίου θα υποβάλλονται σε εργαστηριακό έλεγχο κατά την άφιξή τους στην Κύπρο και θα παραμένουν σε χώρο που θα υποδειχθεί για μια μέρα ή μέχρι τη γνωστοποίηση του αποτελέσματος. Στη συνέχεια θα μεταβαίνουν στο σπίτι τους για αυτοπεριορισμό 7 ημερών όσοι προέρχονται από χώρες των κατηγοριών Α και Β, και 14 ημερών όσοι προέρχονται από όλες τις υπόλοιπες χώρες.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου