Η ΚΤ ενημερώνει την ερχόμενη εβδομάδα την ΕΚΤ για το περιεχόμενο της συμφωνίας

Οδικό χάρτη για ομαλή απορρόφηση των εργασιών της Συνεργατικής από την Ελληνική ετοιμάζουν τα εμπλεκόμενα μέρη. Χθες συνεχίστηκαν οι αλλεπάλληλες συσκέψεις με τη συμμετοχή και του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να ξεκαθαρίσουν οι τελευταίες λεπτομέρειες της συναλλαγής.

Η προσοχή όλων είναι στραμμένη στην επόμενη μέρα, ώστε η συνένωση να γίνει με ομαλό τρόπο χωρίς να επηρεαστούν οι καταθέτες και οι δανειολήπτες. Σημειώνεται ότι η Ελληνική διαθέτει δίκτυο με 52 καταστήματα εν των οποίων τα περισσότερα βρίσκονται σε αστικές περιοχές, ενώ η Συνεργατική διαθέτει 176 καταστήματα εκ των οποίων αρκετά βρίσκονται στην ύπαιθρο. Όπως αποκάλυψε από χθες η εφημερίδα μας, η συμφωνία Ελληνικής – ΣΚΤ έχει κλειδώσει και αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου αύριο Τετάρτη, με σκοπό τη λήψη τελικών αποφάσεων.

Η συμφωνία περιλαμβάνει την παραχώρηση κρατικών εγγυήσεων προς την Ελληνική μέχρι 800 εκατ. ευρώ (Σχέδιο Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων). Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα μεταφερθούν στην Ελληνική όλα τα δάνεια (πλην των μη εξυπηρετούμενων), αλλά στη συνέχεια όσα πέφτουν στα μη εξυπηρετούμενα θα επιστρέφονται πίσω στη ΣΚΤ. Εν τω μεταξύ την ερχόμενη εβδομάδα είναι προγραμματισμένη η τακτική συνεδρία του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπου η Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να ενημερώσει το Συμβούλιο για το περιεχόμενο της συμφωνίας Ελληνικής – ΣΚΤ. Αυτό σημαίνει ότι η συναλλαγή θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός της τρέχουσας εβδομάδας.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου