Οι αντοχές των συνταξιούχων εξαντλούνται

Του
Κώστα Σκαρπάρη*

 

Το γεγονός ότι η ακρίβεια είναι στα ύψη και χωρίς σταµατηµό έχει πλήξει σε µεγάλο βαθµό το βιοτικό επίπεδο των συνταξιούχων – ιδιαίτερα το πολύ µεγάλο κόστος του ηλεκτρισµού και των καυσίµων, το οποίο έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις σε όλα τα βασικά είδη κατανάλωσης. Πολύ µεγάλο κόστος επίσης επωµίζονται οι συνταξιούχοι και από το γεγονός ότι αρκετά φάρµακα τα οποία είναι αναγκαία για την υγεία και τη ζωή τους είναι αναγκασµένοι να τα αγοράζουν διότι δεν καλύπτονται όλα από το ΓεΣΥ.

Ως εκ τούτου, οι συνταξιούχοι υποχρεώνονται να θέσουν κάποιες προτεραιότητες σε ό,τι αφορά τα έξοδά τους, όπως π.χ. να καλύψουν το λογαριασµό του ηλεκτρικού ρεύµατος για να µην τους αποσυνδέσει την παροχή η ΑΗΚ, να αγοράσουν τα πιο αναγκαία προς το ζην, όπως επίσης και τα φάρµακα που δεν καλύπτονται από το ΓεΣΥ και τα οποία όµως είναι αναγκαία. Πρόσθετο κόστος υπάρχει και από την ανάγκη να χρησιµοποιούν, όσοι έχουν, κλιµατισµό για να αντιµετωπίσουν τις ψηλές θερµοκρασίες ή το κρύο αύριο.

Και ενώ υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήµατα, η κυβέρνηση έκλεισε τα αυτιά της και δεν ακούει τις έντονες φωνές διαµαρτυρίας της ΕΚΥΣΥ και των συνταξιούχων για τη λήψη µέτρων ή και παραχώρηση αντισταθµιστικών παροχών για όση περίοδο ο πληθωρισµός συνεχίζει και είναι στα ύψη. Επίσης, η κυβέρνηση δεν αντιδρά θετικά στην απαίτηση της ΕΚΥΣΥ και ευρύτερα της κοινωνίας για κατάργηση του πέναλτι 12% από τις συντάξεις για άτοµα που συνταξιοδοτήθηκαν ή θα συνταξιοδοτηθούν στο 63ο έτος της ηλικίας τους, ύστερα από πάνω από 33-50 χρόνια εργασίας και εισφορών στο Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επιβάλλεται η κυβέρνηση να καταλάβει ότι οι αντοχές των συνταξιούχων εξαντλούνται και έχει υποχρέωση επιτέλους να πάρει αποφάσεις που να βοηθήσουν πραγµατικά τους συνταξιούχους και τις ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού.

Ως κοινωνία έχουµε πολλαπλή υποχρέωση να µεριµνούµε για την ασφαλή και αξιοπρεπή διαβίωσή τους. Τα άτοµα της τρίτης ηλικίας χρειάζονται σεβασµό. ∆ικαιούνται αξιοπρεπείς συντάξεις και σωστή και έγκαιρη ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη. ∆ικαιούνται να νιώθουν ασφάλεια. ∆ικαιούνται τα αυτονόητα για κάθε άνθρωπο. Για να µπορούν µε ελπίδα να βλέπουν την επόµενη µέρα χωρίς άγχος και για να µη νιώθουν ότι είναι βάρος στα παιδιά τους.

Η Οργάνωσή µας µε την ευκαιρία της 1ης Οκτωβρίου, Παγκόσµιας Μέρας για τα άτοµα της τρίτης ηλικίας, θα πραγµατοποιήσει συνέδρια και συµβολικές εκδηλώσεις διαµαρτυρίας σε όλη την Κύπρο. Εκτιµούµε την αλλαγή που έγινε ένεκα των αγώνων των συνταξιούχων, ωστόσο χιλιάδες συνταξιούχοι συνεχίζουν να αντιµετωπίζουν πρόβληµα επιβίωσης από το γεγονός ότι τα εισοδήµατά τους είναι χαµηλά και οι ανάγκες πολύ περισσότερες.

Γι’ αυτό δεν έχουµε άλλη επιλογή από το να προγραµµατίσουµε και µέτρα αντίδρασης, σε µια προσπάθεια πίεσης προς την κατεύθυνση των αρµοδίων για την επίλυση των προβληµάτων, όπως είναι η απαίτηση για κατάργηση του πέναλτι 12% στις συντάξεις όσων συνταξιοδοτήθηκαν ή θα συνταξιοδοτηθούν στο 63ο έτος της ηλικίας τους, η απαίτηση για βελτίωση της νοµοθεσίας για δικαίωµα σε σύνταξη χηρείας σε όλους τους άντρες χήρους, καθώς επίσης και τα προβλήµατα που δηµιουργούνται στις αδικαιολόγητα πολύ µεγάλες καθυστερήσεις στην εξέταση των αιτήσεων του Ταµείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων αλλά και της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Επιδοµάτων Πρόνοιας. Ταυτόχρονα, η ΕΚΥΣΥ θα επιµένει στην επίλυση των προβληµάτων στον τοµέα της Υγείας και ιδιαίτερα του προβλήµατος που δηµιουργείται από το ακριβό κόστος των φαρµάκων µέσω του ΓεΣΥ, αφού πολλά φάρµακα δεν καλύπτονται.

* Γενικός Γραµµατέας ΕΚΥΣΥ

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.