Στις ετήσιες εκθέσεις των τραπεζών σημειώνονται και οι απολαβές των υψηλόβαθμων στελεχών τους για το 2018.

Τράπεζα Κύπρου, Ελληνική Τράπεζα, RCB Bank, Eurobank Cyprus, Alpha Bank Κύπρου, Astrobank, CDB Bank, Ancoria Bank και Εθνική Τράπεζα Κύπρου, είναι οι εννιά τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Φιλελεύθερος που επικαλείται την ετήσια έκθεση των τραπεζών για την χρονιά που πέρασε ο John Hourican αμείφθηκε στην Τράπεζα Κύπρου με ένα ποσό τις τάξης των 2,3 εκατομμύρια ευρ, με τον πρώην αναπληρωτή CEO, Xριστάκη Πατσαλίδη να παίρνει 212 χιλ. ευρώ.

Στην Ελληνική Τράπεζα, ο CEO Ιωάννης Μάτσης αμείφθηκε το 2018 με συνολικό ποσό 530 χιλ. ευρώ ενώ ο CFO της τράπεζας, Lars Kramer έλαβε συνολική αμοιβή 497 χιλ. ευρώ.

Στην Eurobank Κύπρου το 2018 καταβλήθηκε ως αμοιβή για διευθυντικά στελέχη συνολικό ποσό 945 χιλ. ευρώ.

Τα στοιχεία που δημοσιεύσει η RCB Bank δείχνουν πως για το 2018 η αμοιβή των εκτελεστικών διευθυντών και της εκτελεστικής ομάδας ανήλθε σε 9,7 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τέσσερις υπάλληλοι της τράπεζας έλαβαν αμοιβές άνω του ενός εκατομμυρίου το  2018. Ένας από αυτούς αμείφθηκε με ποσό μεταξύ 1-1,5 εκατ. ευρώ, ένας με ποσό μεταξύ 1,5-2 εκατ. ευρώ και δύο με ποσό μεταξύ 2-2,5 εκατ. ευρώ. Ο CEO της RCB είναι ο Kirill Zimarin.

Στην Alpha Bank Κύπρου, για την περασμένη χρονιά, καταβλήθηκαν συνολικά 720 χιλ. ευρώ ως αμοιβή προς τους διοικητικούς συμβούλους. Ποσό 531 χιλ. ευρώ αφορούσε αμοιβή για εκτελεστικούς συμβούλους. CEO της Alpha Bank είναι ο Κωνσταντίνος Κουτεντάκης.

Οι εκτελεστικοί σύμβουλοι στην Εθνική Τράπεζα Κύπρου αμείφθηκαν με συνολικό ποσό 304 χιλ. ευρώ εκ των οποίων οι 78 χιλ. ευρώ αφορούσαν αμοιβή ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίο

υ. Για το 2018, CEO στην τράπεζα ήταν ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου ο οποίος πρόσφατα ανέλαβε καθήκοντα Οικονομικού Διευθυντή στον Όμιλο της Εθνικής. Νέος CEO της θυγατρικής στην Κύπρο διορίστηκε ο Μαρίνης Στρατόπουλος.

Ιωάννης Λοΐζου ο CEO της Ancoria Bank με την τράπεζα να σημειώνει ότι οι εκτελεστικοί της σύμβουλοι για το 2018 έλαβαν συνολικό ποσό 386 χιλ. ευρώ.

Να σημειώσουμε ότι στις τράπεζες Astrobank και CDB Bank δεν έχουν ακόμα δημοσιοποιήσει τις ετήσιες τους εκθέσεις για την χρονιά που πέρασε.