Οι αντιδράσεις για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το Εθνικό Δασικό Πάρκο (ΕΔΠ) Ακάμα ήρθαν αμέσως με την ανακοίνωσή της. Αυτές οι αντιδράσεις δεν ήρθαν καν από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι οποίες αγνοήθηκαν παντελώς, παρά τη δήλωση του Υπουργού Γεωργίας, Κώστα Καδή, ότι ”η πρόταση εμβολιάστηκε και από τη διαδικασία διαβούλευσης”. Οι αντιδράσεις ήρθαν από τον κόσμο που χαρακτηρίζει ”έγκλημα” αυτό που επιτελείται στον Ακάμα και τη μετατροπή του σε ”θεματικό πάρκο τουριστικής εκμετάλλευσης”, όπως και την καταστρατήγηση των ευρωπαϊκών οδηγιών.

Προφανώς, ο Υπουργός που ανακοίνωσε, και το Υπουργικό Συμβούλιο που αποφάσισε, δεν έπεισαν. Οκτώ περιβαλλοντικές οργανώσεις υπέβαλαν από κοινού τις θέσεις/απόψεις τους σε πολυσέλιδο σημείωμα. Οι θέσεις αυτές εξέφραζαν την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, την Terra Cypria, τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου, την Οικολογική Παρέμβαση Φίλοι του Ακάμα, την Οικολογική Κίνηση Κύπρου, τους Φίλους της Γης, την Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών και το Περιβαλλοντικό Ερευνητικό Κέντρο Εναλία Φύση.

Οι θέσεις/απόψεις των περιβαλλοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων για το Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα, περιλαμβάνονταν σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες που περιλάμβαναν κατ’ αρχήν τη ευθυγράμμιση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο της Κυπριακής Δημοκρατίας από τη μια πλευρά και τις συστάσεις των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την άλλη, περιλαμβανομένες και τις διατάξεις του περί Δασών Νόμου. Συγκεκριμένα, κατά τη δημόσια διαβούλευση επεσήμαναν ότι απουσίαζε ο σχεδιασμός για τη διατήρηση, διαχείριση και διοίκηση του ΕΔΠ Ακάμα. Ταυτόχρονα, εντοπίζεται η ανάγκη για ενσωμάτωση των διαχειριστικών κατευθύνσεων και μέτρων που προβλέπονται από τα Διαχειριστικά Σχέδια των περιοχών Natura 200 ΤΚΣ (CY4000010) και Ζώνης Ειδικής Προστασίας (CY4000023) Ακάμα που δεν τέθηκαν σε ισχύ μέσω της έκδοσης των αναγκαίων Διαταγμάτων, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 13 και 15 των περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και Άγριας Ζωής Νόμων του 2003 έως 2015, αντίστοιχα.

Επίσης, είχε προταθεί όπως αρθούν αυθαίρετες επεμβάσεις/δραστηριότητες, κατεδαφιστούν παράνομες κατασκευές και αποκατασταθεί η περιβαλλοντική ζημιά εντός του ΕΔΠ Ακάμα και των περιοχών Natura 2000.

Σημειώνεται συγκεκριμένα ότι οι συναρμόδιες αρχές πρέπει να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για αποκατάσταση της νομιμότητας και της περιβαλλοντικής ζημιάς που είχε προκληθεί απο την παράνομη κατασκευή και λειτουργία μη αδειοδοτημένων κέντρων εστίασης και αναψυχής, γεωργοκτηνοτροφικών υποστατικών και κατασκηνωτικών καταλυμάτων, καθώς και την παράνομη επέκταση λατομείων εξόρυξης θραυστών αδρανών υλικών και φυσικών ογκόλιθων ασβεστόλιθου πλησίον της Λατομικής Ζώνης (ΛΖ) Ανδρολύκου. Μάλιστα, επισημαίνεται ότι προτεραιότητα χρειάζεται να δοθεί στην κατεδάφιση των μη αδειοδοτημένων εστιατορίων και αναψυκτηρίων εντός και πλησίον της Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής Λάρας-Τοξεύτρας, καθώς και του Άσπρου ποταμού και του Άβακα ποταμού.

Άννα Μισιαούλη