Οι εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τις δαπάνες κομμάτων στις Προεδρικές του ’18

Στη δημοσιότητα έδωσε σήμερα η Ελεγκτική Υπηρεσία τις εκθέσεις της για τις δαπάνες των κομμάτων κατά την προεκλογική εκστρατεία για τις Προεδρικές του 2018. Στις εκθέσεις κατά κόμμα, κατά αλφαβητική σειρά, καταγράφονται αναλυτικά οι δαπάνες και η κατάσταση εσόδων, τα ευρήματα και συμπεράσματα.

Σε γενική αναφορά στις εκθέσεις η ΕΥ αναφέρει πως τα κοινοβουλευτικά κόμματα δύναται να λάβουν έκτακτη κρατική επιχορήγηση, την οποία πρέπει να παραχωρήσουν στους υποψήφιους που υποστηρίζουν και ότι τυχόν αδιάθετη έκτακτη κρατική επιχορήγηση πρέπει να επιστρέφεται πίσω στο Κράτος. Αναφέρεται επίσης πως τα  πολιτικά κόμματα δεν νομιμοποιούνται να λαμβάνουν εισφορές από οποιονδήποτε, εκτός από την έκτακτη κρατική χρηματοδότηση, και να διενεργούν δαπάνες για σκοπούς Προεδρικών εκλογών.

Η ΕΥ επισημαίνει πως σκοπός του ελέγχου είναι ο έλεγχος της νομιμότητας των εσόδων και δαπανών που περιλαμβάνονται στις αναλυτικές καταστάσεις εσόδων και δαπανών που αφορούν στις προεκλογικές εκστρατείες των πολιτικών κομμάτων για τις προεδρικές εκλογές του 2018.

«Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε, διαπιστώσαμε ότι τρία πολιτικά κόμματα είχαν έσοδα για τις Προεδρικές εκλογές, τα οποία, σύμφωνα με τις γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, ήταν εκτός του πλαισίου της ισχύουσας νομοθεσίας, ενώ τα πλείστα πολιτικά κόμματα διενήργησαν δαπάνες εκτός του πλαισίου της ισχύουσας νομοθεσίας», αναφέρει η ΕΥ, παραθέτοντας τον ακόλουθο πίνακα:

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.