Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης με ανακοίνωση της, καταδικάζει το γεγονός ότι εκπαιδευτικός χειροδίκησε εναντίον μαθήτριας σε σχολείο της Λεμεσού εκφράζοντας λύπη.

Καλεί δε το Υπουργείο Παιδείας να διερευνήσει την υπόθεση και να μεριμνήσει για την ομαλοποίηση της κατάστασης στο επηρεαζόμενο σχολείο.

«Οι εξετάσεις πλησιάζουν και οποιαδήποτε αναστάτωση θα επηρεάσει την ομαλή διεξαγωγή τους. Η Αρμόδια Αρχή οφείλει να αποδώσει ευθύνες εκεί όπου αρμόζουν και να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για να διασφαλίσει το κύρος των εκπαιδευτικών αλλά και την ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών», προσθέτει.

Τέτοιες πρακτικές, σημειώνει, είναι καταδικαστέες απ’ όπου και αν προέρχονται – είναι διπλά καταδικαστέες αν προέρχονται από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για την ασφάλεια και την ευημερία των μαθητών.

Ως Οργανωμένοι Γονείς, καταλήγει η ανακοίνωση, σεβόμαστε και εκτιμούμε τους εκπαιδευτικούς μας, αλλά οφείλουμε να καταδικάζουμε τις όποιες, πράξεις βίας προς τους/τις μαθητές/τριες.