Οι κυπριακές αγελάδες προτιμούν τον καλαμιώνα

Συμβάλλουν στην αποκατάσταση του βιότοπου Ακρωτηρίου



Κυπριακή φυλή αγελάδων επιστρατεύτηκε στα πλαίσια της αποκατάστασης του λιβαδιού Ακρωτηρίου.

Παρά το ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν στην κατασκευή στεγάστρων για την προστασία τους από τις καιρικές συνθήκες, εντούτοις οι κυπριακές αγελάδες προτιμούν την αναζήτηση προστασίας στον καλαμιώνα, παρά στα στέγαστρα.

Σε κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή των Οικολόγων, Γιώργου Περδίκη, γίνεται αναφορά σε παράπονα τα οποία δέχθηκε σε σχέση με την ποιότητα διαβίωσης της κυπριακής ράτσας αγελάδων που βόσκουν στο λιβάδι της Αλυκής Ακρωτηρίου και ζήτησε από τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή για τα μέτρα προστασίας των αγελάδων που προτίθεται να λάβει.

Απαντώντας ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Κώστας Καδής, ανέφερε ότι με βάση τις επιθεωρήσεις που γίνονται στην περιοχή, φαίνεται πως οι αγελάδες συνήθως αναζητούν προστασία από τις καιρικές συνθήκες εντός του ψηλού καλαμιώνα και σπανίως καταφεύγουν κάτω από τα στέγαστρα. Και αυτό παρά το γεγονός ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ζήτησαν και κατασκευάσθηκαν τέσσερα στέγαστρα.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος αναφέρει ότι το έργο Darwin, που φέρει τον τίτλο «Αποκατάσταση λιβαδιού Ακρωτηρίου: ένας υγρότοπος-ορόσημο στις Βρετανικές Βάσεις Κύπρου», στοχεύει στην επαναφορά του βιότοπου στο λιβάδι Ακρωτηρίου μέσω της βόσκησης ντόπιας φυλής αγελάδων στον καλαμιώνα. Μέσω του προγράμματος ενθαρρύνθηκε η αύξηση του πληθυσμού των κυπριακής φυλής αγελάδων, μέσω επιδοτήσεων προς κτηνοτρόφους που επέδειξαν ανάλογο ενδιαφέρον. Ο σχεδιασμός αρχικά προνοούσε διαχωρισμό του λιβαδιού σε τέσσερα τεμάχια.

Προκειμένου να πληρούται η απαίτηση του Κανονισμού 9 των Κ.Δ.Π.82/2002, που προβλέπει πως «τα ζώα που εκτρέφονται εκτός κτιρίων, πρέπει, στο βαθμό που είναι αναγκαίο και δυνατό, να προστατεύονται από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, τους θηρευτές και οποιονδήποτε κίνδυνο για την υγεία τους», οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ζήτησαν και κατασκευάσθηκαν τέσσερα στέγαστρα, ένα για κάθε τεμάχιο.

Λόγω αύξησης του αριθμού των κτηνοτροφών και του πληθυσμού των αγελάδων, η αρχική χωροθέτηση διαφοροποιήθηκε και τα τεμάχια αυξήθηκαν από τέσσερα σε επτά. Αυτό ζητήθηκε από την «Επιτροπή του Μερρά Ακρωτηρίου», ο οποίος είναι ο κατά νόμο κύριος διαχειριστής του δικαιώματος βόσκησης επί της δασικής γης του Λιβαδιού.

Η κατασκευή προωθείται πλέον στο Κοινοτικό Συμβούλιο Ακρωτηρίου, μετά και την αναγκαία έγκριση του Τμήματος Δασών. Παρόλα αυτά οι αγελάδες όπως προκύπτει δεν καταφεύγουν στα υπόστεγα, αλλά βρίσκουν καταφύγιο στον ψηλό καλαμιώνα του υγροβιότοπου.

Άννα Μισιαούλη