Οι περισσότερες αποκτούν πρώτο παιδί σε ηλικία 30 – 34 ετών, ενώ στην Ευρώπη ο μέσος όρος είναι 25 – 29 ετών

Οι Κύπριες γίνονται μητέρες σε μεγαλύτερη ηλικία σε σύγκριση με τον μέσο όρο στην Ευρώπη, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα, οι περισσότερες γυναίκες στην Κύπρο αποκτούν το πρώτο τους παιδί σε ηλικία 30 -34 ετών, ενώ στην Ευρώπη ο μέσος όρος είναι 25 – 29 ετών. Μάλιστα, τα στοιχεία δείχνουν ότι τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε σημαντικά ο μέσος όρος ηλικίας των νέων μητέρων, ενώ μειώθηκε ο αριθμός των γεννήσεων και κατ᾽ επέκταση το ποσοστό γονιμότητας.

Μείωση των γεννήσεων κατά 9,2% σε διάστημα πέντε ετών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας το 2017 ο πληθυσμός στην Κύπρο (864.200) βρισκόταν περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2012 (865.900). Παρά ταύτα ο αριθμός των γεννήσεων μειώθηκε κατά 9,2% (από 10.161 σε 9.229), ενώ το ποσοστό γονιμότητας (σ.σ,: μέσος αριθμός παιδιών κατά γυναίκα) μειώθηκε από 1,39 σε 1,32. Μάλιστα η Κύπρος βρίσκεται πλέον στην τρίτη θέση από το τέλος μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά το ποσοστό γονιμότητας, πίσω από τη Μάλτα (1,26) και την Ισπανία (1,31). Στην ΕΕ ο μέσος όρος είναι 1,59, ενώ οι χώρες με το υψηλότερο ποσοστό είναι η Γαλλία (1,90), Σουηδία (1,78) και Ιρλανδία (1,77). Σημειώνεται ότι με βάση τους υπολογισμούς Κυπριακής Στατιστικής Υπηρεσίας, για την αναπλήρωση του πληθυσμού απαιτείται ποσοστό 2,10.

Αύξηση του μέσου όρου ηλικίας των νέων μητέρων

Εν τω μεταξύ, τα στοιχεία δείχνουν σταδιακή αύξηση του μέσου όρου ηλικίας των νέων μητέρων στην Κύπρο, αλλά και ότι σχεδόν οι μισές μητέρες σταματούν πλέον στο ένα παιδί. Ενδεικτικά, το 2017 η πλειοψηφία των γυναικών που απόκτησαν πρώτο παιδί ήταν ηλικίας 30 – 34 ετών, ενώ το 2012 ήταν ηλικίας 25 – 29 ετών. Δηλαδή ο μέσος όρος αυξήθηκε κατά σχεδόν πέντε χρόνια. Συνολικά, το 2017 απέκτησαν πρώτο παιδί 4.254 μητέρες, σε σύγκριση με 4.982 το 2012. Δηλαδή σημειώθηκε ποσοστιαία μείωση της τάξης του 14,6%. Επίσης, τα στοιχεία δείχνουν ότι το 46,1% των γυναικών στην Κύπρο σταματούν πλέον στο ένα παιδί, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ είναι 45,4%. Τα πιο πάνω στοιχεία εξηγούν σε μεγάλο βαθμό τα αίτια του χαμηλού ποσοστού γονιμότητας στην Κύπρο.

Διπλάσιες οι πολύτεκνες μητέρες στην Ευρώπη

Επίσης, με βάση την έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας στην Κύπρο, το ποσοστό των γυναικών οι οποίες απέκτησαν το 2017 τέταρτο ή περισσότερα παιδιά ήταν μόλις 3,7%, ενώ στην ΕΕ ο μέσος όρος ήταν 6%.

Συνολικά, από τις 4.254 γυναίκες που απέκτησαν πρώτο παιδί το 2017, ποσοστό 2,4% ήταν ηλικίας 15 -19 ετών, 12.5% ηλικίας 20 – 24 ετών, 33,3% ηλικίας 25 – 29 ετών, 35,7% ηλικίας 30 – 34 ετών, 12,7% ηλικίας 35 – 39 ετών, 2,8% ηλικίας 40 – 44 ετών, 0,4% ηλικίας 45 – 49 ετών, και 0,1% ηλικίας άνω των 50 ετών. Επίσης, από τις 3.376 γυναίκες που απέκτησαν δεύτερο παιδί ποσοστό 0,6% ήταν ηλικίας 15 – 19 ετών, 5,5% ηλικίας 20 – 24 ετών, 20,1% ηλικίας 25 – 29 ετών, 44,6% ηλικίας 30 – 34 ετών, 24,4% ηλικίας 35 – 39 ετών, 4,4% ηλικίας 40 – 44 ετών και 0,4% ηλικίας 45 – 49 ετών.

Ακόμη, από τις 1.162 γυναίκες που απέκτησαν τρίτο παιδί, ποσοστό 0,1% ήταν ηλικίας 15 – 19 ετών, 3,6% ηλικίας 20 – 24 ετών, 13,4% ηλικίας 25 – 29 ετών, 36,7% ηλικίας 30 – 34 ετών, 36,7% ηλικίας 35 – 39 ετών, 8,5% ηλικίας 40 – 44 ετών και 0,9% ηλικίας 45 – 49 ετών.

Επιπρόσθετα, από τις 345 γυναίκες που απέκτησαν τέταρτο ή περισσότερα παιδιά ποσοστό 1,7% ήταν ηλικίας 20 – 24 ετών, 10,7% ηλικίας 25 – 29 ετών, 31,9% ηλικίας 30 – 34 ετών, 37,1% ηλικίας 35 – 39 ετών, 14.5% ηλικίας 40 – 44 ετών, 3,5% ηλικίας 45 – 49 ετών και 0,6% ηλικίας άνω των 50 ετών.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου