Οκτώ μεγάλες προκλήσεις καλείται να αντιμετωπίσει ο νέος Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Κωνσταντίνος Ηροδότου, ο οποίος ανέλαβε και επίσημα τα καθήκοντά του μετά τη χθεσινή τελετή διαβεβαίωσης.

  • Η πρώτη πρόκληση είναι η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τόσο στα πιστωτικά ιδρύματα όσο και στις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων. Μάλιστα με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία το ποσοστό των ΜΕΔ στις τράπεζες ανέρχεται στο 31,8%, σε σύγκριση με 3,2% στην ΕΕ.
  • Η δεύτερη μεγάλη πρόκληση είναι η επικείμενη αξιολόγηση της Κύπρου από το συμβούλιο Moneyval της ΕΕ, σε σχέση με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Μάλιστα το έργο της ΚΤ είναι ιδιαίτερα δύσκολο, αφού τους τελευταίους μήνες η Κύπρος βρίσκεται στη γωνιά κυρίως λόγω της πώλησης διαβατηρίων. Σημειώνεται επίσης ότι ο ΟΟΣΑ έχει τοποθετήσει την Κύπρο στη «μαύρη λίστα», ενώ και οι ΗΠΑ έχουν τοποθετήσει τη χώρα στη λίστα υψηλού κινδύνου. Ακόμη, η Κύπρος βρέθηκε πρόσφατα στο στόχαστρο της Κομισιόν και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η απερχόμενη Διοικήτρια της ΚΤ, Χρυστάλλα Γιωρκάτζη, προειδοποίησε πρόσφατα ότι πιθανή κακή αξιολόγηση από τη Moneyval θα έχει σημαντικές, αλλά και πολλαπλές επιπτώσεις για την Κύπρο.
  • Η τρίτη μεγάλη πρόκληση είναι η διαχείριση των επιπτώσεων της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Μάλιστα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, καθώς και οι οίκοι αξιολόγησης, εκτιμούν ότι η Κύπρος είναι περισσότερο εκτεθειμένη σε σύγκριση με άλλες χώρες της ΕΕ, ιδιαίτερα στο σενάριο της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ χωρίς συμφωνία.
  • Η τέταρτη κατά σειρά μεγάλη πρόκληση είναι η ολοκλήρωση της εξυγίανσης της Λαϊκής και οι αγωγές οι οποίες εκκρεμούν εναντίον της ΚΤ, σε σχέση με το κούρεμα των καταθέσεων και τα αξιόγραφα.
  • Η πέμπτη πρόκληση είναι η διατήρηση της κεφαλαιουχικής επάρκειας των τραπεζών σε υψηλά επίπεδα, ενόψει και της συνεχόμενης αύξησης των εποπτικών απαιτήσεων. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία ο συνολικός δείκτης φερεγγυότητας των τραπεζών βρίσκεται στο 15,7% και είναι από τους πιο υψηλούς στην ΕΕ, ενώ ο δείκτης Tier 1 capital βρίσκεται στο 14,8%. Από την άλλη πλευρά όμως οι κυπριακές τράπεζες βρίσκονται στη δεύτερη θέση με το υψηλότερο ποσοστό ΜΕΔ, που σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένες να διατηρούν υψηλό δείκτη κεφαλαιουχικής επάρκειας ώστε να είναι σε θέση να απορροφούν ζημιές.
  • Η έκτη πρόκληση για τον νέο Διοικητή είναι η διαχείριση της πλεονάζουσας ρευστότητας την οποία έχουν συσσωρεύσει οι τράπεζες, αλλά και των ακινήτων τα οποία πήραν από δανειολήπτες σε αντάλλαγμα για τα χρέη τους. Σημειώνεται ότι το σύνολο των καταθέσεων ανήλθε στα 47,71 δισ. ευρώ σημειώνοντας ετήσια αύξηση 4,5%, ενώ το σύνολο των δανείων ανήλθε στα 38,25 δισ. ευρώ σημειώνοντας ετήσια μείωση 2,4%.
  • Η έβδομη μεγάλη πρόκληση για τον νέο Διοικητή είναι η αναδιαμόρφωση του λειτουργικού περιβάλλοντος των τραπεζών, οι οποίες εισήλθαν στην ψηφιακή εποχή.
  • Η όγδοη μεγάλη πρόκληση είναι η επικείμενη μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για την εταιρική διακυβέρνηση της ΚΤ. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής διαβεβαίωσης του νέου Διοικητή, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης προανήγγειλε ότι θα υπάρξουν εξελίξεις «το αμέσως επόμενο διάστημα».

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου