Οι οκτώ προτάσεις του ΑΚΕΛ για την οικονομία

Πλαίσιο οκτώ προτάσεων για την ανάπτυξη της Οικονομίας παρουσίασε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ.

Ο Άντρος Κυπριανού επέκρινε την κυβέρνηση ότι το τελευταίο διάστημα καλλιέργησε ψευδαισθήσεις και εσφαλμένες προσδοκίες στον κυπριακό λαό.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ επεσήμανε ότι το ξέσπασμα της πανδημίας αποτύπωσε με τον πιο γλαφυρό τρόπο το τέλμα στο οποίο έφερε την κυπριακή οικονομία η κυβέρνηση Αναστασιάδη με τα λάθη και τις επιλογές της.

Σήμερα, τόνισε, όλες οι βασικές πηγές ανάπτυξης της Κυπριακής Οικονομίας δέχονται πιέσεις και όπως ανέφερε, καθίσταται επιτακτική, η ανάγκη διαμόρφωσης μιας συνολικής εναλλακτικής  οικονομικής στρατηγικής.

Στο νέο πλαίσιο οικονομικής ανάπτυξης, τονίζεται η ανάγκη για θεσμικές αλλαγές στο επίπεδο του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης, για να θεμελιωθεί το αίσθημα ισονομίας διαφάνειας και χρηστής διοίκησης.

Στο νέο πλαίσιο περιλαμβάνεται η πρόταση για αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα την τεχνολογία και την καινοτομία όπως και για το ψηφιακό μετασχηματισμό  κράτους και επιχειρήσεων.

Σημειώνεται επίσης η ανάγκη ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα και η ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας με στόχο τη στήριξη των αγροτών και επισημαίνεται η σημασία του καταρτισμού σύγχρονης βιομηχανικής πολιτικής  για εξάλειψη των διαρθρωτικών αδυναμιών και για εκσυγχρονισμό του τομέα της μεταποίησης.

Επισημαίνεται παράλληλα η ανάγκη για μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος για δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών και τονίζεται η έμφαση που πρέπει να δοθεί στα θέματα περιβαλλοντικής προστασίας με δραστικό προσανατολισμό στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.