Οι οργανικές συνθήκες ειρήνης, βάση για την «αιώνια ειρήνη»

Του Κωστή Πιτσιλλούδη*

Το 1795 ο θεωρητικός Ιµµάνουελ Καντ εκδίδει το θαυµαστό βιβλίο του «Για την αιώνια ειρήνη». Ο Καντ στο σύγγραµµα αυτό προασπίστηκε την ειρήνη σαν απάντηση στον πόλεµο µεταξύ της επαναστατικής Γαλλίας και της ηγεµονικής τάσης των κρατών τής τότε Ευρώπης. Απευθύνθηκε στα κράτη που ήθελαν να προάγουν τον Πολιτισµό, την Παιδεία, το δίκαιο και την ισότητα των πολιτών.

Έναν και κάτι αιώνα αργότερα, η µαγιά των ιδεών του Καντ µεταλαµπαδεύεται στις ιδέες του οικονοµολόγου και διπλωµάτη Ζαν Μονέ, για να στηρίξει θεωρητικά µία λαµπρή διαδικασία που έφερε την Ευρώπη του διαχωρισµού και του µίσους -την επαύριον του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου- σε διαδικασίες ειρήνης και συνεργασίας. Ο Ζαν Μονέ τόνιζε την ανάγκη για δηµιουργία των οργανικών συνθηκών για την ειρήνη, προσθέτοντας ότι η δύναµη µπορεί να αποτρέψει τον πόλεµο αλλά δεν µπορεί να δηµιουργήσει ειρήνη. Η θεωρία του Ζαν Μονέ πρέσβευε την ενοποίηση των βασικών τοµέων της οικονοµίας, ώστε να προωθηθεί η ειρήνη στην Ευρώπη και δη µεταξύ της Γερµανίας και της Γαλλίας. Έτσι γεννήθηκε η ευρωπαϊκή ενοποιητική διαδικασίας µέσω της κοινής διαχείρισης του χάλυβα και του άνθρακα µεταξύ Γαλλίας, Γερµανίας, Ιταλίας, Λουξεµβούργου, Βελγίου, Ολλανδίας.

Αυτά τα ιστορικά δεδοµένα δείχνουν το δρόµο για τη λύση και του δικού µας ζητήµατος.

Ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία της ∆ηµοκρατίας, Ανδρέας Μαυρογιάννης, αναγνωρίζει πως το Κυπριακό δεν µπορεί να λυθεί µόνο µέσω διπλωµατικών χειρισµών. Στις προτάσεις του για λύση του Κυπριακού προτείνει τη δηµιουργία των οργανικών συνθηκών για την ειρήνη, στη βάση αυτών που πρότεινε ο Ζαν Μονέ. Πρόταση που για τον γράφοντα αποτελεί µία θαρραλέα τοµή για το Κυπριακό και ένα από τα βασικότερα κλειδιά για την επίλυσή του.

Μεταξύ άλλων, για τη δηµιουργία των συνθηκών αυτών θέτει ως µείζον θέµα την από κοινού αξιοποίηση από τις δύο κοινότητες του φυσικού αερίου της κυπριακής ΑΟΖ και εν γένει την ενεργειακή πολιτική –συµπεριλαµβανοµένων και των ΑΠΕ. Η οικονοµία θα επιταχύνει τις διαδικασίες ειρήνης, θα καθορίσει καίρια την εξέλιξη προς τη λύση του ζητήµατος και θα φέρει τις δύο κοινότητες πιο κοντά, καθώς η συνεργασία µεταξύ τους θα είναι επιβεβληµένη και δεδοµένη. Την ίδια ώρα, θα δοθεί η ευκαιρία και ο χώρος προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα να αποµακρυνθεί από την Τουρκία.

Οι προτάσεις για τη δηµιουργία των οργανικών συνθηκών για την ειρήνη του ανεξάρτητου υποψηφίου Α. Μαυρογιάννη δεν «περιορίζονται» στην Κύπρο, αλλά ανοίγουν και το δρόµο για την ανάπτυξή τους στην Ανατολική Μεσόγειο και τη θεµελίωση του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου χρειάζεται ένας ηγέτης ικανός, έντιµος, µεθοδικός, αλλά και γνώστης του αντικειµένου. Και ο µόνος υποψήφιος που εµπερικλείει αυτά τα χαρακτηριστικά είναι ο Ανδρέας Μαυρογιάννης.

* Πολιτικός Επιστήµονας – Μέλος του επιτελείου Ανδρέα Μαυρογιάννη

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy