Εδώ και μια δεκαετία αυτές οι τρεις μητροπόλεις τους κόσμου βρίσκονται στην κορυφή της λίστας.

Τρεις είναι οι πόλεις που εξακολουθούν – εδώ και μια δεκαετία – να κυριαρχούν ως οι πιο ανταγωνιστικές σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση Πόλεων για το 2019, από τη συμβουλευτική εταιρεία A.T. Kearney, η Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και το Παρίσι βρίσκονται στις κορυφαίες θέσεις, με κριτήριο την ελκυστικότητα για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους.

Οι τρεις χώρες «ξεχώρησαν» με βάση μια μεγάλη γκάμα παραγόντων, όπως η επιχειρηματικότητα, η κουλτούρα και το ανθρώπινο δυναμικό.