Οι προκλήσεις του 2023 για την αγορά ακινήτων

Του Μαρίνου Κυναιγείρου*

Η χρονιά που έφυγε είχε ως κύριο χαρακτηριστικό την αβεβαιότητα. Μετά τη διετία της πανδηµίας, ο πόλεµος που ξέσπασε στην Ουκρανία στις αρχές του 2022 δηµιούργησε ξανά νέα δεδοµένα. Παρά ταύτα, ο τοµέας των ακινήτων αποδείχθηκε ανθεκτικός, συνέχισε να αναπτύσσεται και να ενισχύεται. Αυτή η ανθεκτικότητα αποτυπώνεται στα στοιχεία των συγκριτικών πωλήσεων, που ανά τρίµηνο πλέον λαµβάνει από το Τµήµα Κτηµατολογίου και επεξεργάζεται το Συµβούλιο Εγγραφής Κτηµατοµεσιτών. Παρατηρούµε λοιπόν ότι το τρίτο τρίµηνο του 2022 καταγράφηκαν συνολικά 5.566 πράξεις αξίας €1.65 δισ. σε σύγκριση µε €1.2 δισ. το δεύτερο τρίµηνο και €1.3 δισ. το πρώτο τρίµηνο του 2022. Η ζήτηση κατά τη διάρκεια του έτους είχε επηρεαστεί από διαφόρους παράγοντες όπως ήταν για παράδειγµα ο πόλεµος στην Ουκρανία, το σχέδιο προσέλκυσης ξένων εταιρειών στην Κύπρο, ακόµη και το κυβερνητικό µέτρο της επιδότησης των επιτοκίων, το οποίο έτρεξε µέχρι το τέλος του 2021. Όλα αυτά συνέτειναν στην αύξηση της ζήτησης για ακίνητα, τόσο από ντόπιους όσο και από ξένους.

Εισερχόµενοι στο 2023 αναµένουµε ότι οι µήνες που έρχονται θα είναι γεµάτοι µε προκλήσεις, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τη ζήτηση και κατ’ επέκταση το ρυθµό ανάπτυξης του τοµέα µε αποτέλεσµα να επιβραδύνει. Η αγοραστική δύναµη των νοικοκυριών θα συνεχίσει να πιέζεται λόγω του υψηλού πληθωρισµού και οι επιχειρήσεις ενδεχοµένως να αναβάλουν αποφάσεις επενδυτικού χαρακτήρα. Η άνοδος των δανειστικών επιτοκίων είναι άλλο ένα θέµα, το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει τους σχεδιασµούς όσων σκέφτονται να αγοράσουν ένα σπίτι ή ένα διαµέρισµα για σκοπούς ιδιοκατοίκησης. Στον ορίζοντα βλέπουµε να βρίσκεται και το θέµα του χαµηλού συντελεστή Φ.Π.Α. 5%, το οποίο έρχεται µε τη σειρά του να προστεθεί στις προκλήσεις µε τις οποίες είναι αντιµέτωπη η αγορά. Πέραν αυτών, υπάρχει το πρόβληµα των αυξηµένων τιµών στις πρώτες ύλες, το οποίο επίσης οδηγεί προς τα πάνω τις τελικές τιµές πώλησης σπιτιών και διαµερισµάτων καθώς αυξάνεται το κόστος κατασκευής. Σηµειώνεται ότι το κατασκευαστικό κόστος είναι ένα πρόβληµα, το οποίο απασχολεί και στις περιπτώσεις ανακαίνισης ή αναβάθµισης ακινήτων.


Το 2022 έχουµε κάνει όµως σηµαντικά βήµατα για την αντιµετώπιση κρίσιµων ζητηµάτων, τα οποία απασχολούσαν τους κτηµατοµεσίτες, ακόµη και το ευρύ κοινό εδώ και χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγµα της προσθήκης στους τίτλους ιδιοκτησίας αναφοράς, η οποία ξεκαθαρίζει ότι η γενική εκτίµηση του Κτηµατολογίου δεν αντικατοπτρίζει την αγοραία αξία των ακινήτων. Ταυτόχρονα ως Συµβούλιο προχωρούµε στη δηµοσιοποίηση των στοιχείων όσων νοµικών και φυσικών προσώπων δικάζονται και καταδικάζονται για παράνοµη κτηµατοµεσιτία. Είναι µε ικανοποίηση που παρατηρούµε ότι οι ενέργειές µας για να αντιµετωπίσουµε την παρανοµία αποδίδουν, καθώς έχουµε αφενός αύξηση των υποθέσεων που οδηγούνται στα δικαστήρια και αφετέρου επιβολή µεγαλύτερων προστίµων στους καταδικασθέντες από τα δικαστήρια.

Το περασµένο καλοκαίρι δηµιουργήσαµε και θέσαµε σε λειτουργία τη δική µας ηλεκτρονική πλατφόρµα «ktimatomesites.com», η οποία αποτελεί σηµείο αναφοράς για αξιόπιστες πράξεις και ευκαιρίες για το ευρύ κοινό, καθώς µπορεί να αναζητήσει και να εντοπίσει ακίνητα µόνο από αδειοδοτηµένους κτηµατοµεσίτες. Στην ιστοσελίδα υπάρχουν ήδη χιλιάδες ακίνητα και δέχεται πολύ ικανοποιητική επισκεψιµότητα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουµε όµως και στην εκπαίδευση των κτηµατοµεσιτών. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της αγαστής µας συνεργασίας µε το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, πραγµατοποιήσαµε σεµινάρια, τα οποία συµβάλλουν στην απόκτηση πολύτιµης γνώσης στη διαχείριση και αξιοποίηση χρήσιµων εργαλείων για το επάγγελµά µας.

*MRICS, πρόεδρος Συµβουλίου Εγγραφής Κτηµατοµεσιτών

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.