Οι σχολικές επιδόσεις δεν σχετίζονται µε την εµφάνιση των µαθητών/µαθητριών

Η ερµηνεία των κανονισµών του σχολείου δεν µπορεί να επαφίεται στην κρίση του καθενός

Κάποιοι ασχολούνται µε τις τρίχες. Ναι, δυστυχώς για ακόµη µια φορά το κούρεµα, αυτή τη φορά παιδιών Γυµνασίου, έγινε πρώτο θέµα και δεκάδες ήταν οι αποβολές που ακολούθησαν, αφού, σύµφωνα µε την ερµηνεία που έδωσε διευθυντής συγκεκριµένου σχολείου, στους κανονισµούς ευπρέπειας δεν επιτρέπονται συγκεκριµένα κουρέµατα!

Της Ελένης Κωνσταντίνου

Πέρασαν σε δεύτερη µοίρα τα πραγµατικά προβλήµατα

Τα τόσα και τόσα ζητήµατα που απασχολούν την εκπαίδευση πέρασαν σε δεύτερη µοίρα, αφού όλοι ασχολούνταν µε τις τρίχες ή για παράδειγµα εάν το χρώµα στα παπούτσια των µαθητών/τριών είναι µπλε ή µαύρο, αν έχει µια άσπρη γραµµή και πάει λέγοντας.

Ένας γενικός και αόριστος κανονισµός ευπρεπούς εµφάνισης από το Υπουργείο Παιδείας που δίνει το δικαίωµα στις σχολικές µονάδες να τον ερµηνεύουν κατά το δοκούν. Βέβαια, όσοι είδαν τα παιδιά αυτά διερωτώντο για ποιο λόγο έχουν αποβληθεί, αφού το κούρεµά τους κάθε άλλο παρά έξαλλο ή εκτός ευπρέπειας µπορεί να χαρακτηριστεί.

Αρκετά παιδιά -κυρίως της Α’ τάξης του Γυµνασίου- που ήταν η πρώτη τους επαφή µε το Γυµνάσιο, αποβλήθηκαν λόγω του ότι, κατά την κρίση του διευθυντή, τα µαλλιά τους δεν ήταν κανονικά κοµµένα, ενώ άλλα γιατί το χρώµα του παντελονιού της στολής ήταν σκούρο γκρίζο και όχι ανοικτό γκρίζο, όπως προβλεπόταν από τη µαθητική στολή. Το αποτέλεσµα ήταν να προκληθεί αναστάτωση όταν αρκετοί γονείς καλέστηκαν να πάρουν τα παιδιά τους πίσω στο σπίτι µέσα σε διάστηµα µίας µε δύο ώρες από το πρωί που τους είχαν πάρει για πρώτη φορά στο σχολείο.

Αυτή ήταν η πρώτη «γεύση» του Γυµνασίου για παιδιά που µόλις πριν 3 µήνες φοιτούσαν ακόµη στο ∆ηµοτικό. Αυτή είναι η γενική εικόνα ενός συστήµατος που πασκίζει να βρει λάθη στηριζόµενο σε αναχρονιστικούς κανονισµούς, είτε αυτοί αφορούν την ευπρεπή εµφάνιση, είτε αφορούν την ενιαία εκπαίδευση ή οτιδήποτε άλλο. Παιδιά να κυνηγούν ως επί το πλείστον βαθµούς και εκπαιδευτικοί να κυνηγούν παιδιά και διευθυντές να κυνηγούν εκπαιδευτικούς.

Π. Σταυρινίδης: Η στολή είναι ένα ουδέτερο φαινόµενο

Ερωτηθείς από τη «Χαραυγή» µε αφορµή το εν λόγω περιστατικό, ο ∆ρ Παναγιώτης Σταυρινίδης, Επίκουρος Καθηγητής στο Τµήµα Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Κύπρου, επισηµαίνει πως προφανώς και δεν έχει να κερδίσει τίποτα το σχολείο ως κοινότητα, ως οργανισµός ούτε να κερδίσουν τίποτα απολύτως τα παιδιά, ούτε υπάρχει καµία επιστηµονική τεκµηρίωση που να δείχνει ότι τέτοιου είδους κανονισµοί που φτάνουν στα άκρα, είτε αφορούν την εµφάνιση των παιδιών είτε τη συµπεριφορά τους, καταλήγουν στο τέλος να έχουν όφελος για κάποιον.

«Άρα στερούνται και οποιασδήποτε τεκµηρίωσης ή λογικής τέτοιες αποφάσεις. Η αίσθησή µου είναι ότι πρόκειται για µια ακραία εκδοχή κάποιου κανονισµού που έχει να κάνει µε την ευπρεπή εµφάνιση των παιδιών, όπως την κατάλαβε ένας συγκεκριµένος διευθυντής. Τράβηξε τον όποιο κανονισµό µπορεί να υπάρχει στα άκρα και τον εφάρµοσε µε τέτοιον τρόπο που να ικανοποιήσει κάποιες δικές του συναισθηµατικές ανάγκες, κάποια δικά του συναισθηµατικά κενά, κάποιες δικές του ανασφάλειες παρά να ικανοποιήσει το καλώς νοούµενο συµφέρον των παιδιών που οφείλει να έχει πάντα υπόψιν. Αυτή νοµίζω είναι και η µόνη ανάγνωση που µπορεί να κάνει κάποιος.

Το θέµα µε τη στολή το έχω ψάξει κατά καιρούς που βγαίνει το θέµα στην επιφάνεια και στη βιβλιογραφία τα πάντα πρέπει να έχουν τεκµηρίωση. Τα παιδιά δεν πηγαίνουν καλύτερα στο σχολείο επειδή φοράνε στολή, ούτε πηγαίνουν καλύτερα στο σχολείο επειδή δεν φοράνε στολή. Είναι ένα ουδέτερο φαινόµενο η στολή που έχει διογκωθεί η σηµασία ή µη σηµασία της που στο τέλος της µέρας όποιος προσπάθησε να το δει επιστηµονικά, καταλήγει στο συµπέρασµα ότι περίπου ασχολούµαστε µε ένα φαινόµενο µη υπαρκτό».

∆. Μιχαηλίδου: Τα µέτρα πρέπει να έχουν κλιμάκωση

Η ερµηνεία των κανονισµών του σχολείου δεν µπορεί να επαφίεται στην κρίση του καθενός, τονίζει από την πλευρά της η Επίτροπος Προστασίας των ∆ικαιωµάτων του Παιδιού, ∆έσπω Μιχαηλίδου.

Η κυρία Μιχαηλίδου επεσήµανε πως πριν την οποιαδήποτε απόφαση θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψιν το συµφέρον των παιδιών και πως µέληµα της διεύθυνσης θα πρέπει να είναι τα παιδιά να πηγαίνουν µε ευχάριστη διάθεση στο σχολείο και όχι να µετρά το κούρεµα του κάθε µαθητή, σηµειώνοντας πως πρόκειται για µικρές λεπτοµέρειες.

Η Επίτροπος πρόσθεσε πως τα µέτρα θα πρέπει να κλιµακώνονται ξεκινώντας από απλές συστάσεις και παρατηρήσεις.

Επιβεβαίωσε ταυτόχρονα πως έφτασαν και κοντά της µερικά από τα έγγραφα αποβολών σηµειώνοντας πως το Υπουργείο Παιδείας συγκαλύπτει τέτοιες συµπεριφορές και τόνισε πως δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοια περιστατικά που να πληγώνουν τα παιδιά.

Τόνισε παράλληλα ότι θα πρέπει να υπάρχει πειθαρχία στο σχολείο και τα παιδιά να µάθουν να υπακούουν στους κανονισµούς. Να υπενθυµίσουµε ότι η κυρία Μιχαηλίδου είχε προβεί σε συστάσεις και έστειλε επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας για παρόµοια γεγονότα, χωρίς όµως να υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη. Μάλιστα, για το συγκεκριµένο περιστατικό άρχισε ήδη αυτεπάγγελτη έρευνα.

Πώς ορίζει την ευπρέπεια το Υπουργείο Παιδείας

Με την εγκύκλιο ηµεροµηνίας 28 Σεπτεµβρίου 2009, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού σε σχέση µε το θέµα της ευπρεπούς εµφάνισης διευκρινίζει ότι αυτή καθορίζεται από την κάθε σχολική µονάδα µε βάση την κοινή λογική και την καλαισθησία, µέσα σε πνεύµα συνεργασίας, αλληλοσεβασµού και διαλόγου µε συναινετικές διαδικασίες και µε εµπλοκή όλων των ενδιαφερόµενων µερών (εκπαιδευτικών, µαθητών, γονιών).

Ιδού Το Χαρτί Της Αποβολής Για Το Κούρεμα: «Απέβαλε Μαθητή Που Είναι Μόνος…» - Daily Cyprus

Για την αποφυγή αχρείαστων αντιπαραθέσεων και εντάσεων αναφορικά µε το θέµα της ευπρεπούς εµφάνισης, για την οποία υπάρχουν διάφορες ερµηνείες, διευκρινίζεται ότι µπορεί να ισχύσει σε κάθε σχολική µονάδα το πιο κάτω πλαίσιο, το οποίο έχει περιληφθεί στους Εσωτερικούς Κανονισµούς διαφόρων σχολείων και ήδη εφαρµόζεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα:

Ως µη ευπρεπής θεωρείται η προκλητική εµφάνιση και αυτή που παραβιάζει τους επικρατούντες κανόνες της αισθητικής και ηθικής. Με βάση αυτό το σκεπτικό, το σχολείο θεωρεί ως µη ευπρεπή και προκλητική εµφάνιση τα πιο κάτω:

– Για τους µαθητές, υπερβολές θεωρούνται τα πολύ µακριά ή βαµµένα µαλλιά, το ιδιόρρυθµο κούρεµα, το εµφανές αξύριστο πρόσωπο, τα γένια ή το υπογένειο, τα σκουλαρίκια, βραχιόλια, οι διακοσµητικές καδένες και αλυσίδες και άλλα παρόµοια.

– Για τις µαθήτριες θεωρείται υπερβολή η ιδιόρρυθµη κόµµωση (βαµµένα ή φουντωτά µαλλιά ή εξεζητηµένες ανταύγειες), το µακιγιαρισµένο πρόσωπο και το χαµηλόµεσο παντελόνι ή η κοντή φούστα και τα µακριά ή βαµµένα νύχια.

Οι µαθήτριες µπορούν να φέρουν δακτυλίδια (αλλά όχι πολλά ή φανταχτερά) ή βραχιόλια (σε λελογισµένο αριθµό), τα παραδοσιακά σκουλαρίκια και φουλάρια που να ταιριάζουν µε τις αποχρώσεις της στολής.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy