Οι ταμειακές εισροές της ΚΕΔΙΠΕΣ σε επτά μήνες λειτουργίας

Σε €180,3 εκατομμύρια ανήλθαν κατά τους πρώτους επτά μήνες λειτουργίας (από 1/9/2018 – 31/3/2019) της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ) οι συνολικές ταμειακές εισροές από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ), τα οποία δεν έχουν μεταφερθεί στην Ελληνική Τράπεζα, με τις εισροές του τελευταίου τριμήνου (α΄ τρίμηνο του 2019) να διαμορφώνονται σε €79,0 εκ.

Ταυτόχρονα, με βάση τις εισροές και εκροές, η ταμειακή θέση της ΚΕΔΙΠΕΣ στις 31/3/2019 ανήλθε σε €132,4 εκ. ενώ παράλληλα το α΄ τρίμηνο του 2019, έχουν επιτευχθεί λύσεις που αφορούν χορηγήσεις ύψους €138 εκ. μέσω της Altamira.

Αυτό ανακοίνωσε σε σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη για τις εργασίες πρώτου τριμήνου του 2019 της ΚΕΔΙΠΕΣ, η οποία είναι 100% θυγατρική της ΣΕΔΙΠΕΣ (πρώην ΣΚΤ), ο Πρόεδρος του μεταβατικού ΔΣ της ΚΕΔΙΠΕΣ Ανδρέας Χαραλάμπους, ο οποίος χαρακτήρισε «θετικά τα πρώτα αποτελέσματα» τόνισε πως «στόχος είναι η μεγιστοποίηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζεται η ΚΕΔΙΠΕΣ και η αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας (ύψους €3,6 δισεκατομμυρίων) προς όφελος του φορολογούμενου».

Ταυτόχρονα ανακοινώθηκε ότι αύριο θα γίνει η πρώτη συνάντηση εκπροσώπων της ΚΕΔΙΠΕΣ με κλιμάκιο των ερευνητικών αρχών με στόχο να καθοριστεί το πλαίσιο συνεργασίας των δύο πλευρών σε σχέση με τις έρευνες που διεξάγονται σε σχέση με την πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ). Η συνάντηση θα γίνει στα γραφεία της ΚΕΔΙΠΕΣ.

Τα περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση στις 31/3/2019 αποτελούνται, σύμφωνα με στοιχεία της ΚΕΔΙΠΕΣ, από χορηγήσεις ονομαστικής αξίας €7.394 εκ.. από τα οποία μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις ύψους €6,87 δισ., ακίνητη περιουσία στις ελεύθερες περιοχές ύψους €590 εκ. και ακίνητη περιουσία στις κατεχόμενες περιοχές, μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες €132 εκ. και συμμετοχές σε εταιρείες εμπορικού τομέα και άλλα περιουσιακά στοιχεία €90 εκ.

Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων της πρώην ΣΚΤ, ο Διευθυντής Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της ΚΕΔΙΠΕΣ, Λάμπρος Παπαλαμπριανού είπε ότι από το σύνολο των ταμειακών εισροών ύψους €180,3 εκ. οι εισπράξεις από χορηγήσεις ανήλθαν στα €102,6 εκ. (€49,3 εκ. το α΄ τρίμηνο) εκ των οποίων €65,3 εκ. από εισπράξεις από ΜΕΔ και €37,3 εκ. από εισπράξεις εξυπηρετούμενων χορηγήσεων.

Οι εισπράξεις από διαχείριση ακινήτων και υπηρεσίες ανήλθαν στα €77,6 εκ. (€29,7 εκ. το α΄ τρίμηνο του 2019), εκ των οποίων €62,3 εκ. από εισπράξεις πώλησης ακινήτων, €2,4 εκ. από εισπράξεις ενοικίων και €12,9 εκ. από υπηρεσίες και άλλες εισπράξεις.

Ανέφερε ότι οι συνολικές ταμειακές εκροές μέχρι 31/3/2019 (επτάμηνο) ανήλθαν σε €128,6 εκ., με τις εκροές του τελευταίου α΄ τριμήνου του 2019 να διαμορφώνονται σε €38,6 εκ. από τα οποία οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν στα €3,2 εκ., οι δαπάνες διαχειριστή (Altamira) στα €10,8 εκ. και άλλες δαπάνες στα €14,3 εκ.

Επιπλέον, η εξόφληση υποχρεώσεων το α΄ τρίμηνο 2019 ανήλθε στα €10,3 εκ. από τα οποία €0,4 εκ. για το σχέδιο εθελούσιας εξόδου, €5,5 εκ. για συμφωνία με Ελληνική Τράπεζα και €4,4 εκ. για άλλες υποχρεώσεις πρώην ΣΚΤ.

Αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό της ΚΕΔΙΠΕΣ στις 31/3/2019, ο Οικονομικός Διευθυντής είπε αυτό ανερχόταν  σε 330 άτομα ενώ άλλα 206 άτομα της Altamira ήταν  προσωπικό της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, ενώ 62 άτομα που αποχώρησαν στις 31/3/2019 με το σχέδιο εθελούσιας εξόδου εργοδοτούνται σε προσωρινή βάση για την ομαλή συνέχιση των εργασιών και την υποστήριξη της Ελληνικής Τράπεζας η οποία θα παρέχεται, βάση της μεταβατικής συμφωνίας εξυπηρέτησης μεταφοράς εργασιών, μέχρι το Νοέμβριο του 2019. O αριθμός των ατόμων αυτών μειώνεται κάθε μήνα, ανάλογα με τις ανάγκες.

Altamira και αναδιαρθρώσεις δανείων
—————————–
Ο κ. Παπαλαμπριανού είπε ότι το τελευταίο τρίμηνο, έχουν επιτευχθεί λύσεις που αφορούν χορηγήσεις ύψους €138 εκ. μέσω της Altamira Asset Management Cyprus Ltd (Altamira), εκ των οποίων €34 εκ. μέσω αναδιάρθρωσης, €46 εκ. μέσω ανταλλαγής ακινήτου, €31εκ μέσω εξόφλησης και €18 εκ μέσω επαναφοράς σε προσωρινή καθυστέρηση.

Σημείωσε ότι οι λύσεις αναδιάρθρωσης ή ανάκτησης που θα υλοποιηθούν τα επόμενα τρίμηνα θα είναι αυξημένες λόγω του ότι οι αναδιαρθρώσεις ήταν παγοποιημένες μέχρι την αδειοδότηση της ΣΕΔΙΠΕΣ.

Αναφορικά με τις πωλήσεις ακινήτων μέσω της Altamira από 1η Σεπτεμβρίου του 2018 μέχρι 31/3/2019, ο κ. Παπαλαμπριανού είπε ότι αυτές ανήλθαν σε €49,6 εκ. (119 οικιστικά ακίνητα, 55 εμπορικά ακίνητα και 153 τεμάχια γης), με τις πωλήσεις του τελευταίου τριμήνου να διαμορφώνονται σε €30,1 εκ. (54 οικιστικά ακίνητα, 32 εμπορικά ακίνητα και 85 τεμάχια γης).

Σημείωσε ότι δεν προωθούνται πωλήσεις ακινήτων τα οποία έχει ενδιαφερθεί να αποκτήσει το Κράτος για χρήση από κρατικές υπηρεσίες ή τοπικές αρχές.

Σε σχέση με τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από την ΚΕΔΙΠΕΣ, ο κ. Παπαλαμπριανού ανέφερε ότι αυτές αφορούν τις αποζημιώσεις του σχεδίου εθελουσίας εξόδου ύψους €133 εκ οι οποίες θα καταβληθούν σε τρεις δόσεις, τις υποχρεώσεις που συνδέονται με τη μεταφορά εργασιών προς την Ελληνική Τράπεζα, περιλαμβανομένου του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων το οποίο εκτιμήθηκε αρχικά σε €155 εκ και όλες τις άλλες υποχρεώσεις της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.

Είπε ακόμη ότι η πρώτη δόση του σχεδίου εθελουσίας εξόδου ύψους έχει καταβληθεί το Σεπτέμβριο του 2018, η δεύτερη στις αρχές Ιουνίου 2019 ενώ η τρίτη δόση είναι πληρωτέα τον Δεκέμβριο του 2019 και πρόσθεσε ότι το τρίτο τρίμηνο του 2019 ενεργοποιείται το Σχέδιο Εγγύησης Δανείων προς την Ελληνική Τράπεζα.

Ανέφερε επίσης ότι το τελευταίο τρίμηνο πληρώθηκαν υποχρεώσεις ύψους €10,3 εκ. και πρόσθεσε ότι οι υποχρεώσεις αφορούν κυρίως την εξόφληση της οφειλής προς την Ελληνική Τράπεζα ύψους €48,5 εκ. με βάση την τελική αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων που μεταφέρθηκαν στις 31/8/2019 η οποία έγινε κυρίως σε μετρητά €5,5 εκ και με τη μεταφορά 12 ακινήτων προς €42,9 εκ, καθώς επίσης φορολογίες και εποπτικά τέλη.

Εξάλλου, μιλώντας στη διάσκεψη, ο κ. Χαραλάμπους είπε ότι σημαντικό στοιχείο είναι η συνεργασία με την Altamira Asset Management Cyprus Ltd (Altamira) που διαχειρίζεται μεγάλο μέρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ενώ ανέφερε ότι συντριπτικό μέρος των εσόδων προέρχεται από αναδιαρθρώσεις είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

Ανέφερε ότι «οι εκποιήσεις αποτελούν για την ΚΕΔΙΠΕΣ την έσχατη λύση, η οποία προωθείται μόνο σε περιπτώσεις που έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια είτε είμαστε αντιμέτωποι με μη συνεργάσιμους δανειολήπτες».

Αναφορικά με το Σχέδιο «Εστία», ο κ. Χαραλάμπους είπε ότι ο μέγιστος αριθμός των δυνητικά επωφελούμενων δανειοληπτών (ΚΕΔΙΠΕΣ) ανέρχεται στους 7.500, αλλά σημείωσε πως ο τελικός αριθμός των επωφελούμενων «θα εξαρτηθεί από το πόσοι από αυτόν τον αριθμό θα ικανοποιούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια (αξία υποθήκης) αλλά και το κριτήριο της βιωσιμότητας».

Συμβουλευτικός οίκος BDO
———————–
Επιπλέον, ο κ. Χαραλάμπους αναφέρθηκε σε συνεργασία της ΚΕΔΙΠΕΣ με συμβουλευτικό οίκο, με την ονομασία BDO, με στόχο να διαμορφωθεί η στρατηγική, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και η οργανωτική δομή της εταιρείας και εξήγησε ότι θα υπάρξει μια συνεργασία της BDO Ιρλανδίας που έχει εμπειρία στην διαχείριση περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζεται η ΚΕΔΙΠΕΣ, με την BDO Κύπρου.

Ακίνητα ΣΚΤ
———-
Σε σχέση με την παραχώρηση ακινήτων σε κοινότητες και κυβερνητικές υπηρεσίες, ο κ. Χαραλάμπους είπε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο κάλεσε τις τοπικές αρχές και κυβερνητικές υπηρεσίες να αξιολογήσουν τις ανάγκες τους και έχει δει αυτές τις ανάγκες και κατέληξε σε ένα κατάλογο που θα υποβάλει στην ΚΕΔΙΠΕΣ, προσθέτοντας ότι τα ακίνητα που θα βρίσκονται στον κατάλογο αυτό θα αποτιμηθούν από ανεξάρτητους εκτιμητές και θα παραχωρηθούν στην Κυβέρνηση έναντι των υποχρεώσεων (κατάθεση) που η ΚΕΔΙΠΕΣ έχει προς την Κυβέρνηση.

Εργασιακά θέματα
——————-
Ο κ. Χαραλάμπους είπε ότι η ΚΕΔΙΠΕΣ άκουσε τα αιτήματα των συντεχνιών και έκανε την εισήγηση της την οποία «θεωρούμε πολύ γενναιόδωρη από τις περιστάσεις» και «ευελπιστούμε ότι θα συμφωνήσουμε» και με τις τρεις συντεχνίες του προσωπικού.

Αναφορικά με τον διορισμό του νέου ΔΣ της ΚΕΔΙΠΕΣ, ο κ. Χαραλάμπους είπε ότι το Υπουργικό Συμβουλίου κατέληξε σε εισηγήσεις που εξετάζονται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.