Οι τεχνολογικές τάσεις του 2023

Του
Μάριου Καπιρή*

 

Το 2023 αναδύεται ως ένα ακόµα έτος σηµαντικών προκλήσεων τόσο για την εγχώρια όσο και για τη διεθνή οικονοµία. Το βέβαιο είναι, ωστόσο, πως η διείσδυση της τεχνολογίας και η αξιοποίηση των προσφερόµενων λύσεων θα εξακολουθήσει να αποτελεί προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις όλων των µεγεθών στην Κύπρο, καθώς η αναγνώριση των πλεονεκτηµάτων που προκύπτουν είναι πλέον καθολική. […]

Σε λειτουργικό επίπεδο πολλές από τις συνήθειες που έφερε η πανδηµία φαίνεται πως ήρθαν για να µείνουν. Μια από αυτές είναι και το υβριδικό µοντέλο εργασίας. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι το πολυ-καναλικό περιβάλλον εργασίας των υπαλλήλων τούς επιτρέπει να εργάζονται αδιάλειπτα, απολαµβάνοντας βέλτιστη εργασιακή εµπειρία και διατηρώντας ή ακόµα και αναβαθµίζοντας την εργασιακή κουλτούρα του κάθε οργανισµού. Καθώς η Κύπρος µετατρέπεται διαρκώς σε προορισµό για διεθνείς εταιρείες, οι οποίες επιδιώκουν να προσελκύουν εργαζόµενους από το εξωτερικό αλλά και εντείνουν τον εγχώριο ανταγωνισµό για τα κορυφαία µυαλά, η ψηφιακή εµπειρία που προσφέρει µία επιχείρηση στους εργαζόµενούς της µπορεί να είναι κλειδί.

Το «σύννεφο»

Κατά τη διάρκεια της πανδηµίας του COVID-19 αποδείχθηκε περίτρανα ότι οι επιχειρήσεις που είχαν υιοθετήσει τεχνολογίες cloud προσαρµόστηκαν πιο εύκολα στα νέα δεδοµένα και κατόρθωσαν να εκµεταλλευτούν καλύτερα τις όποιες ευκαιρίες προέκυπταν. Έτσι και το 2023, µε την ανάπτυξη να αναµένεται αναιµική, η υιοθέτηση και αξιοποίηση τεχνολογιών cloud, ξεκινώντας πιθανότερα από ένα υβριδικό µοντέλο, µπορεί να αποτελέσει την καλύτερη λύση για ευελιξία και προσαρµογή.

Κυβερνοασφάλεια και Ανθεκτικότητα

Καθώς η κυπριακή οικονοµία στο σύνολό της µετεξελίσσεται τεχνολογικά, αναφύονται και θέµατα ασφάλειας. Σύµφωνα µε έρευνες, το 88% των εταιρειών διεθνώς θεωρεί πλέον τα ζητήµατα κυβερνοασφάλειας ως έναν σηµαντικό επιχειρησιακό κίνδυνο και όχι απλώς ως έναν τεχνολογικό κίνδυνο µε τον οποίο ασχολούνται απλώς τα τµήµατα ΙΤ. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι είναι πολύ πιθανότερο µια εταιρεία να δεχθεί κυβερνοεπίθεση παρά να πέσει θύµα µιας φυσικής καταστροφής, αν και η διαρκής επιβάρυνση του περιβάλλοντος έχει αυξήσει κι αυτούς τους κινδύνους. Άρα, το 2023 η προστασία από τους όποιους κυβερνοκινδύνους θα είναι εξίσου σηµαντική µε την τεχνολογική αναβάθµιση.

Η πληροφορία

Και για το 2023, η καταγραφή των δεδοµένων (Data) αλλά και η ανάλυση και αξιοποίησή τους θα καταστούν ακόµα πιο σηµαντικός παράγοντας για τις όλες τις επιχειρήσεις. Αν η αξιολόγηση και αξιοποίηση των δεδοµένων δεν είναι ορθή, τότε νοµοτελειακά και τα µηνύµατα που θα λαµβάνουν οι πελάτες θα είναι προβληµατικά. Ειδικά στην Κύπρο, όπου για τις περισσότερες επιχειρήσεις η αξιοποίηση των δεδοµένων βρίσκεται σε πρώιµο στάδιο, η περαιτέρω επένδυση σε σωστές πρακτικές θα προσφέρει σηµαντικό συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι του ανταγωνισµού.

Επιπρόσθετα, το 2023 ενδεχοµένως να αποτελέσει τη χρονιά ορόσηµο για τη σταδιακή αξιοποίηση και των πλεονεκτηµάτων που προσφέρει η Τεχνητή Νοηµοσύνη (Artificial Intelligence). Θεωρούµε πως οι µεγάλοι χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί και οι ρυθµιζόµενες εταιρείες είναι οι πρώτοι που θα την εντάξουν στο λειτουργικό τους µοντέλο, καθώς η Τεχνητή Νοηµοσύνη µπορεί να προσφέρει σηµαντικές λύσεις σε θέµατα εµπιστοσύνης, ανάλυσης κινδύνου, ηθικής, ασφάλειας και διαφάνειας.

Ο σηµαντικός ρόλος των τηλεπικοινωνίων

Καθοριστικός θα είναι επίσης και ο ρόλος του 5G και της µεθοδολογίας Edge, καθώς ξεδιπλώνουν µία σειρά από πλεονεκτήµατα για τις επιχειρήσεις, όπως οι αναλύσεις δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο, εξατοµικευµένες προωθητικές ενέργειες που προσφέρονται ιδιαίτερα για τις εταιρείες λιανικού εµπορίου για βελτιστοποίηση των διαδικασιών σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας και ούτω καθ’ εξής. Επιπρόσθετα, 5G και Edge µπορούν να αποτελέσουν το κλειδί για δηµιουργία µίας ολότελα νέας πελατειακής εµπειρίας, ξεκινώντας ακόµα και από τον ίδιο τον πελάτη.

* Γενικός ∆ιευθυντής Kyndryl Κύπρου

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.