Στις πρώτες θέσεις οι κατασκευές, δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης και μεταποίηση

Του Κωνσταντίνου Ζαχαρίου

Οι τομείς οι οποίοι καταγράφουν τη μεγαλύτερη αύξηση στην απασχόληση είναι οι κατασκευές, οι δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης και η μεταποίηση.

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, το δεύτερο τρίμηνο η απασχόληση αυξήθηκε κατά 4%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (από 402,302 σε πρόσωπα). Ωστόσο υπάρχουν μεγάλες διαφορές, αφού από τους 21 τομείς της οικονομίας οι 13 σημείωσαν αύξηση, ενώ οι υπόλοιποι 8 σημείωσαν μείωση.

Ο τομέας ο οποίος σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση είναι οι κατασκευές, αφού η απασχόληση αυξήθηκε από 33.729 σε 39.713 πρόσωπα (+5,984). Σημειώνεται ωστόσο ότι στον τομέα παραμένει μεγάλος όγκος ανέργων που ανέρχεται στα 2.516 πρόσωπα.

Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης, όπου η απασχόληση αυξήθηκε από 38.707 σε 42.140 πρόσωπα(+3.433). Παρά ταύτα και σε αυτόν τον τομέα παραμένει μεγάλος όγκος ανέργων που ανέρχεται στις 4.434 πρόσωπα.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η μεταποίηση, όπου η απασχόληση αυξήθηκε από 26.559 σε 29.798 πρόσωπα (+3,239). Ωστόσο και σ’ αυτόν τον τομέα παραμένει μεγάλος όγκος ανέργων που ανέρχεται στα 1.653 πρόσωπα.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η γεωργία, δασοκομία και αλιεία, όπου η απασχόληση αυξήθηκε από 8.516 σε 10.476 πρόσωπα (+1,960). Σημειώνεται ότι ο υπό αναφορά τομέας σημείωσε μεγάλη πτώση τα τελευταία χρόνια, ωστόσο φαίνεται ότι επανέρχεται. Επίσης στον τομέα υπάρχουν 502 άνεργοι.

Στην πέμπτη θέση βρίσκεται η εκπαίδευση, όπου η απασχόληση αυξήθηκε από 29.391 σε 31.302 πρόσωπα (+1,911). Παρά ταύτα παραμένουν 1.121 άνεργοι.

Στην έκτη θέση βρίσκονται οι διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες, όπου η απασχόληση αυξήθηκε από 10.781 σε 11.968 πρόσωπα (+1,187). Ωστόσο παραμένουν 1.185 άνεργοι.

Στην έβδομη θέση βρίσκονται οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, όπου η απασχόληση αυξήθηκε από 31.263 σε 32.256 πρόσωπα (+993). Παραμένουν ωστόσο 805 άνεργοι.

Στην όγδοη θέση βρίσκεται ο τομέας της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, όπου η απασχόληση αυξήθηκε από 1.524 σε 2.473 πρόσωπα (+949). Σημειώνεται μάλιστα ότι στον υπό αναφορά τομέα δεν υπάρχουν άνεργοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας (Έρευνα Εργατικού Δυναμικού).

Στην ένατη θέση βρίσκονται οι τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία, όπου η απασχόληση αυξήθηκε από 6.312 σε 7.058 πρόσωπα (+746). Στον τομέα υπάρχουν 385 άνεργοι.

Στην δέκατη θέση βρίσκονται οι δραστηριότητες νοικοκυριών, όπου η απασχόληση αυξήθηκε από 14.538 σε 15.148 πρόσωπα (+610). Στον τομέα υπάρχουν 184 άνεργοι.

Στην ενδέκατη θέση βρίσκονται οι δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων, όπου η απασχόληση αυξήθηκε από 1.342 σε 1.639 πρόσωπα (+297). Μάλιστα στον τομέα δεν υπάρχουν άνεργοι.

Στη δωδέκατη θέση βρίσκονται οι λοιπές δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, όπου η απασχόληση αυξήθηκε από 13.008 σε 13.248 πρόσωπα (+240). Στον τομέα υπάρχουν 670 άνεργοι.

Στην δέκατη τρίτη θέση βρίσκονται τα ορυχεία και λατομεία, όπου η απασχόληση αυξήθηκε από 404 σε 598 πρόσωπα. Στον τομέα δεν υπάρχουν άνεργοι.

 

Τομείς που σημειώθηκε μείωση της απασχόλησης

 

Από την άλλη πλευρά, ο τομέας στον οποίο σημειώθηκε η μεγαλύτερη μείωση της απασχόλησης είναι η μεταφορά και αποθήκευση (από 19.724 σε 17.457 ήτοι μείωση κατά 2.267 πρόσωπα). Μάλιστα στον τομέα υπάρχουν 1.264 άνεργοι.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, όπου η απασχόληση μειώθηκε από 74.575 σε 73.139 πρόσωπα (-1.436). Μάλιστα στον τομέα υπάρχει μεγάλος όγκος ανέργων που ανέρχεται στα 4.833 πρόσωπα.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η διαχείριση ακίνητης περιουσίας, όπου η απασχόληση μειώθηκε από 2.705 σε 2.222 πρόσωπα (-483). Επίσης στον τομέα υπάρχουν 141 άνεργοι.

Στην τέταρτη θέση βρίσκονται οι δραστηριότητες, οι οποίες είναι σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα, όπου η απασχόληση μειώθηκε από 19.396 σε 18.947 πρόσωπα (-449). Μάλιστα στον τομέα υπάρχουν 423 άνεργοι.

Στην πέμπτη θέση βρίσκεται η ενημέρωση και επικοινωνία, όπου η απασχόληση μειώθηκε από 11.018 σε 10.594 πρόσωπα (-424). Μάλιστα στον τομέα υπάρχουν 585 άνεργοι.

Στην έκτη θέση βρίσκονται οι χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, όπου η απασχόληση μειώθηκε από 21.228 σε 20.970 πρόσωπα (-258). Σημειώνεται ότι τα προηγούμενα χρόνια ο τομέας σημείωσε μεγάλη αύξηση, ωστόσο πλέον βρίσκεται σε πτωτική πορεία όσον αφορά τις θέσεις εργασίας. Μάλιστα στον τομέα υπάρχουν 1.506 άνεργοι.

Στην έβδομη θέση βρίσκεται η παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης, όπου η απασχόληση μειώθηκε από 3.239 σε 2.987 πρόσωπα (-252). Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, στον τομέα δεν υπάρχουν άνεργοι.

Στην όγδοη θέση βρίσκεται η δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, όπου η απασχόληση μειώθηκε από 34.342 σε 34.237 πρόσωπα (-105). Στον τομέα υπάρχουν 671 άνεργοι.

 

Απασχόληση: Μείωση των νέων και αύξηση των συνταξιούχων

 

Τα στοιχεία δείχνουν μείωση του πληθυσμού αλλά και της απασχόλησης στις τάξεις των νέων και αύξηση στους συνταξιούχους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το δεύτερο τρίμηνο ο πληθυσμός στην Κύπρο αυξήθηκε κατά 1,3%, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (από 842.155 σε 852.921 πρόσωπα). Ωστόσο ο πληθυσμός κάτω από 15 ετών μειώθηκε κατά 0,7% (από 141.357 σε 140.424), ενώ και ο πληθυσμός μεταξύ 15 – 24 ετών μειώθηκε κατά 3,1% (από 95.640 σε 92.710 πρόσωπα).

Από την άλλη πλευρά, ο πληθυσμός άνω των 65 ετών αυξήθηκε κατά 6,4% (από 135.868 σε 144.551 πρόσωπα).

Επίσης ο πληθυσμός μεταξύ 25 – 54 ετών αυξήθηκε κατά 1,3% (από 365.892 σε 370.792 πρόσωπα), ενώ ο πληθυσμός μεταξύ 55 – 64 ετών αυξήθηκε κατά 1% (από 103.399 σε 104.444 πρόσωπα).

Οι αυξομοιώσεις στον πληθυσμό άλλαξαν και τη σύνθεση του εργατικού δυναμικού, αφού η ομάδα 15 – 24 ετών μειώθηκε κατά 3,9% (από 37.305 σε 35.853 πρόσωπα), ενώ η ομάδα άνω των 65 ετών αυξήθηκε κατά 37,3% (από 10.264 σε 14.088 πρόσωπα).

Επίσης η ομάδα 25 – 54 ετών αυξήθηκε κατά 2,8% (από 320.135 σε 328.955 πρόσωπα), ενώ η ομάδα 55 – 64 ετών αυξήθηκε κατά 3% (από 66.487 σε 68.466 πρόσωπα).

Όσον αφορά την απασχόληση, στην ομάδα 15 – 35 ετών μειώθηκε κατά 0,4% (από 30.643 σε 30.512 πρόσωπα), ενώ στην ομάδα 25 – 34 ετών αυξήθηκε κατά 4,8% (από 110.396 σε 115.736 πρόσωπα). Επίσης στην ομάδα 35 – 44 ετών αυξήθηκε κατά 2,1% (από 100.779 σε 102.917 πρόσωπα), ενώ στην ομάδα 45 – 54 ετών αυξήθηκε κατά 4,3% (από 86.465 σε 90.172 πρόσωπα). Ακόμη, στην ομάδα 55 – 64 ετών η απασχόληση αυξήθηκε κατά 2,1% (από 63.799 σε 65.135 πρόσωπα), ενώ στην ομάδα άνω των 65 ετών αυξήθηκε κατά 36% (από 10.220 σε 13.902 πρόσωπα).