Οι τράπεζες αυξάνουν το περιθώριο κέρδους τους στις εργασίες με τα νοικοκυριά  Μείωση επιτοκίων στις καταθέσεις και αύξηση των χρεώσεων στα δάνεια

 

Οι τράπεζες αυξάνουν το περιθώριο του κέρδους τους στις εργασίες τους με τα νοικοκυριά, αφού προχωρούν σε νέα μείωση των επιτοκίων στις καταθέσεις αλλά και σε αύξηση των χρεώσεών τους στα δάνεια.

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, τα οποία δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα, τον Οκτώβριο το μέσο επιτόκιο το οποίο προσφέρουν οι τράπεζες στα νοικοκυριά για καταθέσεις με προθεσμία μέχρι ένα έτος μειώθηκε στο 0.12%, σε σύγκριση με 0.16% τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο το κόστος δανεισμού για αγορά κατοικίας (Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης – ΣΕΠΕ) αυξήθηκε στο 2.94%, σε σύγκριση με 2.84% τον προηγούμενο μήνα. Επίσης, στα καταναλωτικά δάνεια το ΣΕΠΕ αυξήθηκε στο 3.55%, σε σύγκριση με 3.30% τον προηγούμενο μήνα. Ακόμη, στις τραπεζικές υπεραναλήψεις το κόστος αυξήθηκε στο 4.39%, σε σύγκριση με 4.32% τον προηγούμενο μήνα, ενώ στα λοιπά δάνεια αυξήθηκε στο 2.73%, σε σύγκριση με 2.59% τον προηγούμενο μήνα.

Σημειώνεται ότι η αύξηση του κόστους δανεισμού στα νοικοκυριά οφείλεται στην αύξηση των συναφή επιβαρύνσεων, όπως το κόστος έρευνας, διαχείρισης, κατάρτισης εγγράφων, εγγυήσεων, κτλ.

Συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο το επιτόκιο στα δάνεια για αγορά κατοικίας μειώθηκε στο 2.08%, σε σύγκριση με 2.13% τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο το ΣΕΠΕ αυξήθηκε στο 2.94%, σε σύγκριση με 2.84% τον προηγούμενο μήνα. Δηλαδή οι τράπεζες μείωσαν τα επιτόκια, αλλά την ίδια ώρα αύξησαν σε σημαντικό βαθμό τις συναφείς επιβαρύνσεις τις οποίες χρεώνουν στους δανειολήπτες. Με τον τρόπο αυτό –και σε συνδυασμό με τη νέα μείωση των επιτοκίων στις καταθέσεις– οι τράπεζες αύξησαν περαιτέρω το περιθώριο του κέρδους τους.

Αντίθετη πορεία για επιχειρήσεις

Εν τω μεταξύ στις εργασίες τους με τις επιχειρήσεις οι τράπεζες ακολουθούν αντίθετη πορεία σε σχέση με τα νοικοκυριά, αφού αυξάνουν τα επιτόκια στις καταθέσεις και μειώνουν το κόστος δανεισμού.

Συγκεκριμένα τον Οκτώβριο το μέσο επιτόκιο το οποίο προσφέρουν οι τράπεζες στις επιχειρήσεις για καταθέσεις με προθεσμία μέχρι ένα έτος αυξήθηκε στο 0.31%, σε σύγκριση με 0.13% τον προηγούμενο μήνα. Αντίθετα στα δάνεια μέχρι ενός εκατομμυρίου ευρώ το επιτόκιο μειώθηκε στο 3.08%, σε σύγκριση με 3.37% τον προηγούμενο μήνα, ενώ στα δάνεια άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ το επιτόκιο μειώθηκε στο 3.01%, σε σύγκριση με 3.37% τον προηγούμενο μήνα. Επίσης στις τραπεζικές υπεραναλήψεις το επιτόκιο παρέμεινε περίπου στα ίδια επίπεδα, αφού ανήλθε στο 3.53% σε σύγκριση με 3.52% τον προηγούμενο μήνα.

Σύγκριση με ευρωζώνη

Εν τω μεταξύ με βάση στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα οποία επίσης δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα, η Κύπρος βρίσκεται στην έκτη θέση με το υψηλότερο κόστος δανεισμού στις επιχειρήσεις, και στην ένατη θέση στα δάνεια των νοικοκυριών για αγορά κατοικίας.

Συγκεκριμένα το κόστος δανεισμού για νέα δάνεια προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις ανέρχεται στην Κύπρο στο 3.08%, σε σύγκριση με 1.56% στην ευρωζώνη. Δηλαδή οι επιχειρήσεις στην Κύπρο πληρώνουν 1.52% περισσότερα, σε σχέση με τον μέσο όρο στην ευρωζώνη.

Επίσης το κόστος δανεισμού για νέα δάνεια προς τα νοικοκυριά για αγορά κατοικίας ανέρχεται στην Κύπρο στο 2.07%, σε σύγκριση με 1.44% στην ευρωζώνη. Δηλαδή τα νοικοκυριά στην Κύπρο πληρώνουν 0.63% περισσότερα, σε σχέση με τον μέσο όρο στην ευρωζώνη.

Σημειώνεται ότι στις καταθέσεις των νοικοκυριών το επιτόκιο στην Κύπρο (0.12%) είναι πιο χαμηλό από τον μέσο όρο στην ευρωζώνη (0.23%), ενώ αντίθετα στις επιχειρήσεις είναι πιο υψηλό (0.31% έναντι -0.04% στην ευρωζώνη).

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου