Οι τράπεζες πίσω από το 70% που αγοράζεται στους πλειστηριασμούς

Το πρώτο εξάμηνο αγοράστηκαν 555 ακίνητα, τα 390 από τις τράπεζες

Οι τράπεζες είναι ο μεγαλύτερος παίκτης στην αγορά ακινήτων από τους πλειστηριασμούς, σύμφωνα με στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται σε εμπιστευτική έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, το πρώτο εξάμηνο άλλαξαν χέρια μέσα από τη διαδικασία των εκποιήσεων συνολικά 555 ακίνητα, εκ των οποίων τα 390 αγοράστηκαν από τις τράπεζες (ποσοστό 70,3%). Μάλιστα αυξήθηκε σημαντικά ο ρυθμός των εκποιήσεων, αφού την υπό αναφορά περίοδο πέρασαν από τη διαδικασία του πρώτου πλειστηριασμού 1.453 ακίνητα, ενώ στάλθηκαν επίσης επιστολές για 1.187 ακίνητα.

Αγοράζουν και κατοικίες του «Εστία»

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τράπεζες αγοράζουν από τις εκποιήσεις και ακίνητα τα οποία πληρούν τα κριτήρια του σχεδίου Εστία. Ενδεικτικά το δεύτερο εξάμηνο (λίγο πριν τη δημοσιοποίηση της αίτησης για ένταξη στο «Εστία») τράπεζα αγόρασε μέσα από τη διαδικασία των εκποιήσεων πρώτη κατοικία αξίας 102 χιλ. ευρώ. Η συνολική αξία των 390 ακινήτων, τα οποία αγοράστηκαν από τις τράπεζες, είναι 45 εκατ. ευρώ.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 3 περιπτώσεις κύριας κατοικίας, 28 άλλες κατοικίες και διαμερίσματα, 27 εμπορικά ακίνητα (γραφεία, καταστήματα, εργοστάσια κτλ), 21 οικόπεδα, 310 χωράφια και αγροτεμάχια και 1 ακίνητο άλλης κατηγορίας.

Άλλα 170 εκατ. ευρώ μέσα από συμφωνίες ανταλλαγής

Εν τω μεταξύ, πέρα από τα ακίνητα στους πλειστηριασμούς οι τράπεζες πήραν επίσης εκατοντάδες ακίνητα μέσα από συμφωνίες με δανειολήπτες για ανταλλαγή έναντι χρέους. Ενδεικτικά το πρώτο εξάμηνο πήραν ακίνητα και διέγραψαν χρέη ύψους 134 εκατ. ευρώ (50,7 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο και 83,3 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο). Στην έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας δεν αναφέρεται ο αριθμός και η αξία των ακινήτων τα οποία πήραν οι τράπεζες, ωστόσο εκτιμάται ότι ανέρχεται στα 170 εκατ. ευρώ περίπου.

Άλλες τόσες εκποιήσεις από τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων

Σημειώνεται ότι τα πιο πάνω στοιχεία αφορούν εκποιήσεις οι οποίες σχετίζονται «μόνο με δάνεια τακτής λήξης και αφορούν μόνο τα πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν ουσιαστικά μεγέθη χορηγήσεων στην εγχώρια οικονομία», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό σημαίνει ότι δεν περιλαμβάνονται οι εκποιήσεις από τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, οι οποίες διαχειρίζονται πλέον πέραν του 50% των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ενδεικτικά η ΚΕΔΙΠΕΣ διαχειρίζεται μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους 6,6 δισ. ευρώ, ενώ άλλα τόσο βρίσκονται κάτω από τη διαχείριση των υπόλοιπων πέντε εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων (APS, B2 Kapital, CAC, Coral, CYCMC III και Gordian Holdings).

Έκπτωση μέχρι 26% στους πλειστηριασμούς

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τα 555 ακίνητα τα οποία άλλαξαν χέρια το πρώτο εξάμηνο μέσα από τις εκποιήσεις, τα 153 πουλήθηκαν σε διαδικασία πρώτου πλειστηριασμού. Η αξία των υπό αναφορά ακινήτων είναι 33,8 εκατ. ευρώ και πουλήθηκαν για 29,3 εκατ. ευρώ (έκπτωση 13,5%). Επίσης, πουλήθηκαν σε διαδικασία δεύτερου πλειστηριασμού 7 ακίνητα αξίας 2,9 εκατ. ευρώ, έναντι 2,2 εκατ. ευρώ (έκπτωση 25,8%). Ακόμη, πουλήθηκαν απευθείας σε τρίτους 5 ακίνητα αξίας 491 χιλ. ευρώ, έναντι 398 χιλ. ευρώ (έκπτωση 18,9%). Επιπρόσθετα, οι τράπεζες αγόρασαν 390 ακίνητα αξίας 45 εκατ. ευρώ.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου