Οικιστική ανάπτυξη κοντά στον καταρράκτη Μιλλομέρη

Δόθηκαν πολεοδομικές άδειες και εγκρίσεις στο όνομα της Δήλωσης Πολιτικής

Ποιος δεν θαύμασε τους καταρράκτες που «φύτρωσαν» παντού φέτος λόγω των πολλών βροχοπτώσεων; Ποιος δεν γνωρίζει τον καταρράκτη του Μιλλομέρη στις Πλάτρες; Πόσοι γνωρίζουν αν απειλείται αυτή η φυσική ομορφιά και πώς; Απάντηση που δίνει ο Υπουργός Εσωτερικών σε κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή Αδάμου Αδάμου, προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος αναφέρει ότι έχουν δοθεί πολεοδομικές άδειες και εγκρίσεις για την ανάπτυξη γειτονικών τεμαχίων που βρίσκονται σε ζώνη H7, δηλαδή οικιστική ζώνη η οποία εκτείνεται βόρεια του καταρράκτη. Υπάρχουν παράλληλα Ζ1 και Ζ2, δηλαδή Ζώνες Προστασίας του περιβάλλοντος.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται ότι δύο τεμάχια γης με αρ. 932 και 933 βρίσκονται υπό ανάπτυξη και εμπίπτουν στη ζώνη Η7 και ένα μικρό τους μέρος στη Ζώνη Ζ1. Σύμφωνα με την παράγραφο 9.3.3 της Δήλωσης Πολιτικής τεμάχια τα οποία περιλαμβάνονται σε Ζώνες με το διακριτικό γράμμα Η μπορούν να διαχωριστούν σε οικόπεδα τα οποία πρέπει να έχουν εμβαδόν περίπου 1.000 τ.μ. (παρ. 3.8.1 της Δήλωσης Πολιτικής).

Η Πολεοδομική Αρχή (Επαρχιακός Λειτουργός Λεμεσού Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως) λαμβάνοντας υπόψιν ότι, (α) ικανοποιούνται οι πρόνοιες της Δήλωσης Πολιτικής και οι λοιπές πρόνοιες του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και τα σχετικά Παραρτήματα, (β) έχουν διασφαλιστεί οι απαραίτητες συνθήκες ανάπτυξης της περιοχής στην οποία βρίσκονται τα υπό ανάπτυξη τεμάχια (οδικό δίκτυο, χώρος πρασίνου και άλλοι αναγκαίοι χώροι), (γ) τα τεμάχια διαθέτουν κατάλληλη, ικανοποιητική, άνετη και ασφαλή δημόσια προσπέλαση και (δ) επαρκή, κατάλληλη και συνεχή δημόσια υδατοπρομήθεια χορήγησε την Πολεοδομική Άδεια με αρ. ΛΕΜ/1528/2004 ημερομηνίας 17.11.2005 και σε μεταγενέστερο στάδιο την Πολεοδομική Έγκριση με αρ. ΛΕΜ/1528/2015/Α ημερομηνίας 13.12.2016 οι οποίες αμφότερες προνοούσαν τη δημιουργία οικοπέδων (δεν αναφέρεται πόσων οικοπέδων), 4 (τεσσάρων) χώρων πρασίνου και την ανέγερση υποσταθμών της ΑΗΚ σε 2 (δύο) χωράφια και 1 (ένα) κατάλοιπο χωράφι.

Χωροθέτησαν πιο κοντά στον καταρράκτη τους χώρους πρασίνου

Επίσης κατά τη μελέτη της αίτησης λήφθηκε υπόψιν ότι η περιοχή είναι ευαίσθητη περιβαλλοντικά και για αυτό οι δημόσιοι χώροι πρασίνου χωροθετήθηκαν στο νότιο μέρος των τεμαχίων όπου κοντά βρίσκεται ο καταρράκτης του Μιλλομέρη. Να σημειωθεί ότι μεταξύ του καταρράκτη του Μιλλομέρη και των υπό ανάπτυξη τεμαχίων παρεμβάλλονται και άλλα τρία τεμάχια τα οποία περιλαμβάνονται στην οικιστική ζώνη Η7 και έχουν το δικαίωμα ανάπτυξης (διαχωρισμός οικοπέδων/ανέγερση κατοικίας)… Συναφώς αναφέρεται ότι έπειτα από σχετικές διαβουλεύσεις η Πολεοδομική Αρχή εξασφάλισε τις θετικές απόψεις των αρμοδίων Τμημάτων/Υπηρεσιών τα οποία παράλληλα έθεσαν όρους και προϋποθέσεις οι οποίοι περιλήφθηκαν στην πολεοδομική άδεια που χορηγήθηκε.

Ειδικότερα έχοντας υπόψιν τις απαιτήσεις του διευθυντή Τμήματος Δασών επιβλήθηκαν όροι στην πολεοδομική άδεια οι οποίοι διασφαλίζουν την απρόσκοπτη πρόσβαση του κοινού προς τον καταρράκτη Μιλλομέρη. Ωστόσο, αναφέρεται ότι κατά τη διεργασία των κατασκευαστικών εργασιών για το διαχωρισμό των οικοπέδων και συγκεκριμένα για τη διαμόρφωση των δρόμων όγκος χωμάτων και πέτρες αντί να μεταφερθούν σε άλλο μέρος είχαν σπρωχθεί προς τον ποταμό με αποτέλεσμα όταν βρέχει, η βροχή να παρασέρνει πέτρες και χώματα τα οποία εμπόδιζαν τη ροή του νερού στην κοίτη του ποταμού και απέκοπταν το μονοπάτι…