Οικονοµία: Aυξάνεται ο δείκτης φτώχειας

Του Γιώργου Τ. Γεωργίου*

Η κυπριακή οικονοµία εξακολουθεί να βρίσκεται µετέωρη, να αντιµετωπίζει µεγάλες προκλήσεις και να παραµένει εκτεθειµένη. Το συγκεκριµένο µοντέλο οικονοµικής ανάπτυξης που έχει επιλεγεί τα τελευταία χρόνια είναι πρόσκαιρο και ευκαιριακό, χωρίς ισχυρά και υγιή θεµέλια. Εκ των πραγµάτων δεν δηµιουργεί µέλλον και προοπτική. Ούτε τα «χρυσά» διαβατήρια και οι πύργοι οικοδοµούν σε γερές βάσεις την οικονοµία, ούτε ασφαλώς ως απότοκο αυτού του µοντέλου η κατασκευαστική βιοµηχανία, µε το ενδεχόµενο να βιώσουµε ακόµα µια φούσκα στα ακίνητα να είναι ορατή πλέον.

Το συγκεκριµένο αναπτυξιακό µοντέλο είναι φυσικό να έχει τις δικές του προεκτάσεις στους δείκτες ευηµερίας των πολιτών. Αποτελεί στην ουσία αντανάκλαση στην κοινωνική συνοχή στη χώρα µας. ∆υστυχώς αυτό το οποίο καταµαρτυρείται τα τελευταία χρόνια είναι η συγκεντροποίηση του πλούτου στους λίγους πλούσιους και οι φτωχοί να γίνονται φτωχότεροι. Τα οφέλη από την πρόσκαιρη ανάπτυξη της βιοµηχανίας των διαβατηρίων κατέληξαν και πάλι στις τσέπες των λίγων, ενώ οι εργαζόµενοι πήραν µόνο ψίχουλα. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2018 το ΑΕΠ της Κύπρου αυξήθηκε κατά 3,9%, αλλά το εργατικό κόστος αυξήθηκε µόνο κατά 2,6%.


Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι η αύξηση του ΑΕΠ στην Κύπρο ήταν µεγαλύτερη από τον µέσο όρο της ΕΕ η αύξηση του εργατικού κόστους ήταν πολύ χαµηλότερη από τον αντίστοιχο µέσο όρο της Ε.Ε. Αναφέρω ότι το ίδιο φαινόµενο συνέβηκε και τα προηγούµενα χρόνια, αφού στην περίοδο της κρίσης και της ύφεσης οι µισθοί µειώθηκαν µε υψηλότερο βαθµό από τη µείωση του ΑΕΠ, ενώ αντίθετα την περίοδο της ανάπτυξης οι µισθοί αυξήθηκαν µε χαµηλότερο βαθµό από την αύξηση του ΑΕΠ.

Όπως πολλοί διεθνούς κύρους οικονοµολόγοι τονίζουν, στην ισορροπηµένη και πραγµατική οικονοµία καλό βιοτικό επίπεδο είναι αυτό το οποίο µπορεί να ψηλαφίσει ο κάθε πολίτης. Πόσο καλά δηλαδή ικανοποιεί τις κύριες και βασικές του ανάγκες. Για αυτό και λέγεται ότι η καλή οικονοµία είναι πρώτα και κύρια θέµα ψυχολογίας της κοινωνίας και των ανθρώπων. ∆υστυχώς στην Κύπρο, ο λαός µας, τα τελευταία χρόνια ζει και βιώνει τη φτώχεια και τη δυστυχία.

∆ιακόσιες πενήντα χιλιάδες συµπατριωτών µας βρίσκονται κάτω του ορίου της φτώχειας. Σαράντα χιλιάδες νέοι αναγκάζονται να αναζητήσουν σε άλλα µέρη του πλανήτη µας εργασία και στέγη. Μετατράπηκαν σε οικονοµικούς µετανάστες εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης αλλά και του συγκεκριµένου µοντέλου οικονοµικής ανάπτυξης. Για την κατάσταση στην κυπριακή οικονοµία µπορούµε να µιλούµε για ώρα και να γράφουµε τόµους βιβλίων. Το γεγονός είναι ένα.

Η κυπριακή οικονοµία έχει ξεφύγει από το µοντέλο της Μεικτής Οικονοµίας. ∆ιολισθαίνει συνεχώς προς το νεοφιλελευθερισµό και τις πολιτικές του λιγότερου κράτους. Στην ουσία επιλέγεται το µοντέλο ευηµερίας των δεικτών και αριθµών, παρόλο που στην Κύπρο δεν ισχύει ούτε αυτό, και να δυστυχούν οι ανθρώποι. Καταλήγει κάποτε να λειτουργεί ως µοντέλο καζίνο «ό,τι φάµε ή όσα αρπάξουµε» τη στιγµή!. Η ίδια η ζωή απέδειξε ότι το κράτος δεν µπορεί και δεν πρέπει να απολέσει τον ρυθµιστικό του ρόλο.


Ούτε και να γίνει ασπόνδυλο και αµέτοχο της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Όπου συνέβη αυτό -ο άκρατος νεοφιλελευθερισµός σε παγκόσµιο επίπεδο- επήλθε η άναρχη οικονοµική ανάπτυξη και στο τέλος έφεραν οικονοµική και κοινωνική καταστροφή. Αυτές τις πολιτικές έζησε και ο κυπριακός λαός µε τα οικονοµικά εγκλήµατα, τόσο του Χρηµατιστηρίου όσο και των Τραπεζών.

Αυτές οι πολιτικές που εφαρµόστηκαν στην Κύπρο, ως προέκταση των πολιτικών της Ε.Ε., της Μέρκελ και των δορυφόρων της, καλούνται οι λαοί της Ευρώπης να καταδικάσουν και να τερµατίσουν. Χρειαζόµαστε σήµερα, όσο ποτέ άλλοτε, να επικρατήσουν οι δυνάµεις της προόδου, της δηµοκρατίας και της αλληλεγγύης. Χρειαζόµαστε ένα µοντέλο οικονοµικής ανάπτυξης που θα δηµιουργεί ελπίδα για κοινωνική προκοπή. Το ΑΚΕΛ, οι δυνάµεις της Αριστεράς και της προόδου, οι δυνάµεις της εργασίας, αποτελούν σήµερα τη µοναδική εγγύηση, την αχτίδα φωτός για µια πιο ισχυρή, κοινωνική και αλληλέγγυα Ευρώπη!

* Ε.Γ. ΑΚΕΛ Λεµεσού-βουλευτής

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.